intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh phí dào tạo

Xem 1-20 trên 601 kết quả Kinh phí dào tạo
 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (bao gồm kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chương trình mục tiêu, kinh phí đào tạo)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p suphubeo 31-10-2010 76 4   Download

 • Tờ trình cử đi đào tạo là mẫu tờ trình được các phòng ban sử dụng, do trưởng các phòng ban lập lên để gửi lên Ban Giám đốc và Phòng Hành chính – Nhân sự của công ty để trình bày về việc cử cán bộ – công nhân viên đi đào tạo. Mẫu tờ trình cần nêu rõ các nội dung như thông tin các cán bộ công nhân viên được cử đi, nội dung khóa đào tạo, kinh phí đào tạo, địa điểm đào tạo, thời gian đào tạo…

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 32 1   Download

 • Việc triển khai các hoạt động đào tạo giáo dục của doanh nghiệp cần phải có đủ kinh phí để đảm bảo việc thực hiện, đồng thời, bộ phận đào tạo có trách nhiệm làm cho việc đầu tư và đào tạo có hiệu quả. Bạn có thể tham khảo giải pháp mô tả chi tiết dưới đây để biết cách dự tính kinh phí đào tạo, sử dụng một cách hợp lý và khống chế kinh phí một cách hiệu quả.

  pdf5p hongnhung_0 25-11-2010 192 23   Download

 • Mục đích nghiên cứu nhằm tìm ra những quan hệ ràng buộc giữa CPĐT đại học công lập với các nhân tố ảnh hƣởng; đƣa ra quy trình, nội dung quản lý, bộ máy tổ chức quản lý và những tác động qua lại giữa hệ thống quản lý và tự chủ tài chính của tổ chức GDĐH công lập. Qua đó gợi ý những chính sách kiểm soát chi phí đào tạo trong các cơ sở GDĐH công lập.

  pdf236p sohucninh321 09-07-2019 15 1   Download

 • Thông tư 51/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước

  pdf10p peternguyen 13-08-2009 466 47   Download

 • Quản lý quá trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có nội dung trình bày khái niệm về đào tạo nguồn nhân lực, quá trình đào tạo (phân tích nhu cầu đào tạo, xác định mục tiêu đào tạo, xác định nội dung và phương pháp đào tạo, xác định kinh phí đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo).

  doc11p xuantriu1 22-08-2014 222 46   Download

 • Thông tư liên tịch 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

  doc11p quangdnt 13-08-2009 306 31   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO Ban hành kèm theo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ

  pdf1p thoigiandau 09-11-2012 611 10   Download

 • Thông tư 09/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

  doc8p lambinh 16-08-2009 76 7   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông. Từ đó bổ sung cho Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chuyên môn sâu góp phần phát triển các định hướng của Viện cũng như vị trí thương hiệu của Viện trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Để tham khảo thêm nhiều Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh hay, mời các bạn xem tại 82p nguyenyenyn117 17-06-2019 31 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (chi thường xuyên, chi trương trình mục tiêu, chi kinh phí đào tạo); mã số hồ sơ: t-bpc-007537-tt', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p titihaudau 09-06-2011 75 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 01/2012/NQHĐND NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA HĐND TỈNH CÀ MAU VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO VÀ THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC CỦA TỈNH CÀ MAU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 46 3   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Quản lý ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ quận - huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời...

  pdf3p ca_chepvang 28-10-2010 51 1   Download

 • Quyết định số 2349/QĐ-BTC ban hành việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị thuộc bộ tài chính ban hành kèm theo quyết định số 148/QĐ-BTC ngày 21/01/2013 của bộ trưởng bộ tài chính.

  doc3p trangan_123 03-03-2018 32 0   Download

 • Thông tư 24/2018/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Hiệp định) học tập tại Việt Nam do Bộ Tài chính ban hành. Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  doc4p kieuvinha321 11-09-2018 27 0   Download

 • Mẫu quyết định cử đi đào tạo được lập căn cứ vào nhu cầu cần thiết cũng như nguyện vọng của cá nhân và đề nghị của Trưởng phòng tổ chức nhân sự, quyết định cử nhân viên đi học tại cơ sở nào đó. Mẫu nêu rõ tên người được cử đi đào tạo, kinh phí cho nhân viên đi học.... Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc2p lottexylitol 18-07-2019 24 0   Download

 • Quyết định số 1313/QĐ-UBND ban hành quy định danh mục nghề, mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  doc10p sohucninh000 23-08-2019 4 0   Download

 • Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 262/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo ngoại ngữ, bổ túc nghề, giáo dục định hướng và cho vay vốn đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

  doc2p anphongduong999 03-12-2019 1 0   Download

 • I. Chi trả trợ cấp thôi việc: 1. Kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc cho các đối tượng được hưởng chế độ thôi việc thực hiện theo đúng quy định tại Điều 10 Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức; cụ thể như sau: a) Cơ quan nhà nước chi trả trợ cấp thôi việc từ nguồn chi phí hoạt động thường xuyên đã được cơ quan có thẩm quyền giao hàng năm. b) Đơn vị sự...

  pdf3p tuongvan 20-07-2009 432 70   Download

 • Quyết định 46/2008/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước của Thành phố Hà Nội

  pdf10p nguyenchien 08-08-2009 255 48   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh phí dào tạo
p_strCode=kinhphidaotao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2