intTypePromotion=1
ADSENSE

Nâng cao năng lực điều dưỡng trưởng

Xem 1-20 trên 95 kết quả Nâng cao năng lực điều dưỡng trưởng
 • Luận án Tiến sĩ Y học: Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực Điều dưỡng trưởng tại tỉnh Nghệ An nhằm mục tiêu mô tả thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến năng lực Điều dưỡng trưởng tại các bệnh viện ở tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011; đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực của Điều dưỡng trưởng tại các bệnh viện nghiên cứu năm 2011 - 2013.

  pdf124p talata_7 14-01-2015 239 65   Download

 • Luận án Tiến sĩ Y học: Thực trạng và hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực Điều dưỡng trưởng tại tỉnh Nghệ An nhằm mục tiêu mô tả thực trạng và yếu tố ảnh hưởng đến năng lực Điều dưỡng trưởng tại các bệnh viện ở tỉnh Nghệ An năm 2010 - 2011; đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực của Điều dưỡng trưởng tại các bệnh viện nghiên cứu năm 2011 - 2013. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

  pdf24p talata_7 14-01-2015 89 10   Download

 • Bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp là điều cần thiết giúp các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp hiểu được kiến thức về quản lý giáo dục để làm tốt nhiệm vụ của họ ở trường trung học. Bài báo đề cập đến việc bồi dưỡng để nâng cao năng lực quản lý cho các nhà lãnh đạo chuyên nghiệp tại các trường trung học ở tỉnh Quảng Trị.

  pdf4p angicungduoc3 23-03-2020 18 0   Download

 • Nghiên cứu can thiệp đào tạo, xây dựng quy trình, giám sát hỗ trợ triển khai thực hiện 16 kỹ năng quản lý điều dưỡng trên 229 ĐDT (nhóm can thiệp 117, nhóm chứng 112) đang đương chức tại các bệnh viện công lập, ngoài công lập trên địa bàn Nghệ An nhằm đánh giá hiệu quả can thiệp nâng cao năng lực ĐDT

  pdf8p viryucha2711 24-04-2019 27 5   Download

 • Ngày nay, cùng với sự phát triển của phương pháp giảng dạy theo đường hướng giao tiếp, tương tác trong lớp học giữa người dạy và người học đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực giao tiếp của người học ngoại ngữ. Để tạo ra ngày càng nhiều cơ hội cho người học thực hành kỹ năng giao tiếp trong lớp học, người dạy nên tạo ra một môi trường tương tác mang tính thực tế, hữu hiệu và thường xuyên. Bài báo này xin được đưa ra một số phương cách điều chỉnh câu hỏi...

  pdf6p phalinh18 18-08-2011 82 8   Download

 • Căn cứ vào các nghị quyết của Đảng, các văn bản pháp quy của Nhà nước và của Bộ giáo dục - đào tạo Nghị quyết kỳ họp lần 2, BCH Trung ương Đảng khóa VIII trong phần IV "Những giải pháp chủ yếu" nêu ra: "Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dụcđào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học, từng bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện hiện đại vào quá trình dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự...

  pdf94p orchid_1 06-09-2012 310 101   Download

 • Về kiến thức : Trang bị kiến thức mới về PLC và các ứng dụng trong công nghiệp Tạo khả năng khai thác vận hành bảo trì bảo dưỡng các hệ thống điều khiển có trang bị PLC trong công nghiệp. Biết được cách Phân tích, lập trình, phát triển và hoàn thiện hệ thống. ( Dùng bồi dưỡng nâng cao năng lực cho GVDN ) Ban hành kèm theo quyết định số …../2007/QĐ-TCDN Ngày… tháng… năm 2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề...

  doc46p gochip01 25-04-2011 219 98   Download

 • Quảng cáo và khuyến mãi đã trở nên không thể thi ếu trên thị trường cạnh tranh gay gắt. Thông qua truyền thông, hình thức cạnh tranh này tỏ ra hiệu quả đối với những doanh nghiệp hiện nay: giúp gia tăng sự quan tâm, chú ý của khách hàng trong điều kiện thị trường đa dạng chủng loại, sản phẩm, dịch vụ .

  pdf94p tukhuyen123 19-07-2012 147 67   Download

 • Chương trình tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về vấn đề năng lượng, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho giáo viên trong các trung tâm học tập cộng đồng triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương. Kinh tế Việt Nam đang tăng trưởng, nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng tăng. Dự báo nhu cầu năng lượng của cả nền kinh...

  pdf3p bibocumi21 17-12-2012 199 24   Download

 • Trong những năm qua sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo nước ta có những bước phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, góp phần thực hiện tháng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đất nước. Để đạt được điều đó đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định tới chất lượng giáo dục của nhà trường. Mời các bạn cùng tìm hiểu bài viết "Một số biện pháp nâng cao năng lực các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục" để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p vinhbinh2013 07-06-2016 99 16   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, tiểu luật môn học "Điều hành sản xuất vận tải" giới thiệu về Trường Cao đẳng nghề Đường sắt, phân tích đánh giá chung một số mặt hoạt động của nhà trường, đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh tuyển sinh. Hy vọng nội dung bài tiểu luận phục vụ hữu ích cho các bạn.

  doc21p quyetledoan 18-12-2015 66 12   Download

 • Tóm tắt: Môi trường trong các toa xe có tác động rất lớn tới sức khỏe hành khách và ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Doanh nghiệp Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) trong thị trường vận chuyển hành khách. Bài báo nêu tóm tắt kết quả nghiên cứu các yếu tố môi trường trong toa xe khách bằng phương pháp đo đạc, khảo sát và điều tra xã hội học, từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện môi trường trên các đoàn tàu khách địa phương phía Bắc. ...

  pdf10p thulanh1 06-09-2011 54 5   Download

 • Trong công tác nuôi dưỡng trẻ tại trường mầm non trong cả nước vẫn còn một số hạn chế như tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao, một số trẻ mắc một số bệnh thường gặp. Đó là do chăm sóc nuôi dưỡng không đúng cách. điều này đòi hỏi phải có sự nỗ lực của giáo viên cấp dưỡng. Đặc biệt là năng lực quản lý trong công tác nuôi dưỡng. Song thực tế ở các trường mầm non vùng nông thôn việc tổ chức cho trẻ ăn ngủ tại trường còn gặp nhiều khó khăn.

  doc22p kexauxi3 10-09-2019 54 5   Download

 • Chương trình đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo cấp trường với mục tiêu cập nhật, trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản về quản lý, điều hành công tác để thực thi chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo cấp phòng, góp phần nâng cao năng lực của đội ngũ công chức trong tiến trình cải cách hành chính, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

  pdf31p betac123 25-03-2016 83 4   Download

 • Mục tiêu chính của luận án là mô tả năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa các bệnh viện Trung ương tại Hà Nội và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng khoa trong các bệnh viện Trung ương tại Hà Nội.

  pdf0p gaocaolon6 30-07-2020 37 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ là hoạt động quan trọng, chủ yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của nhà trường. Nó là động lực, là yếu tố thành công hay thất bại của nhà trường. Để làm tốt được điều đó thì công tác bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên cần được chú trọng.

  doc18p phongtitriet999 07-05-2020 12 0   Download

 • Ở Việt Nam, sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, về thực chất, đã tồn tại chế độ một đảng cầm quyền, mặc dù có một thời gian dài ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam còn có Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội cùng hoạt động chính trị. Và có lẽ vì thế, mọi chủ trương xây dựng Đảng đều tập trung vào vấn đề nâng cao năng lực cầm quyền, ít và dường như không đề cập đến vấn đề điều kiện để Đảng giữ vững được vị thế cầm quyền. ...

  pdf7p bach_nhat 27-02-2012 192 50   Download

 • Việt Nam sau hơn 15 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng... đặc biệt là đã chuyển nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Cạnh tranh xuất hiện và ngày càng diễn ra gay gắt .

  pdf113p buoi_chieu 24-04-2013 51 20   Download

 • Ngày nay, trong đời sống xã hội và giao lưu kinh tế quốc tế, chất lượng hàng hoá và dịch vụ có một vài trò quan trọng và đang trở thành một thách thức lớn đối với tất cả các nước nhất là đối với các nước đang phát triển trên con đường hoà nhập vào nền kinh tế quốc tế. Sự thành bại trong cuộc cạnh tranh trên thị trường phụ thuộc chủ yếu vào mức chất lượng của hàng hoá và dịch vụ, giá cả hợp lý và điều kiện giao nhận....

  pdf101p songngu1311 03-12-2012 64 15   Download

 • Câu 1 . Trường hợp nào sau đây lực quán tính li tâm xuất hiện trên người không đáng kể ? A. B. C. D. Người đứng trên thuyền đang đậu trong bến . Người đang điều khiển tàu vụ trụ bay quanh Trái đất . Tài xế đang điều khiển xe đi qua đường vòng gấp . Người ngồi trên tàu lượn siêu tốc .

  pdf0p abcdef_48 15-11-2011 45 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nâng cao năng lực điều dưỡng trưởng
p_strCode=nangcaonanglucdieuduongtruong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2