intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật kinh doanh quốc tế

Xem 1-20 trên 1069 kết quả Luật kinh doanh quốc tế
 • Luật kinh doanh quốc tế do PGS TS Mai Hồng Quỳ biên soạn trình bày các vấn đề sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về luật thương mại quốc tế, một số định chế quan trọng của hệ thống thương mại quốc tế của WTO, hợp đồng thương mại quốc tế, thanh toán quốc tế, giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf32p five_12 19-03-2014 721 176   Download

 • Mục tiêu chính của chương 2 Một số hệ thống pháp luật cơ bản trên thế giới thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính hệ thống pháp luật Anh – Mỹ, hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa , hệ thống pháp luật Hồi giáo, hệ thống pháp luật Ấn Độ, hệ thống pháp luật Trung Quốc và hệ thống pháp luật XHCN.

  pdf15p narrow_12 21-07-2014 268 66   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'pháp luật kinh doanh quốc tế - phần 1: đặt vấn đề và các khái niệm cơ bản của plkdqt', khoa học xã hội, hành chính - pháp luật phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt64p nuber_12 26-08-2013 271 47   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế chương 1 cung cấp cho người học các nội dung tổng quan về pháp luật kinh doanh quốc tế như: Khái niệm pháp kinh doanh quốc tế, khái niệm pháp luật kinh doanh quốc tế, phân biệt pháp luật kinh doanh quốc tế và pháp luật thương mại quốc tế. Qua đó bà giảng cũng trình bày các hệ thống pháp luật tiêu biểu trên thế giới và xung đột pháp luật trong kinh doanh quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p namthangtinhlang_00 30-10-2015 187 32   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 Hợp đồng đầu tư quốc tế nhằm trình bày về khái niệm đầu tư, đặc điểm của đầu tư. Đầu tư quốc tế, đặc điểm của đầu tư quốc tế, giải quyết tranh chấp trong đầu tư quốc tế.

  pdf7p navy_12 21-05-2014 191 30   Download

 • Chương 3 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế nêu tổng quan về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, nghĩa vụ và trách nhiệm của người mua.

  pdf0p namthangtinhlang_00 30-10-2015 206 30   Download

 • Bài giảng Luật kinh doanh quốc tế có kết cấu nội dung gồm 4 chương, nhằm trình bày về tổng quan luật kinh doanh quốc tế, chế định hợp đồng kinh doanh quốc tế, pháp luật đầu tư và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

  pdf17p top_12 21-04-2014 173 29   Download

 • Chương 6 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày tổng quan về tranh chấp và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, tranh chấp trong kinh doanh quốc tế, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế; giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng giữa các bên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p namthangtinhlang_00 30-10-2015 132 23   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 1 Những vấn đề cơ bản về pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các thời kỳ phát triển của hoạt động kinh doanh quốc tế, khái niệm kinh doanh quốc tế, phân biệt kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế, đặc trưng của kinh doanh quốc tế.

  pdf18p narrow_12 21-07-2014 123 19   Download

 • Mục tiêu trình bày trong chương 4 Những vấn đề pháp lý về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính khái niệm hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, chủ thể của hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường biển.

  pdf32p narrow_12 21-07-2014 104 19   Download

 • Kết cấu chương 3 Những vấn đề pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính khái niệm hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, đặc điểm chung của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, luật điều chỉnh của hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế.

  pdf84p narrow_12 21-07-2014 123 18   Download

 • Mục tiêu cơ bản trong chương 1 Những vấn đề pháp lý chung về hợp đồng thuộc bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về các nội dung chính khái niệm hợp đồng, phân loại hợp đồng, các loại điều khoản của hợp đồng, nội dung của các điều khoản trong hợp đồng.

  pdf26p narrow_12 21-07-2014 72 17   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Bài 1: Một số vấn đề lí luận về Luật Kinh doanh quốc tế sau đây để nắm bắt được những kiến thức khái quát về thương mại quốc tế và kinh doanh quốc tế; nguồn của Luật Kinh doanh quốc tế; nguyên tắc cơ bản trong thương mại quốc tế; một số thiết chế cơ bản trong kinh doanh quốc tế.

  ppt32p cocacola_08 14-11-2015 100 13   Download

 • Đề tài Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày những vấn đề chung về hợp đồng theo luật Anh, giao kết hợp đồng trong luật Anh, trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng thương mại theo luật Anh.

  pdf17p next_12 16-04-2014 102 12   Download

 • Môn học Pháp luật kinh doanh quốc tế nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về pháp luật kinh doanh quốc tế, giúp người học nhận thức, nhận biết và hình thành tư duy kinh doanh tế hợp pháp, phù hợp với các biến động của môi trường pháp luật kinh doanh quốc tế phức tạp hiện nay.

  pdf5p thick_12 14-07-2014 88 12   Download

 • Chương 2 của bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về hợp đồng kinh doanh quốc tế (HĐKDQT). Chương này gồm có các nội dung cụ thể như sau: Tổng quan về HĐKDQT, giao kết HĐKDQT, điều kiện hiệu lực của HĐKDQT và vấn đề hợp đồng vô hiệu, thực hiện HĐKDQT, một số vấn đề pháp lý về hợp đồng điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p namthangtinhlang_00 30-10-2015 100 12   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Phần 3 Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế trình bày về 2 nội dung chính đó là giải quyết tranh chấp trong kinh doanh trong nước và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế.

  pdf21p narrow_12 21-07-2014 75 11   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế chương 1: Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế trình bày về tổng quan về pháp luật kinh doanh quốc tế, kinh doanh quốc tế và đặc điểm của hoạt động kinh doanh quốc tế, pháp luật kinh doanh quốc tế và đặc điểm của pháp luật kinh doanh quốc tế, pháp luật kinh doanh quốc tế và pháp luật thương mại quốc tế.

  pdf0p namthangtinhlang_00 30-10-2015 123 11   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 5 Hợp đồng liên doanh nhằm trình bày về khái niệm hợp đồng liên doanh, những ưu điểm của hợp đồng liên doanh, những hạn chế của hợp đồng liên doanh, nội dung chủ yếu của hợp đồng liên doanh.

  pdf9p narrow_12 21-07-2014 63 10   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế: Chương 3 Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế do TS. Nguyễn Minh Hằng biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Tên và địa chỉ của các bên, điều khoản về tên hàng, điều khoản về số trọng lượng, điều khoản về chất lượng, điều khoản về giá cả và thanh toán,...

  ppt31p sangbanmai_0906 17-01-2018 69 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật kinh doanh quốc tế
p_strCode=luatkinhdoanhquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2