intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường tổ chức quản trị

Xem 1-20 trên 1188 kết quả Môi trường tổ chức quản trị
 • Nội dung của Chương 3: Môi trường tổ chức thuộc Bài giảng Quản trị học trình bày mối quan hệ giữa các yếu tố của môi trường và ảnh hưởng của chúng đến hoạt động của tổ chức. Các yếu tố của môi trường, chiến lược, chính sách của nhà quản trị đáp ứng với những thay đổi của môi trường. Quản trị trong môi trường toàn cầu: xu hướng của nền kinh tế toàn cầu và các chiến lược thâm nhạp thị trường quốc tế.

  pdf11p blue_12 09-05-2014 960 122   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi – Văn hóa xanh tại Nielsen nhằm trình bày cơ sở lý văn hóa doanh nghiệp, văn hóa xanh công ty, ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, lợi ích của việc áp dụng văn hóa xanh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, những nguyên nhân làm văn hóa chưa xanh của Nielsen .

  pdf36p big_12 09-06-2014 185 67   Download

 • Tiểu luận Thay đổi và phát triển tổ chức: Quản trị sự thay đổi – văn hóa xanh ở NIELSEN nhằm trình bày về cơ sở lý thuyết văn hóa doanh nghiệp, vai trò của văn hóa xanh, ảnh hưởng của sự thay đổi môi trường đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp, xây dựng văn hóa xanh ở NIELSEN và những biện pháp nhằm hỗ trợ xây dựng văn hóa xanh trong công ty.

  pdf36p big_12 09-06-2014 148 32   Download

 • Bài giảng quản trị học chương 2 các lý thuyết quản trị, giúp các bạn nắm vững các hành vi, định lượng, môi trường tổ chức, quản trị chất lượng,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p trentroicosao 10-03-2014 168 22   Download

 • Bài giảng quản trị học chương 4 môi trường tổ chức, để giúp các bạn nắm vững những kiến thức cơ bản về môi trường trong một tổ chức gồm có: môi trường vi mô, đối thủ cạnh tranh, khách hàng, nhà phân phối,... Mời các bạn tham khảo!

  pdf0p trentroicosao 10-03-2014 125 17   Download

 • Chương 3 Môi trường tổ chức thuộc bài giảng Quản trị học, trong chương này các bạn sẽ được tìm hiểu kiến thức về môi trường tổ chức như các lực lượng trong môi trường tổ chức, môi trường tổng quát, môi trường tác nghiệp, quản trị môi trường tổ chức,...Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm rõ hơn nội dung về môi trường tổ chức cũng như vận dụng học quản trị học thật tốt.

  ppt21p minhquanmq 28-03-2014 58 6   Download

 • Bài giảng môn "Quản trị thương hiệu - Chương 6: Tổ chức quản trị thương hiệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổ chức quản lý thương hiệu, cơ cấu tổ chức quản trị thương hiệu, chân dung nhà quản trị thương hiệu, môi trường làm việc của nhà quản trị,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p doinhugiobay_05 02-12-2015 65 4   Download

 • mô hình tổ chức quản trị rủi ro tại các công ty dầu khí quốc gia ở khu vực Đông Nam Á và khuyến nghị cho tập đoàn dầu khí Dầu khí là lĩnh vực tiềm ẩn rất nhiều yếu tố rủi ro như địa chất, kỹ thuật, hoạt động sản xuất, đến các rủi ro địa chính trị, tài chính, thị trường... Do đó, các công ty dầu khí trên thế giới đã xây dựng, áp dụng hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp (Enterprise Risk Management) theo chuẩn mực quốc tế, cùng với việc ứng dụng các phần mềm quản trị rủi ro chuyên dụng để hỗ trợ trong việc tập hợp dữ liệu và báo cáo.

  pdf10p quenchua 27-09-2019 23 4   Download

 • Tổ chức quản trị doanh nghiệp trong thời đại công nghệ thông tin và thương mại điện tử

  pdf8p banhbeonhantom 29-07-2013 45 2   Download

 • Để kinh doanh thành công, vấn đề có tính chất quyết định là các chủ doanh nghiệp phải nhận thức đầy đủ các yêu cầu của các qui luật có liên quan đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đây là một quá trình hết sức khó khăn, lâu dài và không bao giờ kết thúc, mà các nhà quản lý phải tìm mọi cách để nắm vững và thích nghi. Một doanh nghiệp cần được quản trị, quản trị này gọi là quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh là quá trình tác động liên tục có tổ chức, có hướng đích...

  pdf28p hotmoingay1 03-01-2013 112 38   Download

 • Bài thuyết trình: Tổ chức của bạn có phải là một tổ chức học hỏi trình bày sự cần thiết của học hỏi trong tổ chức, ba khối xây dựng tổ chức học hỏi, môi trường tổ chức học hỏi quá trình học tập và cách thực hiện cụ thể, quy trình chia sẻ kiến thức, sự ủng hộ của ban lãnh đạo, đánh giá chiều sâu của việc học hỏi trong tổ chức của bạn, công cụ chẩn đoán của tổ chức, cách sử dụng công cụ học tập của tổ chức, bốn nguyên tắc của tổ chức học tập.

  pdf17p nluu9184 10-05-2014 116 13   Download

 • Chương 1 Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh thuộc bài giảng Quản trị kinh doanh nhằm trình bày về các kiến cơ bản về doanh nghiệp: Khái niệm, phân loại doanh nghiệp; các mục tiêu cơ bản, đặc điểm cơ bản các loại hình doanh nghiệp ở nước ta hiện nay, môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng vấn đề cơ bản về QTKD – Tổ chức quản trị kinh doanh.

  pdf71p narrow_12 17-07-2014 86 11   Download

 • Bài giảng Phân tích môi trường kinh doanh bài 1 giới thiệu tổng quan về môi trường kinh doanh. Bài này tập trung giải quyết các vấn đề sau: Môi trường kinh doanh là gì? Tại sao phải phân tích môi trường kinh doanh? Làm thế nào phân tích môi trường kinh doanh? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p namthangtinhlang_01 03-11-2015 81 11   Download

 • Bài giảng về Quản trị học: Chương 2 Môi trường quản trị, tham khảo tìm hiểu kiến thức quản trị học về môi trường quản trị, môi trường tổ chức, khái niệm, mục đích của nghiên cứu và dự báo môi trường.

  ppt16p nguyenhoangnguyen1212 24-04-2014 78 6   Download

 • Cùng với sự phát triển của các hệ thống, đã hình thành những kiểu cơ cấu tổ chức quản lý khác nhau. Mỗi kiểu chứa đựng những đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm và được trong những điều kiện cụ thể nhất định.

  pdf14p phuongthanh1 29-10-2009 4784 623   Download

 • Sự kiện Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO vào cuối năm 2006 đã tạo ra bối cảnh mới trong nền kinh tế Việt Nam.Cơ hội mới dành cho các doanh nghiệp Việt Nam Như là quy mô của thị trường ngày càng được mở rộng do rào cản thương mại ngày càng lớn giữa các nước trong tổ chức thương mại quốc tế WTO, hơn nữa sẽ được tiếp cận với những công nghệ mới hiện đại hơn. Song cũng chính vấn đề hội nhập này cũng đặt ra nhiều thách thức với các...

  pdf61p dell1122 04-09-2012 306 89   Download

 • Chương này trình bày những nội dung chính sau: Thị trường tổ chức, mô hình hành vi mua của khách hàng tổ chức, hành vi mua của doanh nghiệp sản xuất, hành vi của người mua bán lại, hành vi mua của các tổ chức chính quyền. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p hihihaha2 03-12-2016 111 19   Download

 • Lĩnh vực hạ nguồn đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn tác động đến toàn chuỗi giá trị như: Biến động giá dầu thô, lợi nhuận biên giảm, cạnh tranh gia tăng, yêu cầu chất lượng chặt chẽ hơn, vốn đầu tư tăng, nguồn năng lượng mới... Trước thực tế đó, các công ty dầu khí đã đổi mới mô hình tổ chức quản lý hoạt động cho phù hợp với môi trường kinh doanh mới.

  pdf9p kequaidan6 10-07-2020 16 0   Download

 • Mục lục Lời mở đầu Phần 1: Giới Thiệu Công Ty Sữa Vinamilk 1.1 Quá trình phát triển 1.2 Cơ cấu tổ chức 1.3 Nghành nghề kinh doanh 1.4 Sứ mệnh và Mục tiêu của Công ty Phần 2 :Phân tích môi trường bên ngoài 2.1 Phận tích ngành 2.1.1 Phân tích mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter 2.1.2 Phân tích chu kỳ phát triển của ngành sữa việt nam 2.2 Phân tích môi trường vĩ mô, quốc gia, toàn cầu Phần 3 : Phân tích tình hình Công ty Sữa Vinamilk 3.1 Lợi thế cạnh...

  pdf25p gackiem196 20-04-2011 2334 1097   Download

 • Con người đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động của tổ chức. Quản trị con người được các nhà quản trị từ cổ chí kim đến nay đặt lên hàng đầu. Nó là chìa khóa của sự thành công cho các doanh nghiệp. Trong các cách để tạo ra năng lực cạnh tranh của công ty, thì lợi thế thông qua con người được xem là yếu tố căn bản. Con người được xem là nguồn lực căn bản và có tính quyết định của mọi thời đại. Nguồn lực từ con người là yếu...

  pdf95p bidao13 17-07-2012 1525 643   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường tổ chức quản trị
p_strCode=moitruongtochucquantri

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2