intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh doanh hợp tác toàn cầu

Xem 1-20 trên 394 kết quả Kinh doanh hợp tác toàn cầu
 • Luận văn "Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát" khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty TNHH Đinh Phát, qua đó đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện về nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với đặc thù của công ty trong cơ chế thị trường, từ đó đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin hữu ích cho các đối tượng quan tâm.

  pdf120p unforgottennight05 19-09-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài "Kế toán quản trị chi phí tại Công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn" là xác lập lại quy trình và nội dung hoàn thiện công tác tổ chức KTQT chi phí, sao cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh và đáp ứng được nhu cầu thông tin chi phí phục vụ cho từng chức năng quản trị của các cấp quản lý tại Công ty 532 - Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (sau đây gọi tắt là Công ty 532).

  pdf111p unforgottennight05 19-09-2022 3 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Trung cấp) được biên soạn nhằm khái quát cho sinh viên những lý thuyết cơ bản về kế toán trong doanh nghiệp. Giáo trình kết cấu gồm 7 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu; phương pháp tổng hợp – cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác hạch toán kế toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf52p hayatogokudera 18-07-2022 11 1   Download

 • Giáo trình "Nguyên lý kế toán" được sử dụng làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu và học tập cho giảng viên và sinh viên trong trường, đồng thời đây cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ quản lý kinh tế và cán bộ kế toán ở các doanh nghiệp, các đơn vị. Giáo trình được kết cấu thành 8 chưa và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu trong doanh nghiệp; phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán; sổ kế toán và hình thức kế toán; tổ chức công tác kế toán trong các đơn vị;...

  pdf114p ryomaechizen 01-07-2022 19 2   Download

 • Bài giảng môn Tổ chức công tác kế toán được tổ chức biên soạn trong nền kinh tế chuyển biến theo yêu cầu hội nhập, hành lang pháp lý về các nội dung tổ chức công tác kế toán đang trong quá trình hoàn thiện từng bước phù hợp với các chuẩn mực kế toán quốc tế, đặc biệt chế độ kế toán hiện nay theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ra ngày 22/12/2014 đã đổi mới hơn nhiều so với trước kia. . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây để nắm chi tiết nội dung.

  pdf83p namkimcham10 04-07-2022 36 2   Download

 • Bài viết phân tích quá trình Việt Nam tham gia vào TPP, phân tích những cơ hội cũng như thách thức mà các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt khi thực hiện các cam kết trong hiệp định này. Từ đó đưa ra một số khuyến nghị và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước nhập cuộc một cách mạnh mẽ, tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế thách thức để cạnh tranh tốt và hiệu quả trong bối cảnh hội nhập sâu rộng hiện nay nói chung và tham gia TPP nói riêng.

  pdf15p viindranooyi 04-05-2022 8 1   Download

 • Trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay, liên kết hợp tác trong sản xuất hay liên kết trong kinh tế nói chung là tất yếu khách quan, trên cơ sở phát triển hàng hóa và phân công lao động, cạnh tranh trên thị trường. Việc quản lý tổ chức sản xuất kinh doanh theo mô hình liên kết sẽ giúp nhà sản xuất giảm rủi ro các biến động về giá cả thị trường và giảm ảnh hưởng của thời tiết, tạo điều kiện để thâm canh nông nghiệp; Giúp các doanh nghiệp thuận tiện trong việc lập kế hoạch kinh doanh, đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu.

  pdf6p vimackenziebezos 29-11-2021 24 1   Download

 • Tập bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu chính là phục vụ công tác dạy và học học phần bắt buộc Tổ chức hạch toán kế toán cho đối tượng là sinh viên đại học, cao đẳng ngành Kế toán. Tập bài giảng trình bày các vấn đề một cách rõ ràng, dễ hiểu với bố cục gồm 6 chương, kết thúc mỗi chương có câu hỏi ôn tập và bài tập liên quan đến nội dung của từng chương giúp người tìm hiểu có cái nhìn gần nhất, tổng hợp nhất về lĩnh vực này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf223p cucngoainhan3 19-11-2021 27 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Tìm hiểu cách tập hợp chi phí sản xuất và yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm của công ty. Sau khí tính giá thành làm cơ sở để đưa ra ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm khai thác và phát huy thế mạnh của công ty và đồng thời khắc phục những hạn chế trong quá trình sản xuất kinh doanh.

  pdf92p closefriend08 10-11-2021 26 2   Download

 • Bài viết sẽ tập trung nhận diện các tình thế, các mối quan hệ tồn tại trong chuỗi, từ đó gợi ý những chiến lược hiệu của cho các doanh nghiệp. Để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược hiệu quả, một lợi thế cạnh tranh bền vững.

  pdf7p visteveballmer 06-11-2021 26 1   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; thực trạng về tổ chức công tác kế toán và BCTC của công ty VINATRANS; xác lập mô hình tổ chức công tác kế toán tại công ty VINATRANS để phục vụ yêu cầu lập BCTC hợp nhất.

  pdf134p closefriend06 01-11-2021 13 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là đánh giá thực trạng đầu tư vốn cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 2017 – 2019; phân tích tác động của bối cảnh môi trường ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư kinh doanh Công ty để nhận thức rõ các cơ hội và thách thức để định hướng đầu tư; hoạch định chiến lược kinh doanh thích hợp cho Công ty trong việc phát triển và hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf104p closefriend05 24-10-2021 67 21   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về quản trị công ty và những bằng chứng về sự tác động của quản trị công ty đến báo cáo tài chính qua các nghiên cứu của những tổ chức trên thế giới, kết hợp phân tích thực trạng cơ cấu quản trị công ty của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, đề tài đưa ra một số định hướng quản trị công ty của các công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng báo cáo tài chính của doanh nghiệp niêm yết.

  pdf74p closefriend05 24-10-2021 12 2   Download

 • Với đề tài này, tác giả mong muốn đạt được các mục tiêu: Định hướng, xây dựng các chiến lược phát triển cho Công Ty Thực Phẩm Miền Bắc đến năm 2015 trên cơ sở nghiên cứu môi trường và phân tích nội bộ công ty; lựa chọn các chiến lược phát triển phù hợp cho công ty trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay; đề xuất một số giải pháp cơ bản để thực hiện thành công các chiến lược đã lựa chọn.

  pdf83p closefriend05 24-10-2021 11 0   Download

 • Bài nghiên cứu này khảo sát mối quan hệ giữa VHDN, quản trị chất lượng toàn diện và hiệu quả dự án tại các công ty lắp máy khu vực Miền Nam nơi mà các dự án về lắp máy được trúng thầu với những hợp đồng có giá trị cao.

  pdf10p viwendy2711 05-10-2021 14 0   Download

 • Đề tài có cấu trúc gồm 3 chương trình bày cơ sở lý luận về công tác quản trị nguồn nhân lực; thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn; coàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực của Công ty TNHH Tích hợp hệ thống CMC Sài Gòn.

  pdf63p closefriend01 01-10-2021 25 6   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu thực trạng hoạt động Công ty tìm ra các mặt mạnh và mặt yếu của công ty; trên cơ sở phân tích tác động của môi trường vi mô, vĩ mô và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Vida để nhận thức rõ các cơ hội và thách thức; hoạch định chiến lược thích hợp cho Công ty trong việc phát triển và hội nhập trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

  pdf80p closefriend01 01-10-2021 62 13   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu các yếu tố cấu thành nên giá thành của sản phẩm và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lâm Quang. Từ đó phân tích phương pháp tính giá thành này và đề ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

  pdf91p closefriend01 01-10-2021 6 1   Download

 • Trong đề tài này, tác giả tìm hiểu các yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, cách kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của riêng Công ty cổ phần SX - TM May Sài Gòn. Trong quá trình nghiên cứu, em nhận thấy công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành của Công ty có những mặc tích cực song cũng có nhiều hạn chế nên em muốn đóng góp một số ý kiến để có thể hoàn thiện công tác kế toán cũng như tiết kiệm chi phí sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf98p closefriend01 01-10-2021 19 1   Download

 • Với mục đích làm rõ yếu tố cấu thành năng lực lãnh đạo của CEO khách sạn 4 - 5 sao, tác giả đã tổng quan nghiên cứu và đưa ra đề xuất về mô hình năng lực lãnh đạo được coi là phù hợp với CEO khách sạn 4 - 5 sao. Bài viết sử dụng toàn bộ dữ liệu thứ cấp và chỉ đề cập các nghiên cứu trực tiếp về năng lực lãnh đạo, chưa đề cập đến nhiều nghiên cứu có liên quan đến năng lực nói chung hoặc các nhóm năng lực khác của CEO khách sạn 4 - 5 sao.

  pdf13p sotritu 30-08-2021 16 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh doanh hợp tác toàn cầu
p_strCode=kinhdoanhhoptactoancau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2