Môi trường ra quyết định

Xem 1-20 trên 1001 kết quả Môi trường ra quyết định
 • Bài giảng "Hệ trợ giúp ra quyết định - Bài 2: Ra quyết định và môi trường ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Ra quyết định, môi trường ra quyết định, bài toán ra quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p doinhugiobay_04 27-11-2015 28 4   Download

 • Bài giảng Chương 1 - Lý thuyết ra quyết định trình bày các môi trường ra quyết định, ra quyết định trong điều kiện rủi ro, ra quyết định trong điều kiện không chắc chắc và cây quyết định. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf34p missminh32 15-04-2014 229 63   Download

 • Bài giảng Hệ trợ giúp quyết định (Tuần 2) trình bày vấn đề ra quyết định và môi trường, bao gồm: Ra quyết định, môi trường ra quyết định, bài toán ra quyết định. Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf6p lalala06 02-12-2015 14 1   Download

 • Trong thực tế hoạt động của các ngành luôn phải đối mặt với việc đưa ra các quyết định khác nhau. Sự thành công hay thất bại của chủ thể tuỳ thuộc rất lớn vào các quyết định này. Cùng tham khảo bài giảng sau đây để tìm hiểu các phương pháp phân tích vấn đề một cách hệ thống, hổ trợ cho việc đưa ra quyết định tốt nhất.

  pdf15p nganga_00 28-08-2015 78 31   Download

 • Quyết định là quá trình nhận ra và xác định bản chất vấn đề, nhận ra các biện pháp có thể được sử dụng, chọn và thi hành biện pháp phù hợp. Bản chất của quyết định Là hành vi sáng tạo cuả nhà quản trị nhằm định ra những đường lối và tính chất hoạt động cuả một đối tượng (tổ chức)

  ppt78p tiennuhoiai 03-07-2010 1224 437   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô: Chương 3 - Lý thuyết lựa chọn trong môi trường bất định trình bày các nội dung về môi trường ra quyết định, đo lường rủi ro với phân phối xác suất, các thái độ đối với rủi ro, giảm mức rủi ro, nhu cầu đối với các tài sản có rủi ro.

  ppt39p votinhdon91 08-09-2014 54 6   Download

 • Chương 1: Lý thuyết ra quyết định. Chương này trình bày những nội dungc hính sau: Các môi trường ra quyết định, ra quyết định trong điều kiện rủi ro, ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, cây quyết định. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p tangtuy20 26-07-2016 29 4   Download

 • Nhận diện vai trò của các loại chi phí khác nhau trong việc ra quyết định: Chi phí mong muốn Chi phí Kaizen Chi phí chu kỳ sống Các công cụ chi phí khác: Chi phí chất lượng Chi phí Taguchi Chi phí môi trường, chi phí tận dụng, và chi phí hủy bỏ

  ppt59p alt_12 24-07-2013 53 22   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thì hoạt động kinh doanh được xem là rất quan trọng và đầy rủi ro, muốn đảm bảo cho hoạt động diễn ra theo hướng làm chủ thì đòi hỏi nhà quản trị phải ra quyết định đúng và chính xác. Muốn vậy cần có đủ thông tin, đòi hỏi nhà quản trị cần phải phân tích đúng và kĩ truớc khi ra quyết định.

  doc48p clackpy 26-10-2015 34 11   Download

 • Chương 9 - Phân tích rủi ro và các quyết định đầu tư gồm có những nội dung chính sau: Các thể loại môi trường ra quyết định, các quyết định đầu tư, các phương pháp đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện chắc chắn, các phương pháp đánh giá dự án đầu tư trong điều kiện rủi ro.

  ppt14p nhanmotchut_4 01-11-2016 23 10   Download

 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực như quy hoạch đô thị, giám sát dân số, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Tuy nhiên, các phần mềm GIS nhìn chung mới chỉ thực hiện các công việc có tính chất cơ bản như nhập, thao tác, quản lý, truy vấn và hiển thị dữ liệu. Việc khai thác, xử lý các thông tin này là rất cấp thiết và đòi hỏi phải tiến hành các nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực Toán – Tin.

  pdf8p lalala05 30-11-2015 32 5   Download

 • Một cách tiếp cận ra quyết định trong chẩn đoán lâm sàng. Chế tạo lớp phủ hợp kim niken crôm có khả năng bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axít cho các chi tiết gang hợp kim của máy bơm hóa chất thuộc ngành than bằng công nghệ phun phủ hồ quang điện. Ứng dụng lớp phủ nghiên cứu để bảo vệ chống ăn mòn cho các chi tiết máy bơm chất lỏng có tính axít.

  pdf7p butmaucam 27-08-2013 34 4   Download

 • Nghiên cứu này xây dựng mô hình ra quyết định tích hợp mới để lựa chọn và phân nhóm nhà cung cấp xanh. Mô hình đề xuất kết hợp phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) để xác định trọng số và phương pháp điểm lý tưởng (TOPSIS) để xếp hạng và phân nhóm các nhà cung cấp xanh tiềm năng. Mô hình đề xuất cho phép giá trị tỷ lệ của các lựa chọn và trọng số của các tiêu chuẩn đánh giá được biểu diễn dưới dạng các biến ngôn ngữ.

  pdf12p hieutinhcotu 19-06-2017 21 4   Download

 • Bài giảng "Kế toán quản trị - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định" cung cấp cho người học các kiến thức: Thông tin thích hợp, ứng dụng thông tin thích hợp cho việc ra quyết định, ra quyết định trong trường hợp có điều kiện hạn chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p bautroibinhyen27 09-05-2017 5 2   Download

 • Bài viết Đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện tỉnh Đắk Lắk trình bày mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá sự tham gia của cộng đồng trong tiến trình ra quyết định các dự án thủy điện với trường hợp nghiên cứu tại lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk (thủy điện Srepok 3, 4 và 4A). Trước tiên, các số liệu thứ cấp và thông tin tham vấn từ người am hiểu được thu thập và phân tích,...

  pdf8p thienthandoremon 30-05-2018 0 0   Download

 • I.Phương pháp phân tích lợi ích­chi phí và quá trình ra quyết định

  ppt19p oobye123456 05-08-2012 80 20   Download

 • Thông tin quản trị là tất cả những tin tức nảy sinh trong quá trình cũng như trong môi trường quản trị và cần thiết cho việc ra quyết định hoặc để giải quyết một vấn đề nào đó trong hoạt động quản trị ở một tổ chức nào đó. Mời các bạn tham khảo!

  ppt44p trentroicosao 10-03-2014 73 18   Download

 • Phân tích mẫu nước lập báo cáo ĐTM ĐTM là công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng để xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án, các kế hoạch, quy hoạch phát triển; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.

  pdf54p muathu_102 29-01-2013 35 9   Download

 • Nội dung bài giảng của PGS. TS Lê Hoàng Ninh xác định vấn đề và hệ quả mong đợi, xác định và phân tích hệ thống, nhận định về môi trường, nhận định về chính sách và qui trình ra quyết định, quản lý truyền thông và quá trình thay đổi trong việc lập kế hoạch dịch vụ y tế và ra quyết định chính sách.

  pdf41p roongkloi 01-09-2017 5 3   Download

 • Bài giảng Hệ trợ giúp quyết định trình bày các mô hình ra quyết định với sự không chắc chắn, ra quyết định đa thuộc tính, môi trường không chắc chắn,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf4p lalala06 02-12-2015 15 1   Download

Đồng bộ tài khoản