intTypePromotion=1
ADSENSE

Khoản chi hành chính sự nghiệp

Xem 1-20 trên 144 kết quả Khoản chi hành chính sự nghiệp
 • Tài liệu Hướng dẫn thực hành kế toán và lập báo cáo tài chính, hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu: Phần 2 trình bày về kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản chi ở đơn vị hành chính sự nghiệp, báo cáo tài chính qua nội dung chương 6 đến chương 8 của Tài liệu.

  pdf325p uocvongxua02 15-05-2015 173 82   Download

 • Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm 10 chương. Nội dung giới thiệu với người học về những vấn đề chung của kế toán, kế toán vật tư, kế toán tài sản cố định, kế toán thanh toán, kế toán các khoản chi,...

  pdf406p nhatro75 07-07-2012 2006 963   Download

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kế toán. Tập bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán HCSN vào công tác thực tế. Tập bài giảng gồm 7 chương, và sau đây là phần 2 của bài giảng trình bày nội dung của 4 chương tiếp theo: chương 4 kế toán các khoản thanh toán, chương 5 kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu, chương 6 kế toán các khoản chi trong đơn vị HCSN, chương 7 báo cáo tài chính.

  pdf58p khongxinhkhngodep 01-07-2014 455 93   Download

 • Phần 2 Tài liệu Hệ thống kế toán hành chính sự nghiệp trình bày chế độ sổ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác, chế độ báo cáo tài chính đơn vị sự nghiệp có thu và đơn vị hành chính sự nghiệp khác. Tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf191p talata_11 28-03-2015 122 58   Download

 • Nối tiếp phần 1 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 với 3 chương còn lại trang bị cho người học các kiến thức về kế toán và các nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản thu trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf65p nhihoangpham 13-01-2015 131 52   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 giáo trình "Kế toán hành chính sự nghiệp", phần 2 trình bày các nội dung: Kế toán các khoản thanh toán ở đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán nguồn kinh phí và các khoản thu ở đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán các khoản chi của đơn vị hành chính sự nghiệp, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf193p doinhugiobay_11 20-01-2016 88 33   Download

 • Phần 1 Tài liệu Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp (ban hành theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) cung cấp cho người đọc các nội dung liên quan đến Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp như: Hệ thống chứng từ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf268p doinhugiobay_00 05-11-2015 134 26   Download

 • Phần 2 81 sơ đồ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp cung cấp cho người đọc một số công văn có liên quan đến công tác quản lý tài chính và kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu và khoản chi tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf170p doinhugiobay_15 23-02-2016 91 28   Download

 • Giáo trình đề cập đến tổ chức kế toán và phương pháp hạch toán các phần hành kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Qua đó, giúp bạn đọc có thể nắm bắt được nội dung của kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật tư tài sản, kế toán thanh toán, kế toán nguồn kinh phí, kế toán hoạt động thu chi... từ hạch toán ban đầu (chứng từ, sổ sách, tài khoản sử dụng) đến phương pháp kế toán các nghiệp vụ trong từng phần hành kế toán. Giáo trình gồm 2 phần, sau đây là phần 1.

  pdf138p lalala02 13-11-2015 79 22   Download

 • Chương 2 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán vốn bằng tiền trong đơn vị hành chính sự nghiệp. Chương này giúp người học nắm được các nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền trong đơn vị HCSN, biết được hạch toán các nghiệp vụ tăng giảm vốn bằng tiền, ghi được các sổ kế toán chi tiết, tổng hợp theo các hình thức kế toán.

  ppt13p youcanletgo_03 13-01-2016 77 16   Download

 • Phần 2 Giáo trình Kế toán hành chính sự nghiệp gồm nội dung chương 5 đến chương 7. Nội dung phần này trình bày về kế toán nguồn kinh phí trong đơn vị hành chính sự nghiệp; kế toán các khoản thu và chi trong đơn vị hành chính sự nghiệp; báo cáo tài chính. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf79p sophantrotreu09 30-03-2016 66 9   Download

 • Mục tiêu chính của Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Chương 6 là Xác định chênh lệch thu chi thực hiện đơn đặt hàng, sản xuất- kinh doanh- dịch vụ, khác Nguyên tắc và quy trình kế toán chênh lệch thu chi, phân phối chênh lệch thu chi các hoạt động Kế toán các quỹ được hình thành từ các nguồn.

  pdf5p convitdola 11-12-2017 57 9   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 2 - Lập dự toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp trình bày về: Quản trị các khoản thu; Mục đích quản trị các khoản thu; Nội dung quản trị các khoản thu; Nội dung các khoản chi,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p huongmo_249 19-04-2018 176 8   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 4 - Quyết toán nguồn kinh phí trình bày các vấn đề tổng quan về quyết toán, yêu cầu quyết toán, văn bản hướng dẫn về quyết toán, nội dung hướng dẫn quyết toán,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

  pdf26p huongmo_249 19-04-2018 75 7   Download

 • Bài giảng "Kế toán hành chính sự nghiệp - Chương 6: Kế toán các khoản thu và chênh lệch thu - chi các hoạt động" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các khoản thu, kế toán thu chưa qua ngân sách, kế toán xác định chênh lệch thu chi các hoạt động, kế toán các quỹ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf5p tieu_vu10 15-04-2018 63 11   Download

 • Bài viết nêu lên một số những điểm mới về chứng từ kế toán, về tài khoản kế toán, về sổ sách kế toán, về báo cáo kế toán... trong kế toán hành chính sự nghiệp. Đồng thời chỉ ra nhiệm vụ của kế toán hành chính sự nghiệp trong thực hiện các quy định mới, đưa ra một số kiến nghị trong công tác tổ chức kế toán; thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về kế toán; thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành kế toán... nhằm thực hiện đầy đủ các quy định mới của nhà nước về công tác kế toán tại các đơn vị hành chính sự nghiệp.

  pdf3p trieuroger 11-09-2018 45 4   Download

 • Bài viết phân tích những điểm khác biệt giữa chế độ kế toán cũ và mới, một số điểm cần hoàn thiện về hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài khoản mới, dưới góc nhìn của người đang trực tiếp giảng dạy và thực hiện công tác kế toán, nhằm hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện chế độ kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được dễ dàng và thuận lợi hơn.

  pdf10p nguyentuananh2502 09-05-2019 24 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kế toán nhà nước , phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Kế toán nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, kế toán ngân Tài liệu nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf307p doinhugiobay_09 04-01-2016 80 0   Download

 • Phần 2 Giáo trình Kế toán nhà nước do PGS.TS. Phạm Văn Đăng và những người khác biên soạn gồm nội dung chương 6 đến chương 11. Nội dung phần này gồm có: Kế toán nguồn kinh phí, kế toán các khoản chi hành chính sự nghiệp, kế toán hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc, kế toán các đơn vị đặc thù thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

  pdf289p talata_4 16-01-2015 219 91   Download

 • Tại khoản 1 phần E (nghĩa vụ với ngân sách nhà nước) Mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí đã quy định: Tiền phí, lệ phí để lại cho đơn vị thu phí, lệ phí để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí không phản ánh vào ngân sách nhà nước. Khoản thu này được xác định là nguồn thu sự nghiệp của đơn vị....

  pdf135p lanlan38 02-04-2013 105 35   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khoản chi hành chính sự nghiệp
p_strCode=khoanchihanhchinhsunghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2