intTypePromotion=3
ADSENSE

Nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá

Xem 1-20 trên 73 kết quả Nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá
 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Qui trình tổ chức một kì kiểm tra đánh giá, các nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá, xác định mục đích đánh giá, lựa chọn các hình thức, phương pháp đánh giá,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  ppt24p hpnguyen13 30-05-2018 22 2   Download

 • Bài giảng Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản: Bài 4 - Tổng quan về tổ chức sử dụng văn bản trong hoạt động của các cơ quan có nội dung trình bày khái niệm về tổ chức sử dụng, các mục tiêu của tổ chức sử dụng, các nguyên tắc tổ chức sử dụng, các chủ thể tổ chức sử dụng, các giai đoạn tổ chức sử dụng.

  ppt64p hoahue91 22-07-2014 142 19   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo thực tập tốt nghiệp "đánh giá công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty công trình đường thủy"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc45p dinhthao00 10-06-2011 817 352   Download

 • Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc như sau :1. Tổ chức sự kiện là kết hợp giữa Bán hàng và Hoạt động tiếp thị. Tổ chức sự kiện...

  pdf4p cctaichinh 16-09-2010 282 120   Download

 • Hệ thống CMKTNN này đã tiệm cận với thông lệ quốc tế và kế thừa gần như toàn bộ Chuẩn mực quốc tế của Tổ chức quốc tế các cơ quan Kiểm toán tối cao (INTOSAI). Trong lĩnh vực kiểm toán tài chính, CMKTNN 1320 - xác định và vận dụng trọng yếu kiểm toán và CMKTNN 1450 đánh giá sai sót phát hiện trong quá trình kiểm toán là hai chuẩn mực cấp độ chi tiết (cấp độ 4) hướng dẫn cụ thể việc xác định, vận dụng trọng yếu và đánh giá sai sót trong mối tương quan với trọng yếu kiểm toán.

  pdf8p vidoraemi2711 17-06-2019 26 0   Download

 • Mục đích của Luận văn là làm sáng tỏ vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức và hoạt động của TAND cấp huyện trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; đánh giá một cách có căn cứ và khoa học về thực trạng tổ chức và hoạt động của TAND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của TAND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.

  pdf110p anhinhduyet000 01-07-2019 31 2   Download

 • Sự tham gia Sự tham gia của người dân Một quá trình cho phép người dân tự tổ chức để xđ nhu cầu và cùng nhau thiết kế, tổ chức thực hiện, đánh giá HĐ và cùng nhau hưởng lợi từ các hoạt động đó.

  ppt20p nguyenthixuan0405 08-04-2011 433 128   Download

 • Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc sau.

  pdf6p hongnhung_0 19-11-2010 251 114   Download

 • Bài giảng Công tác xã hội với người khuyết tật - Bài 13: Làm việc ở cấp độ cộng đồng có nội dung trình bày về quan điểm về cộng đồng và cộng đồng người khuyết tật, những nguyên tắc chung trong hoạt động tổ chức cộng đồng, các mô hình thực hành cộng đồng người khuyết tật, đánh giá cộng đồng và các nội dung khác.

  ppt46p hoa_lan91 17-06-2014 116 28   Download

 • Luận văn trình bày những vấn đề cơ sở khoa học về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Bên cạnh đó, luận văn còn khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Krông Pắc từ năm 2005 đến 2015, những nguyên nhân dẫn đến ưu điểm và hạn chế. Từ những cơ sở trên, luận văn đề xuất phương hướng và một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Krông Pắc trong thời gian tới.

  pdf24p thanhngan29092009 26-09-2018 23 3   Download

 • Trên thực tế, việc kết hợp giữa một kế hoạch chu đáo, sự đánh giá các khoản đầu tư với mục tiêu chiến lược chính là giá trị lớn nhất mà khoản đầu tư này mang lại cho doanh nghiệp. Trước hết, bạn cần phải xem xét những nguyên tắc cơ bản có ảnh hưởng quyết định đến sự thành công của hoạt động tổ chức sự kiện, được trình bày một cách cô đọng trong 10 nguyên tắc.

  pdf12p nhuchau01 08-11-2010 404 264   Download

 • Bạn quá bận rộn trong những ngày cuối năm? Bạn dành thời gian để đánh giá lại các hoạt động sau một năm làm việc? Bạn đang xem xét và đưa ra các kế hoạch mới trong năm mới? Trong đầu bạn luôn đặt ra những câu hỏi đại loại như: Kế hoạch của năm sau là gì? Mình phải làm gì trong năm này?... Trong năm 2007, bạn sẽ chú trọng vào “làm cái gì?” hay “làm như thế nào”? Nếu bạn quá chú tâm vào việc xác định các mục tiêu hơn là xác định các cách thức...

  doc3p thuthuy 20-07-2009 702 133   Download

 • Nhằm cung cấp cho bạn học một số thông tin về tổ chức Thương mại thế giới WTO, phục vụ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, NXB chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách này. Đây là cuốn giáo trình dành cho sinh viên, nội dung gồm 10 bài, giới thiệu ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng hàm chứa một kiến thức cơ bản, cần thiết về Tổ chức Thương mại thế giới WTO như cơ cấu tổ chức, mục tiêu, chức năng và nguyên tắc hoạt động của WTO và cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.

  pdf210p namde01 14-03-2013 96 42   Download

 • Với mục tiêu giúp sinh viên có điều kiện tiếp cận thực tế, vận dụng những kiến thức đã được trang bị trong nhà trường để giải quyết một vấn đề cụ thể của thực tiễn, trên cơ sở đó củng cố kiến thức đã học, đi sâu tìm hiểu và nắm bắt cách thức tổ chức kế toán trong từng loại hình doanh nghiệp cụ thể, từ đó phân tích, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh và đề ra các kiến nghị giải quyết những tồn tại của cơ sở thực tập, đợt thực tập này là...

  pdf20p hotmoingay6 21-01-2013 131 28   Download

 • Bài giảng giới thiệu tổng quan về các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Sau khi học bài này, sinh viên sẽ có khả năng: Trình bày được khái niệm về chương trình, dự án và CTMTQG về y tế; mô tả được chu trình dự án y tế; trình bày được các nội dung cơ bản của công tác quản lý hoạt động các chương trình dự án y tế tại địa phương; trình bày được mục tiêu, chiến lược, các nội dung hoạt động, cách tổ chức thực hiện, các chỉ tiêu, theo dõi và đánh giá của chương trình.

  ppt89p tangtuy20 27-07-2016 117 28   Download

 • Trong chu trình dự án quản lý tài nguyên rừng, thì các hoạt động giám sát và đánh giá có sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan được thiết kế và thực hiện để bảo đảm các hoạt động được thực thi theo đúng mục tiêu đã đề ra và đánh giá hiệu quả cũng như các tác động của chúng. Đồng thời giám sát và đánh giá cũng mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan và cộng đồng như: Chia sẻ kinh nghiệm trên hiện trường; cải tiến tổ chức, quản...

  pdf15p daicahaudau 01-07-2011 108 24   Download

 • ª Nguyên tắc tổ chức hoạt động Marketing Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng M trong DN và Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa phòng M và các phòng khác trong DN. Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các bộ phận trong phòng M. Mỗi thành viên trong tổ chức phải biết rõ nhiệm vụ của mình và phải báo cáo công việc cho ai. Mỗi thành viên lãnh đạo phải được giao quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ phải hoàn thành. Đảm bảo khả năng kiểm soát đánh giá công việc của lãnh đạo...

  ppt17p home_12 12-08-2013 214 13   Download

 • ª Nguyên tắc tổ chức hoạt động Marketing Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của phòng M trong DN và Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa phòng M và các phòng khác trong DN. Phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các bộ phận trong phòng M. Mỗi thành viên trong tổ chức phải biết rõ nhiệm vụ của mình và phải báo cáo công việc cho ai. Mỗi thành viên lãnh đạo phải được giao quyền hạn tương xứng với nhiệm vụ phải hoàn thành. Đảm bảo khả năng kiểm soát đánh giá công việc của lãnh đạo...

  ppt41p home_12 12-08-2013 67 9   Download

 • Luận án Tiến sĩ Dược học: Nghiên cứu hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc (ADR) tại một số bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh nhằm đánh giá hiệu quả của các giải pháp tác động vào hoạt động báo cáo ADR với các mục tiêu cụ thể sau: Phân tích thực trạng hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại ba bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh giai đoạn 2010-2012, đánh giá hiệu quả một số can thiệp đến hoạt động báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại các bệnh viện trên.

  pdf191p praishy 06-03-2019 40 6   Download

 • Tóm tắt "Nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về vận tải ô tô tại tỉnh Ninh Bình" với mục tiêu làm rõ cơ sở lý luận của công tác QLNN về VTÔT, và đánh giá thực hiện mục tiêu và các hoạt động QLNN về VTÔT tại tỉnh Ninh Bình; làm rõ điểm mạnh, điểm yếu của các hoạt động này và tìm ra nguyên nhân của các điểm yếu để đề xuất các quan điểm, phương thức và mô hình tổ chức QLNN về VTÔT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

  pdf24p lamtamnha_01 01-02-2018 38 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên tắc tổ chức hoạt động đánh giá
p_strCode=nguyentactochuchoatdongdanhgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản