intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng lực hành vi dân sự của cá nhân

Xem 1-20 trên 38 kết quả Năng lực hành vi dân sự của cá nhân
 • Bài viết tập trung phân tích và đánh giá một số điểm mới của Bộ luật dân sự (BLDS) năm 2015 trên cơ sở khắc phục những thiếu sót trong BLDS năm 2005 về năng lực hành vi dân sự của cá nhân như: Bổ sung quy định về người có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, bổ sung quy định những giao dịch dân sự mà nhóm người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được phép tham gia.

  pdf7p hanh_tv32 03-05-2019 82 2   Download

 • 1. Phân biệt giữa người không có năng lực hành vi dân sự với người mất năng lực hành vi dân sự và người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 2. Cho biết các đặc điểm cơ bản về năng lực pháp luật của cá nhân; 3. Cho biết các đặc điểm cơ bản về năng lực hành vi dân sự của cá nhân;

  doc5p hoanghue22 08-04-2011 739 130   Download

 • 1. I. Năng lực hành vi của cá nhân Tư cách chủ thể của cá nhân chỉ đầy đủ, hoàn thiện, độc lập khi họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự bên cạnh năng lực pháp luật vốn là thuộc tích đã được pháp luật ghi nhận. 1. 1. Khái niệm - Theo quy định tại điều 17 BLDS thì: “Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự” ...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 133 39   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương bài 3: Luật dân sự trình bày nội dung về một số vấn đề chung về Luật Dân sự, một số chế định cơ bản của Luật dân sự, phương pháp điều chỉnh luật dân sự, năng lực hành vi dân sự cá nhân,... Tham khảo tài liệu để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt15p nhihoangpham 09-09-2014 729 139   Download

 • 1.Tại sao nói quan hệ tài sản là đối tượng chủ yếu của Luật Dân sự. Cho ví dụ chứng minh. 2. Khái niệm, đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân? 3. Khái niệm, đặc điểm năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

  pdf13p butmaulam 29-10-2013 798 133   Download

 • Câu 1: Tại sao nói quan hệ tài sản là đối tượng chủ yếu của Luật Dân sự. Cho ví dụ chứng minh. Câu 2: Khái niệm, đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân? Câu 3: Khái niệm, đặc điểm năng lực hành vi dân sự của cá nhân?

  pdf11p butmaulam 29-10-2013 424 59   Download

 • Tham khảo tài liệu 'cho vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước\xóa nợ gốc \trường hợp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p meoconmengu 23-02-2011 46 2   Download

 • Với sự phát triển của xã hội, trẻ em hiện nay đã vượt trội hơn trẻ em ngày xưa rất nhiều về thể chất và tâm sinh lý. Chiếc áo tuổi thành niên vì vậy không còn phù hợp để khoác lên mình trẻ nữa. Chính vì không được cho những quyền tương thích với sự phát triển tự nhiên nên đã dẫn đến nhiều trẻ bức bối, xé rào quy định tuổi, dẫn đến những sự việc đau lòng.

  doc6p haythaem101 26-05-2011 119 27   Download

 • 1. I. Đại diện 2. 1. Khái niệm Đại diện là một quan hệ pháp luật. + Chủ thể là bên đại diện và bên được đại diện. + Người đại diện: là người nhân danh người được đại diện xác lập với với người thứ 3 vì lợi ích của người được đại diện. + Người được đại diện: # Cá nhân không có năng lực hành vi # Chưa đủ năng lực hành vi dân sự. # Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự có thể ủy quyền cho người khác làm đại diện cho mình (đại...

  pdf4p hoathietmoclan 17-09-2011 118 27   Download

 • 1. I. CÁC THÀNH PHẦN QHPLDS 2. 1. Chủ thể Cũng giống như QHPL nói chung, chủ thể của QHPLDS là những người tham gia vào một QHPLDS và có quyền, nghĩa vụ phát sinh từ quan hệ ấy. Chủ thể của QHPLDS bao gồm: + Cá nhân: Là những người có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự + Pháp nhân: Pháp nhân là tổ chức thống nhất, độc lập, hợp pháp và có tài sản riêng và chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp...

  pdf5p hoathietmoclan 17-09-2011 84 18   Download

 • Điều 23 có quy định về người không có năng lực hành vi, quy định tại ®iều luật này tương ứng với việc phân biệt các mức độ năng lực hành vi của cá nhân, theo đó thì người dưới 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự và mọi giao dịch dân sự của người dưới 6 tuổi do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện. Thiết nghĩ Điều 23 nên sửa từ “không có” thành “chưa có” bởi lẽ người dưới 6 tuổi có khả năng có năng lực hành vi...

  pdf4p bravetocxu 26-04-2013 80 9   Download

 • Thành phần hồ sơ: 1. Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi (theo mẫu quy định). Giấy thỏa thuận về việc cho và nhận con nuôi phải do chính cha, mẹ đẻ và người nhận con nuôi lập, kể cả trong trường hợp cha, mẹ đẻ đã ly hôn. Trong trường hợp một bên cha hoặc mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, thì chỉ cần chữ ký của người kia; nếu cả cha và mẹ đẻ đã chết, mất năng lực hành vi...

  doc3p batoan 09-09-2009 302 15   Download

 • Hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng là việc chuyển nhượng quyền sở hữu vốn của tổ chức tín dụng cho các tổ chức, cá nhân với điều kiện hoàn trả lại một lượng giá trị lớn hơn lượng giá trị được chuyển nh¬ượng sau một thời gian được thỏa thuận trước. Và Theo đó, Trong cho thuê tài chính có sự chuyển nhượng vốn giữa bên cho thuê (tổ chức tín dụng) cho bên thuê (tổ chức cá nhân), vốn ở đây = tài sản thuê.

  doc12p pttn3152 30-06-2017 53 11   Download

 • Lĩnh vực thống kê: Quản lý Tín dụng của Nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ trưởng Bộ tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT. Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Chưa qui định cụ thể Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không

  pdf4p meoconmengu 23-02-2011 68 4   Download

 • Thủ tục Cho vay vôn tin dung đâu tư cua Nhà nươc Xóa/nơ gốc /Trường hơp khách hàng là cá nhân mất năng lực hành vi dân sự, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

  doc2p duyphuong1204 05-01-2010 75 7   Download

 • Về nguyên tắc, các chủ thể khi xác lập quan hệ nuôi con nuôi phải tuân thủ đầy đủ điều kiện nuôi con nuôi theo Luật nuôi con nuôi. Đối với người được nhận làm con nuôi phải đảm bảo các điều kiện như:(1) Trẻ em dưới 16 tuổi; chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc cả hai người là vợ chồng… Đối với người nhận nuôi phải đảm bảo các điều kiện như:(2) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên; có điều kiện sức khoẻ,...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 67 7   Download

 • Tài liệu tham khảo các câu hỏi thảo luận về luật dân sự. Những câu hỏi thuộc vấn đề này chỉ mang tính chất cá nhân không mang tính chất đại diện chuyên môn của bất kỳ tổ chức, cơ sở đào tạo nào. Các bạn có thể tham khảo cho học tập và trao đổi kiến thức.

  pdf11p xedapcam 05-05-2010 198 38   Download

 • Hoạt động thương mại: là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan bao gồm việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội. · Thương nhân: có thể là cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ hay các bộ phận gia đình, tổ hợp tác hoặc các doanh nghiệp thuộc các...

  doc53p tuantai2111 08-06-2013 95 12   Download

 • Bài viết trình bày các nội dung chính về PCI 2012: Sự suy giảm năng lực điều hành của chính quyền các địa phương, PCI 2012: cảm nhận từ các doanh nghiệp có vốn FDI, PCI 2012: Thành phố Đà Nẵng đánh mất vị trí “top dẫn đầu”.

  pdf8p vinatri2711 03-03-2020 14 0   Download

 • Hà nội- một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước. Ở đây thường xuyên diễn ra những họat động phức tạp. Chính vì vậy, việc quản lý đô thị Hà Nội là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết. Hơn thế nữa, bộ máy quản lý nhà nước ở đô thị là một tổ chức công quyền của dân, thực hiện chức năng hành pháp của quyền lực nhà nước, phục tùng sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận nghiêm khắc về chất lượng thì họ còn yếu kém về năng lực hành chính,...

  pdf25p kemoc5 29-05-2011 156 12   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng lực hành vi dân sự của cá nhân
p_strCode=nangluchanhvidansucuacanhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2