Khái niệm về vốn

Xem 1-20 trên 499 kết quả Khái niệm về vốn
 • Khái niệm về vốn luân chuyển, quản trị tiền mặt và đầu tư chứng khoán ngắn hạn, quản trị các khoản phải thu, quản trị hàng tồn kho là những nội dung chính trong chương 4 của bài giảng "Quản trị vốn luân chuyển". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf36p silentlovect 30-09-2015 81 18   Download

 • I, Khái niệm về vốn , vai trò của vốn với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh Khá niệ trò hoạ động xuấ nghiệp nghiệ 1. Khái niệm : Khá niệ Theo nghĩa chung nhất, vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền của các loại tài sản của DN tồn tại dới các hình thức khác nhau đợc sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh sinh lợi cho doanh nghiệp .

  pdf24p kimku11 06-10-2011 318 81   Download

 • Khái niệm về chi phí vốn, chi phí vốn vay, chi phí vốn chủ sở hữu, chi phí vốn bình quân trọng số, chi phí vốn biên là những nội dung chính trong bài giảng chương 5 "Chi phí vốn (Cost of capital)". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf12p silentlovect 28-09-2015 51 13   Download

 • Khái niệm về trái phiếu Trái phiếu là một chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.Lãi suất của các trái phiếu rất khác nhau, được quy định bởi các yếu tố: Cung cầu vốn trên thị trường tín dụng. Mức rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành. Thời gian đáo hạn của trái phiếu....

  ppt58p nhochamchoi_tv91 16-08-2011 458 172   Download

 • Nhu cầu về vốn để tiến hành đầu tư và các nguồn tiết kiệm có thể phát sinh từ các chủ đề khác nhau trong nền kinh tế. Trong đó, thường xảy ra tình huống: những người có cơ hội đầu tư sinh lời thì thiếu vốn, trái lại những người có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư hoặc không biết đầu tư vào đâu.

  pdf290p phiphuong 06-08-2010 174 99   Download

 • Đề tài Vốn kinh doanh và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty FPT trình bày về một số vấn đề lý luận về vốn kinh doanh của doanh nghiệp, khái niệm về vốn kinh doanh. Phân tích các nhân tố của chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

  pdf97p three_12 26-03-2014 149 82   Download

 • QUẢN LÝ VỐN TRONG DOANH NGHIỆP PHẦN I: VỐN CỦA DOANH NGHIỆP I.KHÁI NIỆM VỀ VỐN CỦA DOANH NGHIỆP. Vốn là lượng giá trị doanh nghiệp phải ứng ra để luân chuyển trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất. Bởi vậy ta có thể nói vốn là tiền đề cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

  doc8p phamchung115 24-08-2012 300 58   Download

 • Đảng ta cũng đã chỉ rõ “Chính sách tài chính quốc gia hướng vào việc tạo ra vốn và sử dụng vốn có hiệu quả trong toàn xã hội, tăng nhanh sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân...”(1). Tạo vốn và sử dụng vốn có hiệu quả là những vấn đề đang được Chính phủ, Ngân hàng và các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm.

  pdf40p tieutaydoc 06-08-2010 150 52   Download

 • Luật doanh nghiệp 2014 đã sửa đổi, bổ sung những quy định mới nhằm tháo gỡ những hạn chế, bất cập của luật cũ, tiếp tục tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo bài tiểu luận Pháp luật kinh tế "Trình bày về các khái niệm vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu, cổ tức, trái phiếu của công ty cổ phần".

  doc6p levu686868 19-11-2015 115 41   Download

 • Bài này tiếp cận khái niệm định thức theo cách không chính quy nhắm tránh đề cập đến khái niệm phép thế, vốn là một khái niệm khá khó hiểu đối với những ngành ứng dụng, không chuyên Toán)

  doc2p chienthang_bkhn_hut 21-10-2010 184 32   Download

 • Tài liệu "Vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại doanh nghiệp" trình bày nội dung sau: khái niệm về vốn kinh doanh, các loại vốn kinh doanh, các bộ phận cấu thành vốn của doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn một vấn đề quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường,...

  pdf24p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 72 29   Download

 • Chuyên đề 7: Quản trị nguồn vốn trong ngân hàng nhằm trình bày về khái niệm về vốn tự có, vốn cấp 1, vốn cấp 2, đặc điểm vốn tự có như cung cấp nguồn lực cho ngân hàng, ổn định được tích lũy thêm, tỷ trọng nhỏ, quyết định qui mô hoạt động của ngân hàng.

  pdf42p good_12 30-06-2014 78 25   Download

 • Khái niệm về vốn trong Doanh nghiệp: Bất kỳ một Doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất kinh doanh, trước tiên phải có một lượng vốn tiền tệ nhất định để thực hiện những khoản đầu tư ban đầu cho việc xây dựng nhà xưởng, mua nguyên vật liệu, trả lương cho công nhân viên, trả lãi suất và nộp thuế hoặc mua sắm thiết bị mới, mở rộng Doanh nghiệp nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của Doanh nghiệp, người ta gọi chung các loại vốn tiền tệ này là vốn sản...

  pdf87p buoi_chieu 24-04-2013 52 21   Download

 • Trong phần 4 Quản lý vốn nằm trong bài giảng quản trị ngân hàng nhằm trình bày về khái niệm về vốn, vốn ngân hàng và rủi ro, vốn theo thị giá thị trường với rủi ro lãi suất, vốn ghi sổ, áp lực của Ngân Hàng đối với vấn đề vốn.

  ppt52p yellow_12 02-06-2014 58 21   Download

 • Nội dung bài giảng của thạc sĩ Nguyễn Đăng Khoa trình bày các khái niệm về dự toán xây dựng cơ bản, tiên lượng, dự toán nhu cầu vật liệu, nhân công, xe máy thi công, lập dự toán công trình và thanh quyết toán vốn đầu tư.

  pdf71p kloiroong10 21-08-2017 49 14   Download

 • Trong cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh Kiên Giang, Thủy sản đã được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Trong thời gian qua, hiện nay và cũng như trong tương lai kinh tế thủy sản sẽ đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế tỉnh nhà. Tiềm năng vùng biển, hải đảo và ven biển tỉnh Kiên Giang rất phong phú, đa dạng; với lãnh hải thuộc vùng biển Tây Nam có 63.

  pdf76p nhanma1311 28-12-2012 50 13   Download

 • Bài giảng Máy tính điện tử và xử lý thông tin gồm 2 phần chính: Thông tin và xử lý thông tin bằng máy tính điện tử, Máy tính điện tử, giúp cho bạn đọc hiểu rõ thêm về: Khái niệm về thông tin, độ đo thông tin, mã hóa thông tin, kiến thức chung về máy tính điện tử, nguyên lý Von Neumann...

  ppt49p thanglxkmhd 06-05-2014 54 11   Download

 • Bài giảng Chương 6: Tổng quan về quản lý vốn luân chuyển trình bày những khái niệm về VLC, tầm quan trọng của quản lý VLC, tài trợ TSLĐ (kết hợp nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn), kết hợp cấu trúc nợ ngắn hạn và những quyết định về TSLĐ.

  pdf36p hoa_khoai91 12-06-2014 68 10   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Làm rõ khái niệm vốn kinh tế và vai trò trong hoạt động quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng sau đây để nắm bắt được những nội dung về vốn trong hoạt động ngân hàng, vốn pháp lý, vốn kinh tế, vai trò của vốn kinh tế.

  pdf9p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 24 3   Download

 • Bài viết Vận dụng lý thuyết về vốn xã hội trong nghiên cứu vai trò của vốn xã hội đối với sự phát triển doanh nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm vốn xã hội, một số quan điểm lý thuyết về vốn xã hội, vận dụng lý thuyết vốn xã hội.

  pdf10p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 23 2   Download

Đồng bộ tài khoản