intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

Chia sẻ: N N | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

61
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng gồm các nội dung: Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản nộp theo lương, nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương, nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương, quy trình quản lý quỹ tiền lương, quy trình quản lý các khoản nộp theo lương. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp: Chương 3 - Trần Thị Vinh

2018<br /> <br /> CHƯƠNG 3<br /> <br /> QUẢN LÝ QUỸ TIỀN LƯƠNG<br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> • Những vấn đề chung về quỹ tiền lương và các khoản<br /> nộp theo lương<br /> <br /> 1<br /> <br /> • Nội dung và phương pháp xác định quỹ tiền lương<br /> <br /> 2<br /> <br /> • Nguyên tắc chi trả quỹ tiền lương<br /> <br /> 3<br /> <br /> • Quy trình quản lý quỹ tiền lương<br /> <br /> 4<br /> <br /> • Quy trình quản lý các khoản nộp theo lương<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2<br /> <br /> Những vấn đề chung về quỹ tiền<br /> lương và các khoản nộp theo lương<br /> ◦ Khái niệm và bản chất tiền lương đơn vị HCSN<br /> ◦ Yêu cầu quản lý quỹ tiền lương<br /> ◦ Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> ◦ Mức lương tối thiểu (Lương cơ sở)<br /> ◦ Hình thức trả lương<br /> ◦ Kỳ hạn trả lương<br /> ◦ Thu nhập tăng thêm<br /> 3<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2018<br /> <br /> PHÂN BIỆT CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC<br /> <br /> 4<br /> <br /> Khái niệm và bản chất tiền lương<br /> Chi phí tiêu hao lao động sống mà người lao động đã bỏ<br /> ra trong quá trình tham gia thực hiện các hoạt động của<br /> đơn vị.<br /> Được biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động là giá trị<br /> của yếu tố sức lao động mà người sử dụng phải trả cho<br /> người cung ứng lao động, tuân theo nguyên tắc cung cầu,<br /> giá cả của thị trường theo pháp luật hiện hành của Nhà<br /> nước<br /> Số tiền mà người sử dụng lao động phải trả cho người<br /> lao động trên cơ sở số lượng, chất lượng của sức lao<br /> động mà họ bỏ ra. Hiểu rõ bản chất của tiền lương là cơ<br /> sở để Nhà nước hoạch định các chính sách tiền lương<br /> thích hợp<br /> 5<br /> <br /> Yêu cầu quản lý quỹ tiền lương<br /> 1. Quỹ tiền lương phải đảm bảo sử dụng đúng mục<br /> đích, hiệu quả.<br /> 2. Tuân thủ nghiêm ngặt chính sách chế độ về lao<br /> động và tiền lương, các nguyên tắc về quản lý<br /> lao động và quản lý tiền lương<br /> 3. Việc quản lý quỹ tiền lương gắn liền với việc cải<br /> cách lề lối làm việc, nâng cao hiệu suất công tác,<br /> nâng cao năng lực chuyên môn, không ngừng<br /> cải cách hành chính nhằm đạt hiệu quả chất<br /> lượng công việc tiết kiệm biên chế dẫn đến tiết<br /> kiệm quỹ lương để tăng thu nhập cho CB-CC-VC<br /> 6<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> • Quản lý theo hệ thống thang bảng lương Nhà<br /> nước quy định.<br /> • Căn cứ trình độ chuyên môn và nhiệm vụ được<br /> giao để xếp lương CB-CC-VC vào 1 trong 7<br /> thang bảng lương<br /> <br /> 7<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 1<br /> Bảng lương chuyên gia cao cấp. Gồm 3<br /> bậc, áp dụng đối với các đối tượng không<br /> giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm)<br /> trong các lĩnh vực chính trị, hành chính,<br /> kinh tế, khoa học - kỹ thuật, giáo dục, y tế,<br /> văn hoá - nghệ thuật.<br /> <br /> 8<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 2<br /> Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với<br /> CB-CC trong các cơ quan nhà nước (bao gồm<br /> cả cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện<br /> xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành<br /> chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và<br /> công chức ở xã, phường, thị trấn). Áp dụng<br /> cho 6 nhóm ngạch công chức trong cơ quan<br /> hành chính NN gồm 12 bậc lương .<br /> 9<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 3<br /> Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với<br /> cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp<br /> của Nhà nước. Áp dụng cho 6 nhóm ngạch<br /> viên chức trong đơn vị sự nghiệp gồm 12 bậc<br /> lương<br /> <br /> 10<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 4<br /> Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ<br /> trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự<br /> nghiệp của Nhà nước. Áp dụng cho 5 nhóm<br /> ngạch nhân viên trong cơ quan, đơn vị gồm<br /> 12 bậc lương .<br /> <br /> 11<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 5<br /> Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã,<br /> phường, thị trấn. Áp dụng những người tốt<br /> nghiệp từ trung cấp trở lên được bầu giữ<br /> chức danh cán bộ chuyên trách ở xã,<br /> phường, thị trấn và các đoàn thể ở cấp xã,<br /> gồm 2 bậc lương.<br /> <br /> 12<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2018<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 6<br /> Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân<br /> đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an<br /> nhân dân. Áp dụng cho quân đội nhân dân<br /> cấp bậc quân hàm gồm 6 cấp<br /> <br /> 13<br /> <br /> Nguyên tắc quản lý quỹ tiền lương<br /> Bảng 7<br /> Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc<br /> quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật<br /> thuộc công an nhân dân. Áp dụng cho quân<br /> đội nhân dân cấp bậc quân nhân gồm 3 chức<br /> danh quân nhân chuyên nghiệp cao cấp;<br /> quân nhân chuyên nghiệp trung cấp; quân<br /> nhân chuyên nghiệp sơ cấp; Mỗi chức danh<br /> gồm 12 bậc lương .<br /> 14<br /> <br /> Mức lương tối thiểu (cơ sở)<br /> trong điều kiện<br /> lao động bình<br /> thường<br /> mức thấp nhất<br /> trả cho người<br /> lao động làm<br /> công việc giản<br /> đơn nhất<br /> <br /> phải bảo đảm<br /> nhu cầu sống<br /> tối thiểu của<br /> người lao động<br /> và gia đình họ<br /> <br /> Mức<br /> lương<br /> cơ sở<br /> 15<br /> <br /> VinhTT_OU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2