Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Lập trình verilog

Xem 1-20 trên 70 kết quả Lập trình verilog
 • Nội dung giáo trình được bố cục bao gồm 7 bài với nội dung như sau: Giới thiệu chung về PLD, CPLD và FPGA; Họ CPLD; Họ FPGA; Qui trình thiết kế cho CPLD và FPGA của hãng Xilinx; Phần mềm ISE và modelsim; Ngôn ngữ Verilog HDL; Mốt số chương trình ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf74p namkimcham25 19-07-2022 14 3   Download

 • Bài viết trình bày một cấu trúc kiểm chứng thiết kế cho bộ cộng toàn phần 4-bit dựa trên phương pháp xác minh phổ quát (UVM) sử dụng ngôn ngữ System Verilog. Việc kết hợp những ưu điểm của UVM trong cấu trúc được đề xuất này cùng với System Verilog giúp xây dựng môi trường xác minh mà ở đó các biến ngõ vào được thiết lập ngẫu nhiên giúp giảm thời gian xây dựng testbench. Ngoài ra, việc tận dụng ngôn ngữ System Verilog để tạo ra các ma trận nhằm đánh giá độ bao phủ các trường hợp cần xác minh giúp ích rất nhiều trong việc gia tăng độ tin cậy trong thiết kế.

  pdf10p caygaocaolon8 07-11-2020 43 1   Download

 • Bài giảng "Điều khiển nhúng - Chương 2: Ngôn ngữ VERILOG" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, thiết kế phân cấp, VERILOG HDL, phép gán, toán tử, phát biểu có điều kiện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf43p abcxyz123_08 12-04-2020 29 3   Download

 • Giải pháp sử dụng thuật toán bảo mật Kasumi trên công nghệ FPGA (FIELD-Pogrammable Gate Array) là phương pháp bảo mật thông tin được thiết kế trên phần cứng, nhằm đảm bảo thông tin tốt hơn giải pháp bảo mật dựa trên phần mềm. Giải pháp thực hiện là nghiên cứu thuật toán Kasumi thiết kế chương trình bảo mật thông tin di động trên cơ sở ứng dụng công nghệ FPGA. Việc thực nghiệm được tiến hành dùng ngôn ngữ lập trình phần cứng Verilog để viết chương trình thực hiện mã hóa Kasumi trong bảo mật thông tin di động. Sau đó dùng phần mềm ModeISIM để thực hiện mô phỏng tuật toán bảo mật Kasumi.

  pdf5p uocvongxua10 18-09-2015 102 11   Download

 • Giáo trình Vi mạch số lập trình này giúp sinh viên nắm bắt các kiến thức và kỹ năng lập trình FPGA ứng dụng vào lĩnh vực điện tử, là một mô đun không thể thiếu đối với sinh viên nghề điện tử công nghiệp.

  doc281p uocvongxua02 14-05-2015 712 226   Download

 • Tài liệu "Thực hành thiết kết mạch số với HDL" được soạn thảo nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ đặc tả phần cứng. Mà cụ thể là hỗ trợ cho môn học thiết kết mạch số với HDL. Tài liệu này bao gồm 9 bài, nội dung chu yếu hướng đến việc học tư duy thiết kết phần cứng. Giúp sinh viên luyện tập các kỹ năng lập trình với Verilog, mô phỏng trên Model Sim hay trực tiếp trên board DE2.

  pdf84p minhdai2410 09-11-2014 267 66   Download

 • Quy tắc đặt tên áp dụng cho tên file module, tên tín hiệu, tên các thông số do người thiết kế tạo ra. Tên project trùng tên file với module chính (top module). Top module là module kết nối tất cả các module con (sub-module). Tên file trùng tên module: .v Tên chỉ gồm ký tự chữ cái (phân biệt chữ hoa và chữ thường), số và dấu gạch dưới và phải bắt đầu với một ký tự chữ. Không dùng các tên như VDD, VCC, VSS, GND, VREF kể cả chữ hoa và chữ thường. Không trùng các từ khóa của ngôn ngữ lập trình. Không...

  pdf22p phi_thien_dao 30-05-2013 206 60   Download

 • Chương 1: dẫn nhập thiết kế hệ thống với số Verilog Khi kích thước và độ phức tạp của hệ thống thiết kế ngày càng tăng nhiều công cụ thiết kế trên máy tính (CAD) được sử dụng vào quá trình thiết kế phần cứng. Thời kì đầu, những công cụ mô phỏng và tạo ra phần cứng đã đưa ra phương pháp thiết kế, kiểm tra, phân tích thiết kế tổng hợp, và tự động tạo ra 1 phần cứng hết sức phức tạp....

  pdf87p mars_2012 01-04-2013 210 72   Download

 • Giới thiệu về HDLs và verilog. Mô hình cấu trúc chomạch luận lý tổ hợp Mô phỏng luận lý, kiểm chứng thiết kế và phương pháp luận kiểm tra. Thời gian trễ truyền lan. Mô hình bảng sự thật chomạch luận lý tổ hợp và tuần tự với Verilog.HDLs (Hardware Description Languages) Không là một ngôn ngữ lập trình. Tựa C. Thêm những chức năng mô hình hóa, mô phỏng chức năng. Verilog vs. VHDL. • Các bước thiết kế bằng HDL, Mô tả mạch từ khóa, Biên dịch để kiểm tra cú pháp (syntax), Mô phỏng để kiểm tra chức năng của mạch,...

  pdf21p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 313 56   Download

 • Control-dominated Là hệ thống đáp ứng đáp lại tác động bên ngoài Data-dominated. Yêu cầu tính toán và truyền nhận dữ liệu với hiệu suất cao Hệ thống thông tin liên lạc, xử lý tín hiệu,…. Máy tuần được phân loại và phân hoạch thành bộ dòng dữ liệu và bộ điều khiển.Application-driven Lựa chọn cấu trúc hỗ trợ cho tập lệnh trong ứng dụng.Định nghĩa các trạng thái điều khiển hỗ trợ tập lệnh Xây dựng FSM sinh ra tín hiệu điều khiển...

  pdf28p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 126 20   Download

 • Các bước thiết kế ASIC, Các khái niệm cơ bản, sử dụng bìa Karnaugh để thiết kế bằng tay, Dùng Verilog-HDL để thiết kế mạch số bằng mô hình cấu trúc và mô hình hành vi, Dùng những mô hình Verilog khả tổng hợp là cốt lỗi của phương pháp thiết kế tự động,Cácmứctrừutượng Architectural. Quanhệvàora. Logical. Tập hợp các biến và các biểu thức boolean •Physical.

  pdf91p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 170 35   Download

 • Cấu trúc (Structural)chỉ ra cấu trúc phần cứng thật sự của mạch Mức trừu tượng thấp. •Các cổng cơ bản (ví dụ and, or, not). •Cấu trúc phân cấp thông qua các module. Tương tự lập trình hợp ngữ. •Hành vi (Behavioral)chỉ ra hoạt động của mạch trên các bit Mức trừu tượng cao hơn. •Biểu diễn bằng các biểu thức (ví dụ out = (a & b) | c) •Không phải tất cả các đặc tả hành vi đều tổng hợp được Không sử dụng: + -* / % = ...

  pdf61p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 126 29   Download

 • Các phần tử lưu trữ Fli Fl ering • Flip-Flop. • Bus và các thiết bị ba trạng thái ginee. Thiết kế máy tuần tự Đồ thị trạng thái State Eng biến đổi (State- Transaction Graph). Bộ h ể ã ối tiế h iệ t ề dữ uter chuyển mã nối tiếp cho việc truyền liệu (Serial-line code converter) omp Rút gọn trạng và các trạng thái tương đương Co Advanced Digital Design with the Verilog HDL - ©2009, Pham Quoc Cuong 2 chapter 3 g...

  pdf41p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 170 31   Download

 • Đại số Boole gồm một tập giá trị B = {0, 1} và hai phép toán “+” và “” •Mỗi biến Boole nhận một trong hai giá trị 0 hoặc 1 •Mỗi biến Boole acó phần bù kí hiệu a’ •Một không gian nhiều chiều được bao phủ bởi một tập hợp nbiến Boole được biểu diễn bằng Bn •Mỗi điểm trong không gian Bnđược gọi là đỉnh và được biểu diễn bởi một vector nhị phân nchiều

  pdf45p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 94 14   Download

 • On_Set của một hàm Boole là tập hợp các đỉnh hàm eerin mà tại đó khẳng định (đúng) On_Set = {x:x Bn and f(x) = 1} Off của hàm Engin • Off_Set một Boole là tập hợp các đỉnh mà tại đó hàm không khẳng định (sai) ter E Off_Set = {x:x Bn and f(x) = 0} • Don’t_care_Set là tập hợp các đỉnh mà tại đó không quan tâm đến giá trị hàm

  pdf64p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 90 20   Download

 • Thiết kế cổ điển (classical design methods) Dựa trên giản đồ (schematic) Paper & pencil • Thiết kế bằng ngôn ngữ (computer-based languages methods) Nhanh chóng Mạch tích hợp hàng triệu cổng Được sử dụng rộng rãi thiết kế các mạch phức tạp và kích thước lớn

  pdf24p doanhung_dtvtk10 24-03-2013 162 43   Download

 • Bộ tài liệu thực hành thiết kết mạch số với HDL được soạn thảo nhằm mục đích hỗ trợ các bạn sinh viên trong việc tiếp xúc với ngôn ngữ đặc tả phần cứng. Mà cụ thể là hỗ trợ cho môn học thiết kết mạch số với HDL. Tài liệu này bao gồm 9 bài, tương ứng với 9 buổi. Nội dung chu yếu hướng đến việc học tư duy thiết kết phần cứng. Giúp sinh viên luyện tập các kỹ năng lập trình với Verilog, mô phỏng trên Model Sim hay trực tiếp trên board DE2. Mặc dù...

  pdf84p vinhtk7ce 06-07-2012 210 65   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài tập lập trình máy tính về Bài tập công nghệ IC

  pdf6p vinhtk7ce 02-10-2011 186 26   Download

 • Verilog là một trong hai ngôn ngữ mô tả phần cứng chính (gồm VHDL và Verilog HDL) được người thiết kế phần cứng sử dụng để mô tả, thiết kế các hệ thống số, ví dụ như máy tính hay linh kiện điện tử.Verilog dễ học và dễ sử dụng hơn VHDL. Verilog được chuẩn hoá theo chuẩn IEEE vào năm 1995 và 2001. Verilog rất giống ngôn ngữ C và được giới chuyên môn nghiên cứu, sử dụng nhiều.Verilog HDL có thể được sử dụng để thiết kế hệ thống số ở nhiều mức khác nhau, ví dụ ở...

  pdf45p manhgiau2004 09-06-2011 543 144   Download

 • Tài liệu tham khảo về designThrough Verilog HDL...

  pdf0p vanlektmt 15-05-2011 129 14   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lập trình verilog
p_strCode=laptrinhverilog

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2