intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên lý marketing

Xem 1-20 trên 436 kết quả Nguyên lý marketing
 • Bài giảng Nguyên lý Marketing gồm 7 chương, trình bày với người học tổng quan về marketing; thị trường và phân khúc thị trường; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng (khách hàng); sản phẩm và chiến lược sản phẩm; các quyết định về phân phối hàng hóa; chiến lược xúc tiến hỗn hợn; giá cả và chiến lược giá. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf108p tranthikimuyen3 22-07-2011 848 141   Download

 • NỘI DUNG : NGUYÊN LÝ MARKETING Gồm 8 chương: 1. Tổng quan về Tiếp thị 2. Thông tin và Môi trường Tiếp thị 3. Hành vi Khách hàng 4. Thị trường & Phân khúc Thị trường NỘI DUNG : NGUYÊN LÝ MARKETING 5. Chiến lược sản phẩm 6. Chiến lược giá 7. Chiến lược phân phối 8. Chiến lược chiêu thị

  pdf10p iiduongii5 16-04-2011 594 115   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hóa những nguyên lý cơ bản của marketing, đề tài "Vận dụng các nguyên lý marketing hiện đại trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế địa phương" đề xuất quy trình xây dựng chiến lược phát triển kinh tế đại phương và khuyến nghị việc áp dụng quy trình đó trong xây dựng chiến lược phát triển kinh tế ở một địa phương cụ thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf187p tsmttc_009 26-07-2015 130 41   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing: Chương 1 - Tổng quan về Marketing gồm 5 phần. Nội dung bài giảng trình bày khái niệm Marketing, quá trình phát triển của Marketing, môi trường kinh doanh hay môi trường Marketing, các công cụ trong Marketing.

  pdf21p hoa_loaken91 03-06-2014 288 39   Download

 • Chương 4 Nghiên cứu marketing thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, mục tiêu chương học này nhằm giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp, giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing, mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  pdf10p canhdangxuan 01-04-2014 260 31   Download

 • Chương 1 Nhập môn marketing thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung kiến thức cần tìm hiểu sau: Sự ra đời và quá trình phát triển của marketing, các khái niệm marketing và bản chất của nó, vai trò và chức năng của marketing, marketing vận dụng trong doanh nghiệp, phân loại marketing.

  pdf19p canhdangxuan 01-04-2014 178 22   Download

 • Chương 3 Hành vi khách hàng thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, trong chương này người học sẽ được tìm hiểu các yếu tố tác động đến hành vi của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả các dạng hành vi khác biệt của người tiêu dùng và tổ chức, mô tả qui trình ra quyết định mua của người tiêu dùng và tổ chức.

  pdf20p canhdangxuan 01-04-2014 133 22   Download

 • Chương 7 Chiến lược giá thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, mục tiêu trong chương học này sẽ giới thiệu tầm quan trọng của giá trong marketing, trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho sản phẩm, giới thiệu một số chiến lược định giá điển hình, qui trình định giá cho một sản phẩm mới.

  pdf29p canhdangxuan 01-04-2014 108 20   Download

 • Chương 5 Phân khúc thị trường-Lựa chọn thị trường-Định vị trong thị trường thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, mục tiêu chương học này sẽ tìm hiểu vì sao thị trường cần phải được phân khúc, xác định một chương trình marketing phù hợp với mỗi nhóm khách hàng khác nhau, giới thiệu một vài phương pháp định vị sản phẩm trong thị trường.

  pdf16p canhdangxuan 01-04-2014 176 18   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 7 trình bày những nội dung về chiến lược định giá (Pricing Strategy). Mục tiêu chương này: Ý nghĩa của giá cả trong marketing, một số yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá cho thương hiệu, các phương thức định giá và chiến lược định giá tổng hợp, các chiến lược định giá, quy trình định giá, một số chiến thuật điều chỉnh giá.

  pdf9p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 222 18   Download

 • Chương 6 Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các mục tiêu sau: Chỉ ra tầm quan trọng của sản phẩm và chiến lược sản phẩm trong kinh doanh, trình bày một số chiến lược sản phẩm điển hình, giới thiệu về nghiên cứu chu kỳ sống của một sản phẩm và tiến trình phát triển một sản phẩm mới.

  pdf30p canhdangxuan 01-04-2014 125 18   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing do TS. Phạm Thị Minh Lý biên soạn gồm 8 chương trình bày tổng quan về tiếp thị, thông tin và môi trường tiếp thị, hành vi khách hàng, thị trường và phân khúc thị trường, chiến lược giá, chiến lược phân phối, chiến lược chiêu thị. Mời các bạn đón đọc.

  pdf87p namthangtinhlang_00 28-10-2015 105 18   Download

 • Chương 1 của bài giảng Nguyên lý Marketing trình bày những nội dung tổng quan về Marketing. Các nội dung chính trong chương gồm có: Giới thiệu sự hình thành và phát triển của Marketing, các khái niệm cốt lõi trong Marketing, bản chất của Marketing, vai trò của Marketing đối với các tổ chức và cá nhân, các chức năng cơ bản của Marketing, phân loại Marketing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 152 16   Download

 • Chương 2 Môi trường marketing thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, mục tiêu trong chương học này nhằm giới thiệu một cách khái quát môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp, mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.

  pdf8p canhdangxuan 01-04-2014 112 15   Download

 • Chương 8 Chiến lược phân phối thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học các mục tiêu kiến thức sau: Giới thiệu về phân phối trong marketing, Giới thiệu các kênh phân phối phổ biến, trình bày các căn cứ lựa chọn kênh phân phối, giới thiệu các hình thức phân phối, giới thiệu một số hoạt động phân phối vật chất.

  pdf20p canhdangxuan 01-04-2014 108 12   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing gồm 7 chương, trình bày với người học tổng quan về marketing; thị trường và phân khúc thị trường; nghiên cứu hành vi người tiêu dùng (khách hàng); sản phẩm và chiến lược sản phẩm; các quyết định về phân phối hàng hóa; chiến lược xúc tiến hỗn hợn; giá cả và chiến lược giá. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf108p daihocquocgia32 22-07-2014 91 12   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 5 trình bày về phân khúc, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thương hiệu. Mục tiêu chương này gồm có: Lợi ích của phân khúc thị trường, phân tích các biến dùng cho việc phân khúc; đánh giá và lựa chọn thị trường mục tiêu; lựa chọn chiến lược thị trường; sự khác biệt giữa sản phẩm và thương hiệu; định vị thương hiệu trong thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 94 11   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Marketing - Chương 9 trình bày về chiến lược phân phối (Distribution strategy). Các nội dung chính trong chương này gồm có: Vai trò của phân phối trong marketing, khái niệm kênh phân phối, các kênh phân phối phổ biến, các quyết định khi thiết kế kênh phân phối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 88 9   Download

 • Giáo trình Nguyên lý marketing chương 1 trình bày cho người đọc những kiến thức tổng quan về marketing, định nghĩa, đặc điểm, các khái niệm cơ bản ở lĩnh vực marketing, các thành phần liên quan. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên ngành marketing.

  pdf21p ngocluu84 28-03-2014 115 7   Download

 • Bài giảng Nguyên lý marketing chương 2 trình bày cho người đọc những kiến thức tổng quan về marketing, định nghĩa, đặc điểm, các khái niệm cơ bản ở lĩnh vực marketing, các thành phần liên quan. Đây là tài liệu học tập, tham khảo dành cho sinh viên ngành marketing.

  pdf84p ngocluu84 28-03-2014 74 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên lý marketing
p_strCode=nguyenlymarketing

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2