Kỹ thuật lấy mẫu

Xem 1-20 trên 568 kết quả Kỹ thuật lấy mẫu
 • Bài giảng Phương pháp chọn mẫu nhằm trình bày các nội dung chính: giới thiệu các bước thiết kế mẫu, kỹ thuật lấy mẫu theo xác suất, kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf13p acc_12 01-04-2014 216 65   Download

 • . Nội dung nghiên cứu kỹ thuật vào mẫu giống in vitro được triển khai trong thời gian từ tháng 3 - 8 năm 2013, với mục đích xác định được kỹ thuật vào mẫu hiệu quả nhất cho giống chuối nghiên cứu. Bốn thí nghiệm trong phòng được triển khai nhằm đánh giá ảnh hưởng của mẫu cây con từ các vườn cây mẹ có tuổi khác nhau, vị trí lấy mẫu và các nồng độ của chất khử trùng H2O2, HgCl2 đến tỷ lệ sống và tỷ lệ tái sinh chồi.

  pdf5p blackwidow123 15-06-2018 5 0   Download

 • Nội dung bài viết với mục tiêu xác định độ chính xác kích thước mẫu hàm áp dụng kỹ thuật lấy dấu đệm một thì và kỹ thuật lấy dấu đệm hai thì sử dụng hai loại vật liệu lấy dấu PVS. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf8p hanh_hoa96 04-12-2018 3 0   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam. TCVN 5992:1995. Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu. Cung cấp các hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu để thu được số liệu cần thiết cho mục đích kiểm tra chất lượng, mô tả đặc điểm chất lượng và phát hiện nguồn ô nhiễm nước

  pdf11p kieuphong2105 08-11-2010 445 147   Download

 • Ebook Quản lý chất lượng trong công nghệ thực phẩm của tác giả Hà Duyên Tư có kết cấu gồm 6 chương. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu tài liệu. Nội dung phần này trình bày về chất lượng thực phẩm, hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm, kỹ thuật lấy mẫu.

  pdf82p talata_8 02-02-2015 292 143   Download

 • Tiêu chuẩn chất lượng nước lây maaix. Phần 1 Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và kỹ thuật lấy mẫu

  pdf40p nguyenvanbac2210 11-09-2012 295 85   Download

 • Một nhiệm vụ quan trọng trong phân tích là lấy mẫu. Bất kỳ một chất muốn phân tích thì phải lấy mẫu để phân tích tại hiện trường hoặc vận chuyển mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích. Trong phân tích rất ít khi phân tích toàn bộ vật thể nghiên cứu. Do đó để có kết quả phân tích có ý nghĩa cần tiến hành lấy mẫu đại diện. Việc lấy mẫu đại diện cho mẫu phân tích phải phản ánh rỏ bản chất của chất phân tích.

  doc15p thulinh_11088 23-02-2013 176 48   Download

 • Bài giảng "Chương 1: Các phương pháp xác định vi sinh vật trong thực phẩm" cung cấp cho người học các kiến thức: Hóa chất và môi trường phân tích vi sinh vật, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển mẫu và bảo quản mẫu thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt108p doinhugiobay_12 15-01-2016 122 31   Download

 • Chương 1 của bài giảng Vi sinh thực phẩm trình bày các phương pháp xác định vi sinh vật trong thực phẩm. Chương này gồm có các nội dung như: Hóa chất và môi trường phân tích vi sinh vật, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển mẫu và bảo quản mẫu thực phẩm, thử nghiệm sinh hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt108p namthangtinhlang_02 11-11-2015 73 25   Download

 • Nội dung Bài giảng Lấy mẫu và khả năng khái quát hóa trình bày về: đám đông và mẫu, kỹ thuật chọn mẫu xác suất, kỹ thuật chọn mẫu phi xác suất, lấy mẫu, cở mẫu, và sai số mẫu.

  pdf19p canon_12 28-03-2014 49 12   Download

 • Chương 8 trang bị cho người học những hiểu biết phương pháp chọn mẫu trong nghiên cứu khoa học như: Giới thiệu về chọn mẫu, các bước thiết kế mẫu, kỹ thuật lấy mẫu theo xác suất, kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf13p namthangtinhlang_02 05-11-2015 26 6   Download

 • Bài giảng "Kiểm toán văn bản - Chương 3: Phương pháp kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tiếp cận kiểm toán, phương pháp khoa học chung, các phương pháp kiểm toán căn bản, kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p bautroibinhyen12 07-01-2017 28 4   Download

 • Làm rõ khung lấy mẫu của bạn, quyết định qui mô mẫu phù hợp, lựa chọn phương pháp mẫu là những nội dung chính trong tài liệu "Phương pháp - Các kỹ thuật liên quan tới lấy mẫu" dưới đây. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf2p lechaugeo 01-11-2015 27 3   Download

 • Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: Phân biệt được DL thứ cấp và DL sơ cấp, kể tên và nêu được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của các kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên, phân biệt được DL định tính và DL định lượng và ý nghĩa của hai loại DL này trong phân tích TK.

  pdf14p bautroibinhyen11 03-01-2017 15 3   Download

 • Tài liệu Mẫu quệt hầu, họng và kỷ thuật cấy mẫu quệt hầu họng nhằm giúp sinh viên nắm được chỉ định lấy mẫu, nắm được thời điểm, cách lấy, bảo quản và chuyên chở mẫu bệnh phẩm đến phòng xét nghiệm, nắm được kỹ thuật khảo sát và nuôi cấy mẫu.

  doc3p phamtrong91 29-03-2014 84 2   Download

 • Trong quá trình sản xuất, tại mỗi công đoạn sản xuất, khu vực, vị trí sản xuất phải có mẫu phục vụ cho công tác phân tích công nghệ, phân tích thành phần để giúp cho công tác điều chỉnh sản xuất. Vậy làm cách nào để lấy mẫu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Qui trình lấy mẫu". Với các bạn đang học và nghiên cứu chuyên ngành Hóa học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  doc5p tienhong 03-10-2015 34 2   Download

 • Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về phương pháp kiểm toán. Mục tiêu của chương này gồm có: Phương pháp khoa học chung, các phương pháp kiểm toán cơ bản, kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p kiepnaybinhyen_02 28-12-2015 21 2   Download

 • Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5531:1991 áp dụng cho các sản phẩm sữa và qui định kỹ thuật lấy mẫu của sữa đặc có đường và không đường, sữa bột và những sản phẩm sữa đặc biệt dùng cho trẻ em, bơ pho mát cục và mềm, cazein kỹ thuật.

  doc5p bautroibinhyen6 01-12-2016 13 2   Download

 • Bài giảng "Vi sinh thực phẩm - Chương 6: Một số phương pháp xác định vi sinh vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Hoá chất và môi trường phân tích vi sinh vật, kỹ thuật lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu, thử nghiệm sinh hoá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf55p tieu_vu09 19-04-2018 7 1   Download

 • Bệnh phẩm là mẫu thử lấy từ bệnh nhân để phát hiện bằng chứng giúp xác định được tác nhân gây nhiễm trùng. Phải chỉ định lấy bệnh phẩm sớm ngay khi bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng. Phải lấy đúng bệnh phẩm nơi mà có sự hiện diện của tác nhân nhiễm trùng.

  pdf0p vocanhtung 09-10-2010 170 78   Download

Đồng bộ tài khoản