intTypePromotion=1
ADSENSE

Không gian mêtric

Xem 1-20 trên 135 kết quả Không gian mêtric
 • Cuốn sách "Tuyển tập bài giảng môn Giải tích" được biên soạn nhằm trang bị cho người đọc một tài liệu tương đối ngắn gọn về những kiến thức cơ bản nhất của giải tích; cách trình bày hiện đại, mạch lạc và chính xác; giúp người đọc có thể nhanh chóng nắm bắt được những ý tường chính và những kết quả quan trọng của giải tích. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ngay sau đây.

  pdf156p unforgottennight06 19-09-2022 1 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Tuyển tập bài giảng môn Giải tích - Tập 2" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tích phân đường và tích phân mặt, độ đo và tích phân, độ đo trong không gian metric, tôpô đại cương, không gian Banach, đổi biến số trong tích phân nhiều lớp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf232p unforgottennight06 19-09-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Không gian metric mờ và định lý điểm bất động" tiến hành nhằm tìm hiểu và tổng hợp lại các kết quả liên quan đến không gian metric mờ, định lý điểm bất động trong không gian metric mờ và một số vấn đề liên quan.

  pdf56p bakerboys10 07-09-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tính chất của nhóm Paratôpô và không gian cầu trường được" là nhằm tìm hiệu thấu đáo các tính chất của nhóm Paratôpô, không gian cầu trường được, P-không gian và một số không gian metric suy rộng với tính chất mạng nào đó.

  pdf51p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Năm 2007, Huang và Zhang đã giới thiệu không gian metric nón và đã thu được nhiều kết quả thú vị. Một vấn đề đặt ra rất tự nhiên rằng, một số kết quả của không gian metric còn đúng cho không gian metric nón hay không, đây thực sự là một câu hỏi thú vị đã thu hút nhiều nhà toán học trên thế giới quan tâm. Đề tài "Không gian Metric TVS - Nón" đã nghiên cứu khái niệm và một vài tính chất cơ bản của không gian metric TVS - Nón.

  pdf46p unforgottennight02 20-08-2022 9 1   Download

 • Luận văn "Mối liên hệ giữa một số không gian metric suy rộng" đã hệ thống lại một số kiến thức về topo đại cương; tìm hiểu và nghiên cứu một số kiến thức về cơ sở yếu, sn-mạng và mối quan hệ giữa chúng, nghiên cứu mối liên hệ giữa không gian thỏa mãn tiên đề đếm được thứ nhất, không gian thỏa mãn tiên đề đếm được thứ hai, không gian thỏa mãn tiên đề đếm được thứ nhất yếu, không gian Fréchet mạnh, không gian Fréchet, không gian dãy và k-không gian.

  pdf54p unforgottennight02 20-08-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tích đối xứng của không gian metric suy rộng" là nghiên cứu một số tính chất tôp được bảo tồn từ không gian metric suy rộng lên tích đối xứng Fn(X). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Đề tài "Hội tụ thống kê trong không gian topo" nghiên cứu sự hội tụ thống kê trên tập số thực, trên không gian metric và trên không gian topo; chứng minh chi tiết một số kết quả trong tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf64p unforgottennight02 20-08-2022 3 1   Download

 • Mục đích của đề tài "Không gian metric suy rộng baire và ứng dụng" là nhằm đưa ra định nghĩa và tìm hiểu một số tính chất của không gian metric suy rộng Baire mà đặc biệt là những tính chất liên quan đến định lý điểm bất động và ứng dụng của nó.

  pdf62p unforgottennight02 20-08-2022 4 1   Download

 • Cuốn sách "Cơ sở sinh thái cảnh quan trong kiến trúc cảnh quan" đề cập tới cơ sở lý thuyết và ứng dụng các nguyên lý khoa học của sinh thái cảnh quan trong công tác kiến trúc cảnh quan và quy hoạch sử dụng đất. Nội dung sách được tổ chức thành 15 bài.

  pdf61p runordie6 06-08-2022 4 0   Download

 • Trong viết tác giả đã xây dựng metric Harnack trong không gian Rn và nghiên cứu tính bất biến bảo giác và mối quan hệ giữa các metric Harnack, metric Bergman, metric Carathéodory với nhau. Trong bài viết này, nhóm tác giả xây dựng khoảng cách Harnack trên miền D trong C, từ đó xây dựng metric Harnack khi D là miền bị chặn.

  pdf4p viirenerosenfeld 26-05-2022 10 1   Download

 • Các nghiên cứu trong luận văn này được chia ra thành 2 chương trình bày một số khái niệm, ví dụ về các không gian metric, b-metric, b-metric mở rộng; các tính chất về sự hội tụ, một số tính chất khác của các không gian này; giới thiệu định lý điểm bất động của Geraghty được nhà toán học Geraghty công bố vào năm 1973... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf47p badbuddy10 21-04-2022 12 2   Download

 • Để mở rộng các kết quả về sự tồn tại điểm bất động của các ánh xạ co trong không gian mêtric. Bài viết chứng minh một định lý về sự tồn tại và duy nhất điểm bất động cho một lớp ánh xạ co suy rộng trong không gian S−mêtric nón.

  pdf14p viottohahn 28-03-2022 3 1   Download

 • Trong bài viết này, trước hết bài viết đưa ra hai bổ đề quan trong về Điểm bất động trong không gian kiểu metric, nó khái quát hóa và kéo theo nhiều kết quả khác. Thứ hai, đưa ra một số định lý về điểm bất động của ánh xạ co trên không gian kiểu metric đầy đủ. Thứ ba là chứng minh tính chất của phép lặp Picard. Các kết quả trong bài báo này được viết dựa trên tài liệu.

  pdf5p vialexanderfleming 09-02-2022 11 1   Download

 • Bài báo này giới thiệu hai định lý điểm bất động trong không gian kiểu metric là các mở rộng của nguyên lý cổ điểm, nguyên lý ánh xạ co Banach bằng cách thay hằng số co r thuộc [0,1) trong định lý điểm bất động Banach bằng hằng số co tổng quát hơn và các ví dụ.

  pdf4p vialexanderfleming 09-02-2022 6 1   Download

 • Mục đích của luận văn là giới thiệu lại một số kết quả nghiên cứu của tác giả Jachymski và Klima về định lý tương giao Cantor trong không gian metric nón bằng phương pháp hội tụ theo nón của dãy và ứng dụng vào định lý điểm bất động.

  pdf47p guitaracoustic04 20-12-2021 7 1   Download

 • Mục đích của luận văn là giới thiệu về không gian b metric, một trong các mở rộng của không gian metric và trình bày một số kết quả về điểm bất động trên các không gian b metric với t khoảng cách. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf36p guitaracoustic05 15-12-2021 1 1   Download

 • Đề tài trình bày định nghĩa không gian metric, các tính chất không gian metric, nguyên lý ánh xạ co... Đưa ra định nghĩa không gian metric nón. Không gian metric nón đầy đủ và sự hội tụ theo metric nón. Qua đó thấy được kết quả về sự tồn tại và duy nhất điểm bất động ánh xạ co trong không gian này.

  pdf7p closefriend04 17-10-2021 12 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu có cấu trúc gồm 3 chương trình bày về độ đo xác suất trên không gian metric, độ đo xác suất trên không gian Hilbert; độ đo xác suất trên C[0,1]. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p closefriend03 13-10-2021 1 0   Download

 • Bài viết này trình bày một phân tích tri thức luận lịch sử làm rõ quá trình hình thành và phát triển của khái niệm ánh xạ liên tục trong tập số thực ℝ, không gian mêtric, và không gian tôpô xuyên suốt qua các thời kì từ tiền sử đến hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf14p quakhumetmoi 15-09-2021 30 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Không gian mêtric
p_strCode=khonggianmetric

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2