Lệ phí bảo vệ và kiểm dịch

Xem 1-12 trên 12 kết quả Lệ phí bảo vệ và kiểm dịch
 • Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

  doc6p tuuyen 17-08-2009 74 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Lâm nghiệp Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện: Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy phép Các bước Tên bước ...

  pdf4p haisannuongmuoiot 24-10-2010 120 7   Download

 • Thông tư số 110/2003/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hành

  pdf9p lawktkt3 25-10-2009 80 6   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Dược - Mỹ phẩm Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Y tế Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Dược Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện: Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định Không thu lệ phí cấp và gia hạn Giấy chứng nhận đue điều kiện hành nghề.

  pdf4p nuockhoangthiennhien 22-01-2011 49 5   Download

 • Nếu bạn đang nghiên cứu về một chủ đề nào đó, hay đang cố gắng làm việc nhóm với một hoặc nhiều người khác thì có lẽ bạn sẽ phải thường xuyên chia sẻ rất nhiều địa chỉ web khác nhau liên quan đến cùng 1 vấn đề. Dưới đây là 5 dịch vụ web miễn phí tốt nhất giúp bạn có thể tiết kiệm nhiều thời gian trong việc rút ngắn và chia sẻ nhiều địa chỉ URL cùng một lúc. Chia sẻ nhiều URL và hiện thị dưới dạng Tab Trang web sharetabs.

  pdf3p bibocumi16 26-11-2012 34 5   Download

 • Thông tư số 110/2003/TT-BTC về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Tài chính ban hành

  pdf8p lawttyt6 30-11-2009 50 1   Download

 • Thông tư liên tịch số 33/2002/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tài sản cho thuê tài chính do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

  pdf6p lawktkt4 25-10-2009 50 3   Download

 • Quỹ dành của SEC phát sinh từ bộ sưu tập disgorgement và hình phạt chuyển giao cho Quỹ Bảo vệ nhà đầu tư và các bộ sưu tập bù đắp từ phí giao dịch chứng khoán, lệ phí trước bạ và lệ phí khác được ủy quyền bởi Luật Chứng khoán và Luật Giao dịch. Lưu ý 1.G. Kinh phí dành hiển thị các chi tiết thêm về quỹ của SEC dành.

  pdf10p meobu6 16-01-2012 25 3   Download

 • Quyết định 110/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật

  doc7p thuylam 16-08-2009 39 2   Download

 • Mục đích của kế toán quan trị là chỉ ra loại thông tin nào nhà quản trị cần, thông tin đó có được từ đâu và thông tin đó được các nhà quản trị sử dụng như thế nào khi thực hiện các chức năng hoạch định, kiểm soát và ra quyết định.

  pdf228p little_angel_0590 30-03-2011 860 554   Download

 • Mục đích chung của người nhận báo cáo tài chính trên cơ sở tổ chức và báo cáo của kiểm toán viên vào chúng. Các báo cáo và báo cáo về chỉ áp dụng đối với người nhận với một tỷ lệ chi phí gián tiếp mà cần phải được kiểm toán, trừ khi MCA đặc biệt yêu cầu rằng các báo cáo được kiểm toán.

  pdf12p meobu3 12-01-2012 25 6   Download

 • Các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp gồm có Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và Kinh phí công đoàn. Từ ngày 1/1/2010, tỷ lệ trích lập các khoản này có một số thay đổi vì vậy bài viết này nhằm mục đích cung cấp những thông tin mới nhất về tỷ lệ trích lập và phương pháp hạch toán các khoản trích theo lương.

  pdf15p hamdocsach08 26-12-2010 154 77   Download

Đồng bộ tài khoản