intTypePromotion=4
ADSENSE

Kiểm định hai phía

Xem 1-20 trên 48 kết quả Kiểm định hai phía
 • Bài giảng Xác suất thống kê: Bài 10 - Kiểm định giả thuyết nêu lên các khái niệm chung, kiểm định giả thuyết về một kỳ vọng, kiểm định giả thuyết về hai kỳ vọng. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Toán học và những ngành có liên quan.

  pdf18p maiyeumaiyeu22 12-12-2016 51 2   Download

 • Kiểm định thống kê đã được tính. Giá trị trung bình ở đây là 58,0 được so sánh với trung bình quần thể chung là 50. kiểm định thống kê là sẽ kiểm tra kết quả 58,0 có cao hơn một cách có ý nghiã thống kê hay không?. Kiểm định thống kê, t= 42,8 và giá trị p là 0,000 với độ chính xác là ba số 0 sau dấu phẩy (cột Sig. Column là giá trị p), dạng ngầm định của spps là kiểm định hai phía.

  pdf17p xingau7 19-08-2011 123 19   Download

 • Nội dung Bài giảng Kiểm định giả thuyết nhằm trình bày: quy trình kiểm định giả thuyết thống kê bao gồm xây dựng các giả thuyết không và giả thuyết thay thế, kiểm định một phía hay hai phía của giả thuyết, xác định trị thống kê kiểm định, xác định miền chấp nhận và miền bác bỏ giả thuyết H0,kết luận bác bỏ hay không bác bỏ giả thuyết H0.

  pdf11p acc_12 02-04-2014 132 11   Download

 • Chương 8 - Kiểm định giả thuyết thống kê. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Kiểm định giả thuyết, giả thuyết thống kê, kiểm định một phía, kiểm định hai phía, quy tắc kiểm định, tiêu chuẩn kiểm định, sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  ppt61p nhanmotchut_4 01-11-2016 24 2   Download

 • Mômen mẫu Độ lệch chuẩn mẫu Mômen trung tâm bậc 2 Kích thước của một kiểm định Độ lệch chuẩn Sai số chuẩn Chuẩn chuẩn hóa Phân phối chuẩn chuẩn hóa Độc lập thống kê Kiểm định thống kê Phân phối Student t Trị thống kê kiểm định Kiểm định hai phía Kiểm định hai đầu Sai lầm loại I Sai lầm loại II,

  pdf12p muaythai1 18-10-2011 65 6   Download

 • Phi Lộ 1 Gió Bắc đìu hiu, tuyết rơi lả tả. Mặt đất đóng thành băng Một đội Thanh binh tay cầm gươm đao áp giải bảy cổ tù xa tắm mưa gội tuyết nhằm phía Bắc mà tiến đang đi trên đường lớn gần Hải Tân ở Giang Nam. Trong ba cổ tù phía trước có ba người đàn ông đều ăn mặc theo kiểu thư sinh. Ba người này là một lão già đầu tóc bạc phơ, và một người vào hạng đứng tuổi. Trong bốn cổ xe sau tù phạm đều là nữ nhân. Trong chiếc xe...

  pdf1732p dongthao_1 16-04-2013 133 34   Download

 • Các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực là đơn vị hạch toán phụ thuộc Trung tâm, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, bao gồm các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực sau đây: a. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực I có trụ sở đặt tại thành phố Hải Phòng, vùng trách nhiệm tìm kiếm cứu nạn hàng hải từ ranh giới phía Nam vùng biển tỉnh Hà Tĩnh đến hết vùng biển...

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 49 5   Download

 • Ngư Trường Kiếm - Hồi 4 : Thanh Nê học nghệ Nan Đề lãoNgạc địa phò nguy ngộ Thiết Tâm Sáng sớm hôm sau, Hàn Tiên dẫn Kiếm Vân đi về phía Thanh Nê sơn. Đến trưa, họ vượt quãng đường trăm dặm, vào đến chân núi. Đã gần giữa tháng chạp, tiết trời lạnh thấu xương, tuyết phủ trắng những cánh rừng trên đỉnh núi. Thấy Hàn Tiên run rẩy, Kiếm Vân bảo gã trèo lên lưng rồi lướt nhanh. Theo sự chỉ dẫn của họ Hàn, một canh giờ sau, hai người có mặt trước cổng, sơn trang nằm...

  pdf39p linhdan05011 18-11-2010 59 3   Download

 • Luận án nhằm nghiên cứu xác định khả năng xâm nhiễm, gây hại của nấm B. oryzae trên hạt giống lúa và các giải pháp phòng chống bệnh tại các tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung luận án.

  pdf164p hpnguyen3 21-03-2018 45 3   Download

 • Hai người áp giải Mao Thập Bát đi về phía pháp trường ở cửa Thái Thị. Đa Long cưỡi ngựa. Vi Tiểu Bảo ngồi trên cỗ xe lớn màu lục. ;sưu tầm từ internet

  doc19p congacon 08-05-2009 39 1   Download

 • Luận án nhằm nghiên cứu xác định khả năng xâm nhiễm, gây hại của nấm B. oryzae trên hạt giống lúa và các giải pháp phòng chống bệnh tại các tỉnh phía Bắc và ven biển miền Trung Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tóm tắt luận án.

  pdf24p hpnguyen3 21-03-2018 69 2   Download

 • Câu 1. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị ước lượng (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả...

  pdf6p manh89 02-09-2010 870 338   Download

 • Câu 1. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta không thể thiếu các thông tin gì? (a) 1- α (b) ε (c) σ (d) Câu a và b đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều đúng...

  pdf6p manh89 02-09-2010 534 207   Download

 • Một dạng chi phí đại diện có nguồn gốc từ mâu thuẫn lợi ích giữa cổ đông và các nhà quản lý công ty do sự tách biệt giữa quản lý và sở hữu trong loại hình doanh nghiệp hiện đại. Chi phí này được gọi là chi phí đại diện của vốn cổ phần (agency costs of equity). Khi cổ đông bị giới hạn hoặc mất kiểm soát đối với người quản lý, thì phía quản lý sẽ có động cơ tham gia vào những hoạt động có lợi cho bản thân nhưng có thể phương hại đến quyền lợi của cổ đông....

  doc4p cherry_13 12-12-2010 469 145   Download

 • Câu 1. Để kiểm định giữ liệu có tuân theo phân phối chuẩn không, người ta cần làm gì? (a) Thành lập giả thuyết H0 (b) Xác định giá trị ước lượng (c) Tra bảng phân phối chuẩn tính giá trị Z (d) Tất cả các câu trên đều đúng (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Giả thuyết của H0 để xác định (b) Tính chất của giả thuyết ban đầu (c) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả...

  pdf6p manh89 02-09-2010 225 102   Download

 • Câu 1. Để ước lượng cỡ mẫu chúng ta cần các thông tin gì? (a) 1-α, ε, W (b) σ, Sx, ε (c) 1- α, W, Sx (d) 1- α, Sx (e) Tất cả các câu trên đều sai Câu 2. Để xác định kiểm định là một phía hoặc hai phía người ta căn cứ vào (a) Đặc điểm của giả thuyết ngược lại (b) Giả thuyết của H0 để xác định (c) Tính chất của giả thuyết ngược lại (d) Căn cứ vào giá trị tới hạn (e) Tất cả các câu trên đều sai...

  pdf6p manh89 02-09-2010 183 81   Download

 • 3.2. Kiểm tra bên ngoài 3.2.1 Việc kiểm tra đo đạc bên ngoài phải tiến hành ở hai phía trên toàn bộ chiều dài mối hàn. Khi không có khả năng kiểm tra đo đạc mặt trong mối hàn, cho phép chỉ kiểm tra đo đạc bên ngoài. 3.2.2 Bề mặt mối hàn và phần kim loại sát mối hàn cả hai phía phải được làm sạch khi kiểm tra bên ngoài. Bề rộng phần kim loại phải làm sạch là 20mm. 3.3 Thử cơ tính 3.3.1 Thử cơ tính nhằm xác định độ bền, độ dẻo của mối hàn...

  pdf6p caott2 18-05-2011 162 46   Download

 • TiÕt 33 - Văn bản:.. HAI CÂY PHONG. ( Trích: Người thầy đầu tiên). Ai-ma-tốp..1. Mục tiêu:. a. Kiến thức: Giúp h/s:. - Hiểu được đặc sắc nghệ thuật của đoạn trích, tính chất trữ tình sâu đậm.được biểu hiện trong sự kết hợp rất khéo giữa hồi ức, miêu tả, biểu cảm và kể.chuyện, trong cách lồng xen hai ngôi kể: tôi, chúng tôi.. - Hiểu ngòi bút đậm chất hội họa của tác giả khi miêu tả hai cây phong.. - Hiểu được nguyên nhân khiến hai cây phong gây xúc động cho người kể.chuyện.. b. Kĩ năng:.

  doc10p tuyetha_12 06-08-2014 847 38   Download

 • Ngô Dụng mĩm cười nói với Tống Giang rằng : - Thạch Dõng là người thân thiết với Loan Đình Ngọc. Nay Thạch Dỏng nghe ca ca đến đánh Chúc gia trang thì đến dâng kế với tôi , kế ấy chừng năm ngày nữa làm mới đặng Tống Giang nghe nói cả mừng. Nguyên phía ngoài thành Đăng châu có một hòn núi, cọp beo rất nhiều, ra phá tán nhơn dân, vì vậy cho nên Tri phủ Đăng châu đòi gom thợ săn lại, khiến phải hiệp nhau bắt cho đặng cọp ấy, lại hạn trong hai...

  pdf39p xaluan1209 28-12-2010 77 24   Download

 • Điều khoản về kiểm tra hàng hoá : Đây là điều khoản quan trọng quy định việc kiểm tra nguyên vật liệu, thành phẩm thuộc cơ quan nào. Trong trường hợp hai bên đã thoả thuận cơ quan kiểm tra thuộc phía Việt Nam mà vào thời điểm kiểm tra bên đặt gia công lại cử chuyên gia sang thì quyết định của chuyên gia được coi là quyết định cuối cung vơí điều kiện quyết định đó phải được lập thành văn bản.Khi tiến hành kiểm tra, các chuyên gi sẽ căn cứ vào những điêù kiện về quy...

  pdf10p ttcao3 04-08-2011 45 15   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm định hai phía
p_strCode=kiemdinhhaiphia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2