intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý kinh tế vĩ mô

Xem 1-20 trên 552 kết quả Nguyên lý kinh tế vĩ mô
 • Giáo trình "Nguyên lý kinh tế vĩ mô" được biên soạn nhằm giới thiệu các khái niệm và nguyên lý cơ bản về hoạt động tổng thể của ngành kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn. Phần 1 cuốn sách trình bày 4 chương đầu tiên bao gồm: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, đo lường sản lượng và mức giá, tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính. Mời các bạn tham khảo.

  pdf116p doinhugiobay_09 05-01-2016 569 119   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Nguyên lý kinh tế vĩ mô", phần 2 giới thiệu tới người học các nội dung: Thất nghiệp, tổng cầu và tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khóa, tiền tệ và chính sách tiền tệ, lạm phát, kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf169p doinhugiobay_09 05-01-2016 272 92   Download

 • Phần 1 Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm nội dung 6 chương: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô; đo lường các biến số kinh tế vĩ mô; tăng trưởng kinh tế; tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính; thất nghiệp; tổng cầu và tổng cung.

  pdf85p lalala01 02-11-2015 646 88   Download

 • Phần 2 Bài tập Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm nội dung 6 chương: Tổng cầu và chính Tài liệu tài khóa; tiền tệ và chính Tài liệu tiền tệ; lạm phát; kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf77p lalala01 02-11-2015 423 85   Download

 • Phần 1 của Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô cung cấp cho người đọc các kiến thức: Mười nguyên lý của kinh tế học, tư duy của một nhà kinh tế, hoạch toán thu nhập quốc dân, phản ánh giá sinh hoạt, sản xuất và tăng trưởng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf257p thuongdanguyetan05 15-07-2019 82 23   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tốc độ tăng tiền và lạm phát, Kinh tế vĩ mô trong nền kinh tế mở - Những khái niệm cơ bản, mô phỏng tổng cung - Tổng cầu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf263p thuongdanguyetan05 15-07-2019 59 18   Download

 • Phần 1 Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô gồm nội dung 8 chương đầu tài liệu, trình bày: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, số liệu của kinh tế học vĩ mô; sản xuất, phân phối và phân bổ thu nhập quốc dân; tăng trưởng kinh tế; thất nghiệp; tiền tệ và lạm phát; mô hình tổng cầu và tổng cung; tổng cầu trong nền kinh tế đóng.

  pdf201p lalala01 02-11-2015 79 13   Download

 • Phần 2 Bài giảng Nguyên lý kinh tế vĩ mô trình bày nội dung các chương: Tổng cầu trong nền kinh tế mở, mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp, tranh luân về chính sách kinh tế vĩ mô, chính sách ổn định, nợ chính phủ và thâm hụt ngân sách, mở rộng các mô hình cơ bản, tiêu dùng, đầu tư, cung tiền và cầu tiền.

  pdf140p lalala01 02-11-2015 80 9   Download

 • Chương 10 Kinh tế vĩ mô của nền kinh tế mở, mục tiêu của chương: Xem xét cán cân thanh toán quốc tế, tìm hiểu khái niệm tỷ giá hối đoái, tìm hiểu các chế độ tỷ giá và cơ chế xác định tỷ giá trong các chế độ tỷ giá, phân tích tác động của cơ chế quản lý tỷ giá đối với họat động của nền kinh tế.

  pdf61p thanhdieutran 12-04-2014 74 3   Download

 • Tài liệu về bài tập nguyên lý kinh tế vĩ mô dưới đây gồm bài tập được trình bày theo các chương học, giúp các bạn ôn tập dễ dàng và hệ thống kiến thức được tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo và làm các dạng bài tập vĩ mô thật tốt.

  pdf12p thanhdieutran 12-04-2014 872 88   Download

 • Mục tiêu Chương 7 Tổng cầu và chính sách tài khóa, nhằm tìm hiểu về: Xây dựng mô hình tổng chi tiêu – mô hình giao điểm Keynes, phân tích tác động của chính sách tài khóa đến tổng chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế, tìm hiểu mối quan hệ giữa đường tổng chi tiêu trong mô hình giao điểm Keynes và đường tổng cầu trong mô hình AD-AS.

  pdf48p thanhdieutran 12-04-2014 72 9   Download

 • Chương 3 Tăng trưởng kinh tế, mục tiêu của chương: Tìm hiểu khái niệm và cách thức đo lường tăng trưởng kinh tế, xem xét số liệu quốc tế về GDP thực tế bình quân đầu người, tìm hiểu các nguồn lực tăng trưởng kinh tế, nghiên cứu các mô hình tăng trưởng kinh tế thông qua các lý thuyết về tăng trưởng, phân tích các chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

  pdf31p thanhdieutran 12-04-2014 57 5   Download

 • Chương 6 Tổng cầu và tổng cung, mục tiêu của chương này nhằm: Tìm hiểu đặc trưng của biến động của nền kinh tế trong ngắn hạn, xây dựng mô hình tổng cầu – tổng cung, sử dụng mô hình tổng cầu- tổng cung để giải thích biến động kinh tế và vai trò của chính sách ổn định kinh tế.

  pdf51p thanhdieutran 12-04-2014 61 5   Download

 • Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô, mục tiêu chương học này nhằm: Tìm hiểu 10 nguyên lý của kinh tế học, thế nào là tư duy như một nhà kinh tế, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô.

  pdf36p thanhdieutran 12-04-2014 99 4   Download

 • Chương 9 Lạm phát, mục tiêu của chương là: Tìm hiểu khái niệm và nguyên nhân gây ra lạm phát, chỉ ra những tác hại mà lạm phát gây ra cho nền kinh tế, giới thiệu đường Phillips - đường phản ánh mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp.

  pdf43p thanhdieutran 12-04-2014 48 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày kiến thức về kinh tế học và một số khái niệm cơ bản. Hệ thống khoa học về kinh tế.

  pdf84p eight_12 08-03-2014 36 3   Download

 • Chương 8 Tiền tệ và chính sách tiền tệ, mục tiêu của chương học này là: Tìm hiểu khái niệm tiền và quá trình tạo tiền trong nền kinh tế, tìm hiểu vai trò kiểm soát cung tiền của ngân hàng trung ương, tìm hiểu lý thuyết ưa thích thanh khoản – mô hình thị trường tiền tệ, phân tích tác động của chính sách tiền tệ đến hoạt động của nền kinh tế.

  pdf59p thanhdieutran 12-04-2014 54 3   Download

 • Chương 2 Đo lường thu nhập và mức giá chung, mục tiêu của chương này nhằm tìm hiểu về:Xây dựng khái niệm tổng sản phẩm trong nước (GDP), tìm hiểu các phương pháp đo lường tổng sản phẩm trong nước, tìm hiểu GDP thực tế, GDP danh nghĩa và việc sử dụng GDP trong đánh giá phúc lợi kinh tế, xây dựng khái niệm chỉ số giá tiêu dùng (CPI), cách thức đo lường CPI và tính toán tỉ lệ lạm phát từ CPI, so sánh CPI và hệ số điều chỉnh GDP trong việc đo lường lạm phát, điều chỉnh các biến số vĩ mô theo lạm phát.

  pdf51p thanhdieutran 12-04-2014 81 2   Download

 • Chương 4 Tiết kiệm, đầu tư và hệ thống tài chính, cùng tìm chương học và nắm được những mục tiêu sau: Tìm hiểu cấu trúc hệ thống tài chính, mô hình thị trường vốn vay cho nền kinh tế, phân tích tác động của chính sách lên lãi suất, tiết kiệm và đầu tư.

  pdf35p thanhdieutran 12-04-2014 41 2   Download

 • Nội dung chương 2: Đo lường sản lượng quốc gia thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày mục tiêu giúp người tham khảo hiểu biết về vai trò của sản lượng quốc gia trong nền kinh tế , trong quản lý kinh tế vĩ mô, tìm hiểu cách tính sản lượng quốc gia và các chỉ tiêu liên quan. Cuối chương có thêm phần câu hỏi ôn tập.

  ppt26p phuongpham357 23-07-2014 117 21   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý kinh tế vĩ mô
p_strCode=nguyenlykinhtevimo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2