intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỳ quan thế giới mới

Xem 1-20 trên 2685 kết quả Kỳ quan thế giới mới
 • Phần 1 của tài liệu "Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu trong thời đại ngày nay: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế (Tập 1)" cung cấp đến bạn đọc những bài viết về: tổng quan tiến trình nghiên cứu Nguyễn Đình Chiểu; Nguyễn Đình Chiểu trong bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX; tưởng niệm Cụ Đồ Chiểu từ góc nhìn gia phả; quê hương và tông tộc của Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Đình Chiểu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf216p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Trên cơ sở phân tích các thành tựu, bối cảnh phát triển nghề cá thế giới và các thách thức/rào cản liên quan đến phát triển bền vững ngành trong thời gian tới, bản chiến lược "Cơ sở khoa học định hướng phát triển bền vững ngành thủy sản" sẽ xác định các mục tiêu, đề ra các nguyên tắc chỉ đạo PTBV ngành và các giải pháp chủ yếu để lồng ghép phát triển bền vững vào các kế hoạch 5 năm và hàng năm của ngành.

  pdf14p tieuvulinhhoa 22-09-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Phân chia tuyến biển và giao quyền quản lý tuyến biển ven bờ cho các cộng đồng ngư dân" tập trung phân tích sự cần thiết phải phân chia tuyến biển ở Việt Nam, kinh nghiệm phân chia tuyến biển của các nước trên thế giới, và đề xuất một số định hướng để phân chia tuyến biển trong điều kiện ở Việt Nam cũng như đề xuất các cơ chế, về tổ chức thực hiện, chủ yếu thông qua việc áp dụng tiếp cận đồng quản lý và phân cấp quản lý các tuyến biển.

  pdf4p tieuvulinhhoa 22-09-2022 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát kiến địa lý của Anh thế kỷ XV - XVIII" là trình bày một cách khách quan, khoa học về các cuộc phát kiến địa lý của nước Anh thế kỷ XV - XVIII. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf81p bakerboys10 07-09-2022 2 1   Download

 • Luận văn "Dấu ấn hậu hiện đại trong thơ nữ Việt Nam đầu thế kỷ XXI" trình bày các nội dung: Thơ nữ Việt Nam đầu thế kỉ XXI từ cảm quan hậu hiện đại; dấu ấn hậu hiện đại trong thơ nữ Việt Nam đầu thế kỉ XXI nhìn từ bình diện cảm quan mới về thế giới và cái tôi trữ tình; dấu ấn hậu hiện đại trong thơ nữ Việt Nam đầu thế kỉ XXI nhìn từ phương thức nghệ thuật.

  pdf104p unforgottennight03 27-08-2022 6 2   Download

 • Luận văn "Thế giới nhân vật trong sáng tác của Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày hành trình sáng tạo và quan điểm nghệ thuật của Ma Văn Kháng, hệ thống nhân vật trong các sáng tác của Ma Văn kháng thời kỳ đổi mới, phương thức thể hiện thế giới nhân vật trong sáng tác của Ma Văn Kháng thời kỳ đổi mới.

  pdf89p unforgottennight03 27-08-2022 4 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "ASEAN trong chính sách Châu Á - Thái Bình Dương ở Mỹ (1991-2012)" là tái hiện một cách chân thực, khách quan, có hệ thống về vai trò của ASEAN trong chính sách Châu Á - Thái Bình Dương của Mỹ 1991-2012 nhằm tìm hiểu sâu kỹ về mối quan hệ ASEAN - MỸ trên các lĩnh vực chủ yếu; đồng thời đưa ra những nhận xét đánh giá về chính sách của Mỹ đối với ASEAN.

  pdf90p unforgottennight02 20-08-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân với mục tiêu giúp các bạn có thể thực hiện được các kỹ năng giao tiếp và ứng xử hiệu quả với khách hàng; Vận dụng được các kỹ năng giới thiệu sản phẩm và bán hàng tại bộ phận lễ tân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf70p viastonmartin 15-08-2022 5 0   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu kỹ thuật Xa Mã Pháo" phân tích và giới thiệu chuyên đề về giá trị của Xa Mã Pháo, cách hình thành, hiệu năng, vận dụng về chiến thuật Xa Mã Pháo thể liên hợp. Phần 1 trình bày phân tích giá trị của Xa Mã Pháo; Xa Mã Pháo phối hợp công sát;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf134p vimaryamnawaz 04-08-2022 3 0   Download

 • Phần 1 của tài liệu "Tổng tập văn học Việt Nam (Tập 16)" giới thiệu đến bạn đọc về Lý Văn Phức, Vũ Quốc Trân, Nguyễn Đình Chiểu và Tuy Lý Vương. Bốn tác giả đã có đóng góp quan trọng vào văn đàn thế kỷ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf667p colinhthu 12-08-2022 3 2   Download

 • Giáo trình Công nghệ thực phẩm truyền thống với mục tiêu giúp các bạn có thể nắm kỹ thuật sản xuất thực phẩm truyền thống của nước ta và một số nước trên thế giới thông qua phương pháp lên men. Nhận thức bản chất, cơ sở khoa học của việc sản xuất dựa trên ứng dụng công nghệ vi sinh thực phẩm, nâng cao độ an toàn trong chế biến và kéo dài thời gian bảo quản. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf22p canhdongco25 02-08-2022 10 1   Download

 • Tập 2 của bộ "Toàn tập C.Mác và Ph.Ăng-ghen" bao gồm những tác phẩm của hai nhà kinh điển viết trong thời gian từ tháng Chín 1844 đến tháng Hai 1846. Đây là thời kỳ hình thành thêm một bước thế giới quan duy vật cách mạng của hai ông. Trong các tác phẩm viết vào thời kỳ này, hai ông đã đứng trên lập trường chủ nghĩa duy vật chiến đấu, phê phán kịch liệt những quan điểm chủ quan của phái Hê-ghen trẻ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf443p vuhuyennhi 02-08-2022 2 1   Download

 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 11 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Văn học "Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX dưới góc độ giới" nhằm hướng đến việc làm rõ thêm những vấn đề về lý thuyết giới như diễn ngôn giới, diễn ngôn về nam tính - nữ tính, sự giao cắt giữa các loại diễn ngôn này trong văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX qua một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Qua đó, chỉ ra những quan niệm mới về con người cũng như tìm hiểu những thiết chế quyền lực ẩn sâu chi phối đến những quan niệm đó.

  pdf187p colinhthu 01-08-2022 13 4   Download

 • Giáo trình Vẽ xây dựng (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) giới thiệu những kiến thức cơ bản để làm cơ sở cho đọc các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: các phép chiếu và hệ thống các mặt chiếu; biểu diễn điểm; biểu diễn đoạn thẳng (đường thẳng); biểu diễn mặt phẳng, hình phẳng; biểu diễn vật thể;...

  pdf64p hayatogokudera 18-07-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Vẽ xây dựng (Nghề: Xây dựng dân dụng và công nghiệp - Trung cấp) giới thiệu những kiến thức cơ bản để làm cơ sở cho đọc các bản vẽ kỹ thuật liên quan đến công trình xây dựng. Giáo trình kết cấu gồm 8 chương và chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: cắt vật thể; hình chiếu trục đo; những quy ước trong bản vẽ kỹ thuật, bài tập lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf61p hayatogokudera 18-07-2022 5 2   Download

 • Giáo trình Kỹ năng giao tiếp (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp) nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về văn hóa giao tiếp ứng xử của dân tộc Việt nam và một số đặc trưng quan trọng trong giao tiếp ứng của các quốc gia dân tộc trên thế giới. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính truyền thống và hiện đại, tính khoa học và nghệ thuật, phát huy tối đa và kế thừa giá trị tinh hoa của dân tộc trong văn hóa giao tiếp ứng xử. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf75p hayatogokudera 18-07-2022 18 5   Download

 • Giáo trình Thuyết minh cảnh quan du lịch Việt Nam cung cấp cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Trung cũng như các ngành Du lịch hệ thống từ vựng, ngữ pháp và kiến thức tổng quan về các khu du lịch Việt Nam để sinh viên có thể thực hành tốt các kỹ năng thuyết minh, hướng dẫn du lịch. Nội dung giáo trình được biên soạn thành 10 bài, tương ứng với mười cảnh quan du lịch. Trong mỗi bài, giáo trình lại chia ra từng mục nhỏ như Bài khóa – Từ mới – Từ ngữ và kết cấu thường dùng – Bài tập.

  pdf76p runordie4 05-07-2022 7 0   Download

 • Hà Nội nghìn năm văn hiến đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa - lịch sử, với nét quyến rũ của cảnh quan và sự tao nhã, thanh lịch của người Tràng An đã và đang hẫp dẫn du khách mọi vùng trong cả nước và từ khắp nơi trên Thế giới. Bài viết trình bày xu thế phát triển du lịch Hà Nội và toàn cầu hoá.

  pdf3p vigeneralmotors 13-07-2022 14 3   Download

 • Giáo trình "Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và Hướng dẫn du lịch - Trung cấp)" nhằm trang bị kỹ năng giao tiếp tốt trong sinh hoạt hàng ngày và đưa ra các dự báo về tâm lí du khách để có thể cung cấp sản phẩm và phục vụ phù hợp với từng loại khách hàng là người tiêu dùng du lịch. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: một số nghi thức giao tiếp cơ bản; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch; tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới;...

  pdf60p ryomaechizen 01-07-2022 13 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1310 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Kỳ quan thế giới mới
p_strCode=kyquanthegioimoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2