intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá

Xem 1-20 trên 95 kết quả Nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Qui trình tổ chức một kì kiểm tra đánh giá, các nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá, xác định mục đích đánh giá, lựa chọn các hình thức, phương pháp đánh giá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt24p hpnguyen13 30-05-2018 45 3   Download

 • Bài giảng Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản: Bài 4 - Tổng quan về tổ chức sử dụng văn bản trong hoạt động của các cơ quan có nội dung trình bày khái niệm về tổ chức sử dụng, các mục tiêu của tổ chức sử dụng, các nguyên tắc tổ chức sử dụng, các chủ thể tổ chức sử dụng, các giai đoạn tổ chức sử dụng.

  ppt64p hoahue91 22-07-2014 197 20   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập tốt nghiệp "đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty công trình đường thủy"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p dinhthao00 10-06-2011 845 353   Download

 • Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc như sau :1. Tổ chức sự kiện là kết hợp giữa Bán hàng và Hoạt động tiếp thị. Tổ chức sự kiện...

  pdf4p cctaichinh 16-09-2010 293 120   Download

 • Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của TAND cấp huyện trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đánh giá một cách có căn cứ và khoa học về thực trạng tổ chức và hoạt động của TAND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của TAND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  pdf110p anhinhduyet000 01-07-2019 51 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn dưới góc độ Luật Hiến pháp và Luật Tổ chức Tòa án nhân dân nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân nói chung, đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo yêu cầu cải cách tư pháp, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Tòa án nhân dân cấp huyện trên đại bàn tỉnh Quảng Bình.

  pdf120p vica999 05-04-2021 10 2   Download

 • Hệ thống CMKTNN này đã tiệm cận với thông lệ quốc tế và kế thừa gần như toàn bộ Chuẩn mực quốc tế của Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI). Trong lĩnh vực kiểm toán tài chính, CMKTNN 1320 - xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán và CMKTNN 1450 đánh giá sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán là hai chuẩn mực cấp độ chi tiết (cấp độ 4) hướng dẫn cụ thể việc xác định, vận dụng trọng yếu và đánh giá sai sót trong mối tương quan với trọng yếu kiểm toán.

  pdf8p vidoraemi2711 17-06-2019 49 1   Download

 • Trên cơ sở xác định ý nghĩa của đánh giá theo rubric, nguyên tắc xây dựng rubric, bài báo xác định rubric đánh giá kĩ năng dạy học của sinh viên Đại học Sư phạm đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018 bao gồm Rubric đánh giá các kĩ năng như: xây dựng chương trình dạy học môn học/đề cương chi tiết môn học theo tiếp cận năng lực; xây dựng kế hoạch bài học theo tiếp cận năng lực;...

  pdf21p viamman2711 07-08-2020 19 1   Download

 • Sự tham gia Sự tham gia của người dân Một quá trình cho phép người dân tự tổ chức để xđ nhu cầu và cùng nhau thiết kế, tổ chức thực hiện, đánh giá HĐ và cùng nhau hưởng lợi từ các hoạt động đó.

  ppt20p nguyenthixuan0405 08-04-2011 445 128   Download

 • Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc sau.

  pdf6p hongnhung_0 19-11-2010 261 114   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 13: Làm việc ở cấp độ cộng đồng có nội dung trình bày về quan điểm về cộng đồng và cộng đồng người khuyết tật, những nguyên tắc chung trong hoạt động tổ chức cộng đồng, các mô hình thực hành cộng đồng người khuyết tật, đánh giá cộng đồng và các nội dung khác.

  ppt46p hoa_lan91 17-06-2014 128 28   Download

 • Quản lý nguồn nhân lực nói chung và công chức, viên chức nói riêng là một hoạt động quản lý bao gồm nhiều nội dung: tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của nhà nước đối với công chức; bố trí, phân công, điều động, thuyên chuyển công tác; đánh giá; khen thưởng; kỷ luật công chức v.v... Mỗi nội dung có một vị trí nhất định và có mối quan hệ mật thiết với nhau, trong đó đánh giá là khâu tiền đề, có ý nghĩa quan trọng và là cơ cở của các khâu khác.

  pdf5p lanyuann 04-03-2020 30 4   Download

 • Luận văn trình bày những vấn đề cơ sở khoa học về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Bên cạnh đó, luận văn còn khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Krông Pắc từ năm 2005 đến 2015, những nguyên nhân dẫn đến ưu điểm và hạn chế. Từ những cơ sở trên, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Krông Pắc trong thời gian tới.

  pdf24p thanhngan29092009 26-09-2018 42 3   Download

 • Đề tài làm rõ hơn cơ sở lý luận và pháp lý về tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội; đánh giá những ưu điểm, hạn chế của hoạt động dịch vụ lưu trữ và nguyên nhân của những hạn chế đó; đánh giá thực trạng công tác tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf95p sonhalenh10 20-04-2021 10 0   Download

 • Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc.

  pdf12p nhuchau01 08-11-2010 416 264   Download

 • Bạn quá bận rộn trong những ngày cuối năm? Bạn dành thời gian để đánh giá lại các hoạt động sau một năm làm việc? Bạn đang xem xét và đưa ra các kế hoạch mới trong năm mới? Trong đầu bạn luôn đặt ra những câu hỏi đại loại như: Kế hoạch của năm sau là gì? Mình phải làm gì trong năm này?... Trong năm 2007, bạn sẽ chú trọng vào “làm cái gì?” hay “làm như thế nào”? Nếu bạn quá chú tâm vào việc xác định các mục tiêu hơn là xác định các cách thức...

  doc3p thuthuy 20-07-2009 717 133   Download

 • Nhằm cung cấp cho bạn học một số thông tin về tổ chức Thương mại thế giới WTO, phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, NXB chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách này. Đây là cuốn giáo trình dành cho sinh viên, nội dung gồm 10 bài, giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng hàm chứa một kiến thức cơ bản, cần thiết về Tổ chức Thương mại thế giới WTO như cơ cấu tổ chức, mục tiêu, chức năng và nguyên tắc hoạt động của WTO và cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

  pdf210p namde01 14-03-2013 119 42   Download

 • Bài giảng giới thiệu tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Sau khi học bài này, sinh viên sẽ có khả năng: Trình bày được khái niệm về chương trình, dự án và CTMTQG về y tế; mô tả được chu trình dự án y tế; trình bày được các nội dung cơ bản của công tác quản lý hoạt động các chương trình dự án y tế tại địa phương; trình bày được mục tiêu, chiến lược, các nội dung hoạt động, cách tổ chức thực hiện, các chỉ tiêu, theo dõi và đánh giá của chương trình.

  ppt89p tangtuy20 27-07-2016 148 29   Download

 • Với mục tiêu giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để giải quyết một vấn đề cụ thể của thực tiễn, trên cơ sở đó củng cố kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, từ đó phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đề ra các kiến nghị giải quyết những tồn tại của cơ sở thực tập, đợt thực tập này là...

  pdf20p hotmoingay6 21-01-2013 141 28   Download

 • Trong chu trình dự án quản lý tài nguyên rừng, thì các hoạt động giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan được thiết kế và thực hiện để bảo đảm các hoạt động được thực thi theo đúng mục tiêu đã đề ra và đánh giá hiệu quả cũng như các tác động của chúng. Đồng thời giám sát và đánh giá cũng mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan và cộng đồng như: Chia sẻ kinh nghiệm trên hiện trường; cải tiến tổ chức, quản...

  pdf15p daicahaudau 01-07-2011 123 24   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá
p_strCode=nguyentactochuchoatdongdanhgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2