Nguồn nhân lực nữ

Xem 1-20 trên 42 kết quả Nguồn nhân lực nữ
 • Luận án Tiến sĩ Triết học: Vấn đề phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ sự cần thiết và những điều kiện khách quan, nhân tố chủ quan cơ bản tác động đến việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay; đánh giá và đề xuất giải pháp.

  pdf171p nguyenthiminh32 12-07-2014 101 41   Download

 • Quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học phân tích quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực nữ nghiên cứu khoa học ở các nước Mỹ, Nhật Bản và Singapore, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu23 07-12-2016 12 4   Download

 • Bài viết Một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực nữ ở nước ta trong giai đoạn 2011 - 2020 tìm hiểu về thực trạng nguồn nhân lực nữ, một số giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực nữ đến năm 2020 ở nước ta.

  pdf8p maiyeumaiyeu16 24-10-2016 16 1   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài viết Phát triển nguồn nhân lực nữ giai đoạn 2011 - 2020: Cơ hội và thách thức để thấy được những cơ hội cũng như thách thức trong việc phát triển nguồn nhân lực nữ ở nước ta; từ đó, đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này.

  pdf3p maiyeumaiyeu20 16-11-2016 8 1   Download

 • Nguồn nhân lực nữ chất lượng cao là bộ phận tinh túy của nguồn nhân lực nữ, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia. Xuất phát từ vai trò, tầm quan trọng to lớn của phụ nữ, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định một cách nhất quán rằng, giải phóng phụ nữ là một trong những nhiệm vụ không thể thiếu của cách mạng Việt Nam.

  pdf7p sieunhansoibac2 07-04-2018 0 0   Download

 • Xu thế chung của thế giới hiện nay là chuyển nền kinh tế chủ yếu dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên sang nền kinh tế tri thức. Vì vậy, vấn đề nguồn nhân lực ngày càng giữ vị trí trung tâm đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Con người đang được coi là động lực đồng thời là mục tiêu cuối cùng trong quá trình phát triển của các quốc gia.

  pdf96p vascaravietnam 16-08-2012 169 66   Download

 • Bài viết đề cập đến một trong những chỉ báo thể hiện chất lượng nguồn nhân lực cán bộ hội phụ nữ cơ sở hiện nay từ khía cạnh “trí lực” thông qua các số liệu, đánh giá từ hội viên - đối tượng phục vụ của tổ chức hội và so sánh với đánh giá của cán bộ hội cơ sở.

  pdf7p bautroibinhyen16 10-02-2017 12 2   Download

 • Hiện nay, vấn đề đa nguyên hoá đã trở thành một trong những chủ đề được mọi người quan tâm nhiều nhất trong những doanh nghiệp thành công như hội nghị bàn tròn đa nguyên hoá...

  pdf5p tae_in 22-07-2010 96 20   Download

 • Không chỉ lơ là công việc, những nữ nhân viên còn vô số "quái chiêu" khi họ đã lỡ rơi vào lưới tình nơi công sở. Khi nhân viên nữ say tình Kẻ vướng tơ hồng đòi đi giăng lưới Là nhân viên mới chân ướt chân ráo bước vào công ty nhờ có chút quen biết từ bà cô ruột, Quỳnh Anh đã ngay lập tức phải lòng vị phó phòng đẹp trai, tài giỏi. Mỗi ngày, cô chịu khó đi sớm, về muộn, nhưng lại không phải vì nhiệt tâm trong công việc, mà chỉ đơn giản vì cô muốn...

  pdf6p doquyen_1 14-10-2012 37 6   Download

 • Giống như ở thời trung học các giáo viên thường tách những học sinh hay nói chuyện ra để khỏi ảnh hưởng học tập các em khác. Vậy là một người quản lý bạn cũng nên bố trí những phụ nữ thích chuyện phiếm riêng ra, hoặc riêng một góc nhỏ. Không nên trong một khu vực có nhiều hơn 3 phụ nữ và phải có ít nhất một người đàn ông để đảm bảo nhân sự làm tốt hơn. Tách biệt phụ nữ làm giảm việc dính vào chuyện của người khác, phụ nữ thích buôn dưa mà.

  pdf3p bibocumi36 26-03-2013 45 11   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học ở Việt Nam, những khó khăn của phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học và các giải pháp để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện nay.

  pdf8p allbymyself_07 02-02-2016 23 1   Download

 • Luận văn tiến hành nghiên cứu làm rõ thực trạng và những yếu tố tác động đến đời sống vật chất và đời sống tinh thần của lao động nữ ở KCN Đình Trám, Bắc Giang hiện nay. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp, khuyến nghị nhằm cải thiện đời sống của lao động nữ ở KCN Đình Trám, Bắc Giang nói riêng và lao động nữ ở các KCN nói chung trong điều kiện hiện nay.

  pdf26p truongtien_06 31-03-2018 1 0   Download

 • Bài viết Nữ trí thức trong hoạt động khoa học và công nghệ trình bày nội dung về: Một số thành tựu cơ bản của nữ trí thức trong lĩnh vực khoa học công nghệ; Nữ trí thức đối với cơ hội tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học và dự án triển khai; Nữ trí thức với cơ hội tham gia hội thảo khoa học, các nghiệp vụ chuyên môn; Một số kết luận,... Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf8p hokhaikyky 13-04-2018 0 0   Download

 • Phụ nữ nông thôn có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn trong quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đất nước. Là một lực lượng chủ yếu trong nông nghiệp và chiếm đông đảo trong nguồn nhân lực của đất nước, nhưng phụ nữ nông thôn còn gặp nhiều khó khăn so với nam giới nông thôn và phụ nữ đô thị. Chính vì vậy, cần có những quan tâm hợp lý đến phụ nữ nông thôn....

  doc36p bechut91 25-01-2013 61 22   Download

 • Vấn đề quan trọng là nhân viên của chúng ta đang yếu và cần đào tạo về những mặt nào như: kỹ năng tư vấn bán hàng, kiến thức chuyên môn,…. Đây là vấn đề mang tính quyết định sự thành công hay thất bại đối với một Doanh nghiệp. Vì vậy đó là nguyên nhân nghiên cứu về vấn đề “ Làm sao để xác định nhu cầu đào tạo cho một nhóm nhân viên bán hàng nữ trang cao cấp”

  pdf8p next_12 16-04-2014 81 16   Download

 • Hiện nay việc giải phóng phụ nữ, tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào đời sống chính trị đã và đang trở thành những vấn đề cấp thiết ở Việt Nam và thế giới. Tuy nhiên, vị thế của phụ nữ Việt Nam trong nền chính trị hiện đại vẫn còn hạn chế nhất định, ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng nguồn nhân lực của đất nước, ảnh hưởng tới cam kết của Chính phủ Việt Nam với các tổ chức quốc tế về thực hiện Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

  pdf7p allbymyself_07 02-02-2016 28 6   Download

 • Thông qua việc đánh giá thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đội ngũ Nữ cán bộ, công chức cấp phường, xã ở TP Tuy Hòa và phân tích các nhân tố tác động, những nguyên nhân của hạn chế làm cơ sở đề xuất phương hướng và một số giải pháp cơ bản, hữu hiệu nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ, công chức phường, xã ở TP.Tuy Hòa trong thời gian tới.

  pdf178p bautroibinhyen5 01-12-2016 4 2   Download

 • Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài. Chương 2: Thực trạng đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang. Chương 3: Những yếu tố tác động đến đời sống của lao động nữ ở khu công nghiệp Đình Trám, Bắc Giang.

  pdf15p truongtien_06 31-03-2018 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu cơ cấu đội ngũ lao động nữ trong DN thương mại QD trên địa bàn Hà Nội và phân tích những nhân tố tác động đến CCĐNLĐN, đồng thời dự báo xu hướng biến đổi của CCĐNLĐN trong DN thương mại ngoài quốc doanh hiện nay.

  pdf14p truongtien_06 31-03-2018 0 0   Download

 • Sau hơn 20 năm đổi mới, hệ thống giáo dục đại học đã có bước phát triển rõ rệt về quy mô, đa dạng về loại hình trường và hình thức đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm an ninh quốc phòng và hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, lao động nữ có trình độ đại học được phát triển cả về số lượng và chất lượng. I.

  pdf8p caybangnho 28-09-2011 69 14   Download

Đồng bộ tài khoản