intTypePromotion=1
ADSENSE

Lãnh đạo tỉnh ủy

Xem 1-20 trên 179 kết quả Lãnh đạo tỉnh ủy
 • Luận án làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng đối với phát triển văn hóa - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chủ yếu, có tính khả thi nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với lĩnh vực hết sức quan trọng này.

  pdf27p change02 06-05-2016 47 3   Download

 • Không có khả năng theo sát mọi chi tiết Người lãnh đạo có uy tín phải biết cách nhận ra tất cả những điều nhỏ nhặt nhất. Bạn không bao giờ được bỏ qua các vấn đề mới nảy sinh với lý do bận rộn. Nếu bạn tuyên bố là mình quá bận và không thể thay đổi kế hoạch chỉ vì những tình huống bất ngờ nào đó thì chính là bạn đã "ký tên" sự bất lực của mình. Muốn thành công, bạn cần sâu sát tất cả mọi chi tiết có liên quan đến công việc...

  pdf5p hongnhung_4 19-02-2011 171 57   Download

 • Nghiên cứu này điều tra các mối quan hệ giữa lãnh đạo và danh tiếng lãnh đạo tổng thể. Thử nghiệm thực nghiệm trên 293 nhân viên toàn thời gian tại thành phố Hồ Chí Minh, bằng cách sử dụng mô hình phương trình cấu trúc, xác nhận tính hợp lệ của cả Trung Quốc Implicit Quy mô lãnh đạo [CILS] [1] và các biện pháp danh tiếng tổng thể của nhà lãnh đạo được sử dụng trong nghiên cứu. CILS có bốn chiều nhưng chỉ hai trong số này - Hiệu suất mục tiêu (0,49) và Đạo đức cá nhân (0,27) có ảnh hưởng đáng kể về mặt thống kê đối với danh tiếng tổng thể của nhà lãnh đạo.

  pdf7p loki1234 24-05-2018 37 2   Download

 • Thái Bình được vinh dự là tỉnh đầu tiên đạt 5 tấn thóc một héc-ta cả năm trên toàn bộ diện tích cấy lúa. Đây là kết quả phấn đấu tập thể của nhân dân và đảng bộ Thái-bình trong tình hình cả nước có chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược. Đây cũng là kết quả thi hành các Nghị quyết của Trung ương Đảng về nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, về ba cuộc cách mạng: kỹ thuật, quan hệ sản xuất, tư tưởng và văn hóa, trong điều kiện cụ thể của Thái Bình.

  pdf10p nangthothubon_vn20 08-06-2020 10 0   Download

 • Quản trị không đơn thuần giống như việc xử lý một đơn đặt hàng. Một trong những yếu tố quan trọng để xây dụng phong cách lãnh đạo, đó là nhân cách và uy tín. Những nhân tố khách như tình thương, sự nhạy cảm, tính độ lượng và nhân từ cũng là những yếu cầu rất quan trọng. Mời các bạn tham khảo tài liệu để xây dựng cho mình một phóng cách lãnh đạo riêng, chúc các bạn thành công!

  doc13p tuanha1986 11-11-2009 1132 643   Download

 • Quản trị không đơn thuần giống như việc xử lý một đơn đặt hàng. Một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng phong cách lãnh đạo, đó là nhân cách và uy tín. Những nhân tố khác như tình thương, sự nhạy cảm, tính độ lượng và nhân từ cũng là những yêu cầu rất quan trọng. Người phải chịu trách nhiệm cho mọi thành công cũng như thất bại của một công ty luôn luôn là người đứng đầu công ty đó. Bất kể qui mô của công ty lớn hay nhỏ, người lãnh đạo luôn tập...

  pdf8p bupbexinhxan 26-02-2010 662 393   Download

 • Phụ nữ Việt Nam có tiềm năng to lớn, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Trong lịch sử dựng nước, giữ nước, qua mọi thời kỳ, phụ nữ luôn là lực lượng hùng hậu, có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Đảng ta luôn quan tâm đến công tác phụ nữ nhằm phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới....

  pdf128p dellvietnam 23-08-2012 309 108   Download

 • Hơn 77 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, dân tộc Việt Nam đã liên tiếp giành được những thắng lợi vẻ vang, từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, Việt Nam đã trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập, thống nhất, cả nước cùng đi lên CNXH. Công cuộc đổi mới đất nước đã và đang giành được những thành tựu to lớn, được bạn bè trên thế giới hết sức khâm phục, vị thế nước ta trên trường quốc tế ngày càng được nâng lên. ...

  pdf105p vascaravietnam 16-08-2012 136 43   Download

 • Khu vực 7a: Lựa chọn khôn ngoan Nước có khi trong khi đục, hãy thích nghi với điều này “Một quyết định lãnh đạo khôn ngoan phải đáp ứng được 2 tiêu chuẩn: tính phù hợp và tầm bao quát.” Chính phủ vừa thực hiện một động thái can thiệp trên diện rộng. Quyền lực tăng lên đáng kể. Có bao nhiêu ủy viên hội đồng một lần được cả khán phòng đứng lên vỗ tay hoan nghênh? Điều đó đã xảy ra vào cuối phiên họp kéo dài 3 ngày. Khi bắt đầu cuộc họp mọi người đã rất...

  pdf5p muadongamap222 07-05-2010 103 28   Download

 • Giáo dục là một hoạt động đặc thự của xó hội loài người. Từ khi hỡnh thành, tồn tại và phỏt triển, xó hội loài người đạt được những thành tựu, những bước tiến vĩ đại như ngày nay chính là kết quả của quá trỡnh lao động sáng tạo, đấu tranh và cải tạo thế giới của con người. Loài người có được kết quả như vậy là nhờ quỏ trỡnh giỏo dục thường xuyên, liên tục và không ngừng sáng tạo của các thế hệ loài người kế tiếp nhau. Giáo dục đặc biệt cần thiết đối...

  pdf130p dellvietnam 23-08-2012 98 23   Download

 • Luận án nhằm làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản về lý luận, thực tiễn sự lãnh đạo của các tỉnh ủy ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương; đề xuất những giải pháp cơ bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu 3 đối với công tác QSQP địa phương giai đoạn hiện nay.

  doc235p change03 06-05-2016 73 18   Download

 • 1. Thống nhất tư tưởng Bạn là sếp mới, và cấp dưới của bạn chưa quen lắm với việc này. Thậm chí có nhiều người đã từng là đồng nghiệp, bạn bè hay đối thủ của bạn, họ sẽ không dễ dàng làm theo những điều bạn muốn. Vì thế, đừng lấy uy quyền để áp đặt ý kiến của người khác. Hãy lắng nghe nhiều hơn để tạo dựng niềm tin cho mọi người và để thu thập kinh nghiệm lãnh đạo cho chính bạn. Hãy nhớ rằng ở vị trí mới này, bạn sẽ phải giải quyết các...

  pdf3p bibocumi12 28-10-2012 103 16   Download

 • Luận án làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về phương thức lãnh đạo (PTLĐ) công tác cán bộ của tỉnh ủy các tỉnh ở Bắc Trung Bộ, luận án đề xuất những giải pháp chủ yếu đổi mới PTLĐ công tác cán bộ của các tỉnh ủy ở Bắc Trung Bộ đến năm 2030.

  pdf185p change04 08-06-2016 49 12   Download

 • Nội dung chính của luận văn gồm 3 chương: Chương 1 - Nội dung và phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Chương 2 - Thực trạng lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Chương 3 - Giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tổ chức cán bộ tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf74p minhxaminhyeu1 06-05-2019 39 11   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn các tỉnh ủy vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh, luận án "Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay" đề xuất phương hướng và các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy vùng đồng bằng sông Hồng đối với chính quyền tỉnh đến năm 2025. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p boobu123 15-12-2016 55 8   Download

 • Nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo của của mình, và tạo ra sự đồng thuận, khích lệ các nhân viên dưới quyền làm việc tốt thì điều quan trọng là phải tạo được cái uy của người lãnh đạo, các ý kiến đưa ra phải mang tính thuyết phục cao, biết phát huy hết năng lực, sở trường của từng nhân viên, hiểu được nhân viên mình về trình độ, năng lực, hoàn cảnh, ý nguyện.

  ppt63p chuakieudam 07-11-2018 97 8   Download

 • Luận văn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Luận văn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng công chức quản lý, lãnh đạo cấp phòng các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang trong thời gian tới.

  pdf26p anhinhduyet000 01-07-2019 53 7   Download

 • Luận án "Các tỉnh ủy ở đồng bằng sông Hồng lãnh đạo phát triển văn hóa - xã hội trong giai đoạn hiện nay với mong muốn luận giải cơ sở lý luận, thực tiễn và đề xuất những giải pháp khả thi nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các tỉnh đồng bằng sông Hồng đối với phát triển văn hóa - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 50 6   Download

 • Thông báo số 419/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  pdf3p lawttnh17 13-11-2009 55 5   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo của các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 đối với công tác quốc phòng ở địa phương, luận án đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các tỉnh ủy trên địa bàn Quân khu 1 đối với công tác quốc phòng ở địa phương đến năm 2025. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p boobu123 16-12-2016 39 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lãnh đạo tỉnh ủy
p_strCode=lanhdaotinhuy

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2