Môđun artin

Xem 1-10 trên 10 kết quả Môđun artin
 • Cho (R;m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại duy nhất m; M là R-môđun hữu hạn sinh và A là R-môđun Artin. Đối với mỗi R-môđun hữu hạn sinh M, theo Bổ đề Nakayama ta luôn có tính chất AnnRM=pM = p; với mọi iđêan nguyên tố p chứa AnnRM. Một câu hỏi tự nhiên được đặt ra là liệu rằng có một tính chất tương tự như vậy cho mọi môđun Artin trên vành giao hoán bất kỳ hay không....

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 87 22   Download

 • Cho (R,m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại duy chất m; M là R-môđun hữu hạn sinh và A là R-môđun Artin. Như chúng ta đã biết, các khái niệm phân tích nguyên sơ, chiều Krull là những khái niệm cơ bản của Hình học đại số và Đại số giao hoán mà thông qua đó người ta có thể nói lên cấu trúc của các đa tạp đại số hoặc cấu trúc của các vành Noether và các môđun hữu hạn sinh trên chúng....

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 70 15   Download

 • Sau đây là luận văn Thạc sĩ Toán học: Môđun biểu diễn được. Luận văn trình bày về Môđun biểu diễn được, môđun của môđun biểu diễn được, tính biểu diễn được của môđun Artin, tính biểu diễn được của Home(M;E) và một số nội dung khác.

  pdf55p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 13 3   Download

 • Luận án Tiến sĩ Toán học: Về tập Iđêan nguyên tố gắn kết của môđun đối đồng điều địa phương do Trần Đõ Minh Châu thực hiện có kết cấu gồm 3 chương và phần kết luận - kiến nghị: Chương 1 - Kiến thức chuẩn bị, chương 2 - Môđun đối đồng điều địa phương với giá cực đại, chương 3 - Môđun đối đồng điều địa phương cấp cao nhất với giá tùy ý.

  pdf87p talata_8 27-01-2015 63 22   Download

 • Cho (R;m) là vành giao hoán, địa phương, Noether với iđêan cực đại duy nhất m; I là iđêan của R, M là R-môđun hữu hạn sinh và A là R-môđun Artin. Để nghiên cứu cấu trúc của các môđun Noether và môđun Artin, người ta thường quan tâm đến các tập iđêan nguyên tố liên kết và iđêan nguyên tố gắn kết tương ứng của chúng.

  pdf0p greengrass304 11-09-2012 77 20   Download

 • Trong suốt luận văn này luôn giả thiết R là một vành giao hoán, Noether, có đơn vị. Cho I là iđêan của R. Mặc dù đã có nhiều nhà toán học quan tâm nghiên cứu môđun đối đồng điều địa phương Hi I(M) của một R-môđun M ứng với giá I, nhưng cho đến nay người ta vẫn biết rất ít thông tin về môđun này. Ngay cả khiM là hữu hạn sinh, môđun đối đồng điều địa phương vẫn không nhất thiết là hữu hạn sinh và cũng không nhất thiết là Artin.

  pdf0p qsczaxewd 19-09-2012 63 13   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Một số kết quả về môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp Iđêan tập trung tìm hiểu về tính Artin của môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp iđêan; tính cofinite của môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp iđêan; tính hữu hạn sinh của môđun đối đồng điều địa phương cho một cặp iđêan.

  pdf40p maiyeumaiyeu03 19-07-2016 13 3   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Định lí Skolem Noether và định lí tâm bao gồm những nội dung về vành đơn, vành Artin, môđun Artin; một vài kết quả về tích tenxơ của các môđun; một vài kết quả về tích tenxơ các đại số; định lí Skolem Noether và định lí tâm.

  pdf44p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 5 1   Download

 • Luận văn được trình bày với các nội dung như: Giới thiệu các khái niệm cơ bản về môđun, tính artin của các môđun đối đồng điều địa phương suy rộng phân bậc, kết luận. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình. Để nắm vững nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo tài liệu.

  pdf47p sutihana 02-12-2016 12 1   Download

 • Báo cáo đưa ra hai đặc trưng mới của vành Artin thông qua tính tốt và tính nửa Hopfian. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo nội dung bài viết.

  pdf3p vision1234 30-06-2018 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản