intTypePromotion=4
ADSENSE

Nghiên cứu tâm lý học lãnh đạo

Xem 1-20 trên 167 kết quả Nghiên cứu tâm lý học lãnh đạo
 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn. Hướng đến khoa học lãnh đạo trong nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý

  pdf7p gackiem196 27-04-2011 1018 354   Download

 • Giáo trình Tâm lý học lãnh đạo quản lý đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, cốt yếu nhất của Tâm lí học quản lí, nhất là về lí luận, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lí học quản lí (gồm hai chương). Phần tâm lí người lãnh đạo chiếm tỉ lệ lớn nhất của cuốn sách (gồm sáu chương), phần tâm lí người lao động và tổ chức trình bày những vấn đề tâm lí của đối tượng quản lí.

  pdf227p vanhoangbank 14-10-2013 728 247   Download

 • Chuyên đề: Tâm Lý học lãnh đạo và quản lý với các nội dung hướng đến trình bày: Tổng quan về tâm lý, tâm lý học lãnh đạo và quản lý, người lãnh đạo và tâm lý người lãnh đạo (trong quản trị doanh nghiệp), tâm lý người lao động trong doanh nghiệp,...Mong rằng thông qua chuyên đề các bạn có thêm thông tin, kiến thức phục vụ cho học tập và nghiên cứu của mình. 

  pdf91p ngochuyen2345 20-08-2015 169 59   Download

 • Nghiên cứu, giảng dạy tâm lý học lãnh đạo, quản lý trong công tác đào tạo cán bộ giai đoạn hiện nay của nước ta cần được tổ chức một cách cập nhật, thiết thực và có tính ứng dụng cao hơn.

  doc7p caolaw 13-10-2009 2674 551   Download

 • Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành của tâm lý học có nhiệm vụ góp phần đặt cơ sở khoa học cho việc tối ưu quá trình lãnh đạo – quản lý, là cơ sở khoa học quan trọng để xác định phương thức quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu đế hiểu rõ nội dung hơn.

  pdf6p hongnhung_9 31-03-2011 1163 128   Download

 • Cùng tham khảo "Báo cáo: Tâm lý học quản lý trong công tác đào tạo cán bộ ở nước ta hiện nay", báo cáo này trình bày về sự cần thiết xây dựng và phát triển khoa học lãnh đạo với tính cách là 1 khoa học chuyên ngành trong công tác đào tạo cán bộ ở VN hiện nay.

  pdf4p butmauluc 31-08-2013 101 16   Download

 • Báo cáo: Những nghiên cứu về tâm lý học quản lý từ sau chiến tranh thế giới thứ 2 sẽ giới thiệu đến bạn những nghiên cứu về sự lãnh đạo trong tâm lý học quản lý, nghiên cứu về nhóm trong tâm lý học quản lý, nghiên cứu động cơ và nhu cầu, sự phát triển tâm lý học quản lý tại Việt Nam.

  pdf9p butmauvang 30-08-2013 71 5   Download

 • Bài viết "Vai trò nghiên cứu xã hội học trong sự lãnh đạo của đảng cộng sản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước Bungari" trình bày sự quan tâm của đảng cộng sản Bungari trong việc phát triển xã hội học Mac-Lellin ở Bungari, kinh nghiệm của đảng cộng sản Bungari trong việc áp dụng thành quả nghiên cứu xã hội học lãnh đạo và quản lý đất nước,....

  pdf0p thuyhuynh02 02-03-2016 51 4   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p2', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 176 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p10', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf33p myxaodon17 07-12-2011 248 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p3', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 136 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p5', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 138 42   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p4', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 132 41   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p6', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 125 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p7', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 114 32   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình tâm lý học quản lí p8', khoa học xã hội, tâm lý học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p myxaodon17 07-12-2011 92 29   Download

 • Quan hệ giữa tâm lý học quản lý khoa học quản lý và thực tiễn lãnh đạo quản lý Bài này viết về quan hệ giữa tâm lý học quản lý khoa học quản lý và thực tiễn lãnh đạo quản lý. Tác giả đưa ra một số quan điểm về tâm lý học quản lý của các nhà tâm lý. Qua đó tác giả khẳng định sự hiểu biết tâm lý có vị trí đặc biệt đối với những quyết định quản lý, hiệu quả hoạt động quản lý phụ thuộc vào khả năng biết mình, biết người của...

  pdf4p butmauvang 30-08-2013 151 29   Download

 • Vấn đề đạo tin lành ở Tây Nguyên hiện nay: nhìn từ góc độ của tâm lý học Bài này viết về đạo tin lành ở Tây Nguyên, nó liên quan đến các cuộc gây rối ở Tây Nguyên và ảnh hưởng nhất định đến đời sống tâm lý của đồng bào. Bài viết gồm 4 mục nhỏ: Về bản thân đạo tin lành, về những người truyền đạo, về tài liệu tuyên truyền, về phía đồng bào.

  pdf5p butmauvang 30-08-2013 72 14   Download

 • Nội dung "Giáo trình Tâm lý học quản lý - Phần 1" trình bày các vấn đề về đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý, lịch sử phát triển của âm lý học quản lý, khái niệm quản lý và lãnh đạo, các học thuyết về sự lãnh đạo, quyền lực trong lãnh đạo. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf85p hoa_loaken91 02-06-2014 674 239   Download

 • Tài liệu Tâm lý học dành cho lãnh đạo được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu, những người lãnh đạo trong các tổ chức và công ty, các học viên theo học các khóa về kỹ năng lãnh đạo những kiến thức hết sức cơ bản về đời sống tâm lý con người cũng như những yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới hành vi của cá nhân khi học tồn tại trong một nhóm và tổ chức.

  pdf560p physicalfunny 27-12-2014 277 153   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
774 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu tâm lý học lãnh đạo
p_strCode=nghiencuutamlyhoclanhdao

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2