intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết về hành vi con người

Xem 1-20 trên 94 kết quả Lý thuyết về hành vi con người
 • Tiểu luận thông qua điển cứu trường hợp của gia đình nghệ sĩ Quốc Tuấn trong chương trình “Điều ước thứ 7” số 126 tiến hành nhận diện và phân tích những quan điểm lý thuyết về hành vi con người.

  doc17p nhungle_09 02-08-2020 92 5   Download

 • Bài giảng Hành vi con người trong môi trường xã hội: Bài 1 của TS. Nguyễn Thị Lan có nội dung giúp sinh viên hiểu được vị trí của môn học HVCN trong ngành Công tác xã hội, các lý thuyết liên quan về hành vi con người, phương pháp tiếp cận hệ thống trong xem xét hành vi con người trong MTXH, áp dụng CTXH thực hành.

  ppt14p hoahue91 13-08-2014 176 34   Download

 • Tài liệu tập huấn: Hành vi con người và môi trường xã hội trình bày các khái niệm về hệ thống sinh thái, lý thuyết về vai trò, ảnh hưởng của sự nghèo đói đối với sức khỏe tâm thần, nghèo đói, nhóm, gia đình, biểu đồ sinh thái, nghi lễ trong gia đình,... nhằm giúp các chuyên viên, nhân viên công tác xã hội nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết.

  pdf97p hoahue91 14-08-2014 719 135   Download

 • Tài liệu "Hành vi Lệch chuẩn" trình bày về: hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã hội, Công tác xã hội và hành vi lệch chuẩn. Đây là tại liệu hữu ích cho các bạn thuộc chuyên ngành Công tác Xã hội.

  pdf34p thuytrangseven 06-09-2014 464 117   Download

 • Sau khi khảo sát cái lý thuyết nhân sinh của bản thân, bạn có thể bắt đầu xem xét tổng quan các học thuyết chính yếu về sự hỗ trợ. Bạn có thể nhận thấy thấp thoáng phần nào quan điểm nhân sinh của bạn trong những học thuyết ấy; bạn cũng sẽ nhận thấy có những phần lý thuyết bạn chấp nhận được và cũng có những phần lý thuyết bạn sẽ phản bác lại, không chấp nhận. Tuy nhiên, ý kiến riêng của bạn hoàn toàn có thể thay đổi theo thời gian và theo tiến trình học tập của chính bạn.

  pdf2p lalala8 22-12-2015 36 2   Download

 • Phác thảo mô hình lý thuyết về nhân cách văn hoá trí thức Nội dung cuốn sách đề cập đến hai vấn đề chính. Phần 1: Một số xuất phát điểm trong xây dựng mô hình lý thuyết nhân cách văn hóa trí thức. Phần 2: Phác thảo mô hình nhân cách văn hóa trí thức

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 60 4   Download

 • Con người bình thường, cân bằng: khái niệm mang tính thao tác, chỉ một sự cân bằng động và tương đối về một cá thể với các biểu hiện về nhân cách, trí tuệ, đạo đức, thể lý, tình cảm, quan hệ xã hội, khả năng sáng tạo,... đều đạt ở mức độ xã hội, người khác và bản thân chấp nhận được. - Lý thuyết học hỏi (Learning Theory): nền tảng của những cách tiếp cận nhận thức và hành vi. Con người học hỏi bằng cách...

  pdf17p batman_1 09-01-2013 303 28   Download

 • Bài viết về những cách thức phân loại chính về lý thuyết tham vấn hướng nghiệp đang được phổ biến hiện nay. Hiện nay có ba cách thức phân loại cơ bản nhất về tham vấn hướng nghiệp. Phân loại dựa trên các đặc điểm nhân cách, phân loại dựa trên các giai đoạn phát triển của con người, và phân loại dựa trên quá trình xử lý thông tin và ra quyết định

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 72 11   Download

 • Tiêu dùng - Tiêu dùng là hành vi rất quan trọng của con người. Nó chính là hành động nhằm thỏa mãn những nguyện vọng, trí tưởng tượng riêng và các nhu cầu về tình cảm, vật chất của một cá nhân hoặc hộ gia đình nào đó thông qua việc mua sắm các sản phẩn và việc sử dụng các sản phẩm đó.

  pdf45p malcong 27-09-2013 97 5   Download

 • So sánh giữa phòng vệ chính đáng với hành vi phù hợp với tình thế cấp thiết; 2. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong phòng vệ chính đáng; 3. Nguyên tắc xác định trách nhiệm dân sự khi gây thiệt hại trong tình thế cấp thiết; 4. So sánh hậu quả pháp lý giữa gây thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng và gây thiệt hại do vượt quá tình thế cấp thiết; 5. Xác định “chất kích thích” được qui định tại Điều 615 BLDS năm 2005 đối với các chất...

  pdf9p thiuyen2 12-08-2011 265 21   Download

 • Qua nghiên cứu cho thấy trong dạy học lớp 5 hiện nay phương pháp dạy học khám phá theo lý thuyết kiến tạo là phương pháp dạy học ít được sử dụng nhất và sự nhận thức của giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học cũng rất ít và sự nghiên cứu sẽ khẳng định và cung cấp một biện pháp, một con đường để phát triển trí tuệ cho học sinh thông qua dạy học

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 72 11   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả nói đến lý thuyết cam kết. Hiệu quả của nó đối với việc thúc đẩy hành vi ở con người đã được minh chứng qua nhiều thực nghiệm với những kỹ thuật khác nhau. Phần đầu của bài viết giới thiệu về lý thuyết cam kết và nhấn mạnh đến kỹ thuật "bước một chân vào cửa" mà tác giả đã sử dụng để tiến hành thực nghiệm. Phần thứ hai giới thiệu thực nghiệm tác giả đã làm tại đại học Nimes, Pháp nhằm thúc đẩy hành vi tiết kiệm năng...

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 49 7   Download

 • Khi thu nhập thay đổi thì có ảnh hưởng tới lượng hàng hoá tiêu dùng tuy nhiên nó còn phụ thuộc vaò hàng hoá mà chúng ta xét. Khi thu nhập thay đổi thì có ảnh hưởng tới lượng hàng hoá tiêu dùng tuy nhiên nó còn phụ thuộc vaò hàng hoá mà chúng ta xét.

  ppt18p nuber_12 27-08-2013 87 4   Download

 • Bài viết nói về các thuyết quản lý theo quan điểm hành vi và quan hệ con người

  ppt18p hoangthao1829 23-10-2010 324 98   Download

 • Ngày nay người ta bắt đầu nói chuyện về quản trị nhân sự. Khi người ta nói đến một Công ty, một Giám đốc làm ăn thua lỗ, không phải vì thiếu vốn, thiếu trang thiết bị, thiếu mặt bằng, v.v.. Mà người ta chỉ ngay đến người đó không đủ năng lực điều hành công việc và thiếu được trang bị về kiến thức quản trị nhân sự hoặc thiếu kinh nghiệm trong chiến lược con người.

  doc11p tuananhhuy 06-04-2011 282 93   Download

 • Hành vi tổ chức nghiên cứu những điều mà con người suy nghĩ, cảm nhận và hành động trong một tổ chức . Ví dụ : Một nhân viên thường hay vắng mặt trong tổ chức , hành vi này nói lên điều gì ? Người nhân viên này có hài lòng với công việc mình không ? Anh ta nghĩ về tổ chức như thế nào mà có hành động như vậy ? Đó chính là điều mà các học giả về hành vi tổ chức quan tâm. Họ đã tiến hành nghiên cứu để tìm ra những vai...

  doc9p tenchinh14091990 30-07-2013 580 86   Download

 • Hành vi là tổng thể chuỗi dài các phản ứng, là đời sống thực của con người Thuyết hành vi là một trường phái tâm lý học giải thích về hành vi chỉ dựa trên những quan sát hành vi thấy rõ (overt behaviors) hơn là dựa vào những quá trình nhận thức diễn ra bên trong não hay là những hành vi không thấy rõ (covert behaviors).

  ppt24p sony_12 25-06-2013 283 61   Download

 • Trong khuôn khổ bài viết này tác giả muốn chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân về dạy thực hành kỹ năng đặt câu hỏi trong tham vấn. Qua đó có thể giúp "khơi thông" mạch kinh nghiệm của mỗi chúng ta về khả năng ứng dụng lý thuyết tham vấn vào giảng dạy theo hướng thực hành. Bài viết có ý nghĩa chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng với mục đích làm phong phú thêm các cách thức tiếp cận trên vấn đề mà không nhằm gợi ý hay khẳng định như một khuôn mẫu đối...

  pdf11p butmauluc 31-08-2013 185 25   Download

 • Nội dung đề cập đến một số vấn đề như: nghiên cứu bản chất nhân cách từ cơ sở, nghiên cứu bản chất nhân cách từ cách tiếp cận khái niệm "nhân cách. Do đó tác giả có thể căn cứ từ hai định hướng cơ bản sau: Thứ nhất: mô hình nhân cách người lao động, quản lý về phương diện lý thuyết cần được xây dựng bằng các tiêu chí cụ thể thiết thực. Thứ hai: đặt nghiên cứu nhân cách người lao động, quản lý vào môi trường thực tiễn...

  pdf5p butmauluc 31-08-2013 105 13   Download

 • Hiện nay, hiểu biết về việc tắt máy xe khi dừng đèn đỏ tại Việt Nam còn rất hạn chế. Trên cơ sở lý thuyết về vai trò của ý định đối với hành vi, nghiên cứu đã tiến hành khảo sát được 120 người tham gia giao thông tại Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 76,7 % người được phỏng vấn biết đến hành vi tắt máy xe nhưng chỉ có 40,8 % thực hiện hành vi tắt máy xe.

  pdf9p hulk1234 01-06-2018 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết về hành vi con người
p_strCode=lythuyetvehanhviconnguoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2