intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhà quản lý bán hàng

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nhà quản lý bán hàng
 • Bài viết Một số giải pháp phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định đánh giá về công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan kho bạc nhà nước, cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại sẽ góp phần đưa ra các giải pháp tăng cường công tác phối hợp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nam Định.

  pdf12p viaudi 04-08-2022 1 1   Download

 • Dự thảo "Chiến lược Xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030" được xây dựng trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam thời kỳ 2011-2020, đề ra các quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2021-2030. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf170p hailitrang02111984 20-07-2022 69 1   Download

 • Giáo trình Lý thuyết Tài chính Tiền tệ giới thiệu cho sinh viên hiểu được những vấn đề cơ bản về tài chính, về hoạt động của các khâu tài chính, về hoạt động thu – chi ngân sách nhà nước, về tín dụng ngân hàng và các phương thức thanh toán trong nền kinh tế thị trường, khái quát về cơ chế vận hành của tài chính – tiền tệ tác động đến nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

  pdf62p dongcoxanh25 12-07-2022 9 1   Download

 • Giáo trình "Nghiệp vụ nhà hàng (Trình độ: Trung cấp)" nhằm cung cấp các kiến thức cơ bản và kỹ năng chuyên môn trong công tác chuẩn bị và phục vụ ở các nhà hàng, khách sạn. Phần 2 giáo trình gồm những nội dung về: bưng khay; vệ sinh an toàn nơi làm việc; vệ sinh trang thiết bị lớn trong nhà hàng; lau bóng dụng cụ; bày bàn ăn theo thực đơn chọn món;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf69p ryomaechizen 01-07-2022 15 1   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết nghiệp vụ bar (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên trình bày được sự hình thành và phát triển của nghề phục vụ bar, chức năng, vai trò của bộ phận bar trong cơ sở phục vụ ăn uống; phân tích được nhiệm vụ của các chức danh và lý giải được các yêu cầu đối với từng chức danh. Phần 1 giáo trình gồm những nội dung về: giới thiệu bar và các loại đồ uống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p ryomaechizen 01-07-2022 44 0   Download

 • Giáo trình "Lý thuyết nghiệp vụ bar (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên trình bày được sự hình thành và phát triển của nghề phục vụ bar, chức năng, vai trò của bộ phận bar trong cơ sở phục vụ ăn uống; phân tích được nhiệm vụ của các chức danh và lý giải được các yêu cầu đối với từng chức danh. Phần 2 giáo trình gồm những nội dung về: kỹ thuật pha chế và tổ chức phục vụ các loại đồ uống; kỹ thuật pha chế và phục vụ các loại đồ uống có cồn;...

  pdf65p ryomaechizen 01-07-2022 45 0   Download

 • Giáo trình "Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và Hướng dẫn du lịch - Trung cấp)" nhằm trang bị kỹ năng giao tiếp tốt trong sinh hoạt hàng ngày và đưa ra các dự báo về tâm lí du khách để có thể cung cấp sản phẩm và phục vụ phù hợp với từng loại khách hàng là người tiêu dùng du lịch. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: một số vấn đề cơ bản của tâm lý học; những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch; những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp; một số vấn đề khái quát về hoạt động giao tiếp;...

  pdf45p ryomaechizen 01-07-2022 11 3   Download

 • Giáo trình "Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống và Hướng dẫn du lịch - Trung cấp)" nhằm trang bị kỹ năng giao tiếp tốt trong sinh hoạt hàng ngày và đưa ra các dự báo về tâm lí du khách để có thể cung cấp sản phẩm và phục vụ phù hợp với từng loại khách hàng là người tiêu dùng du lịch. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: một số nghi thức giao tiếp cơ bản; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch; tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới;...

  pdf60p ryomaechizen 01-07-2022 6 3   Download

 • Giáo trình "Thực tập nghiệp vụ nhà hàng (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên nắm vững quy trình chuẩn bị phục vụ và quy trình phục vụ ăn uống, các hình thức phục vụ khác đảm bảo chất lượng và đạt yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: thực tập tổng hợp về quy trình nghiệp vụ kỹ thuật phục vụ và tổ chức kinh doanh nhà hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p ryomaechizen 01-07-2022 4 1   Download

 • Giáo trình "Quản trị tiệc (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tiệc, các công việc cần chuẩn bị để tổ chức một bữa tiệc đáp ứng mong đợi của khách hàng. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: tổng quan dịch vụ tiệc; kế hoạch tổ chức tiệc; quản lý doanh thu và chi phí;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf84p ryomaechizen 01-07-2022 12 0   Download

 • Giáo trình "Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm cung cấp kiến thức tổng hợp các vấn đề liên quan đến tâm lí khách du lịch như: động cơ du lịch, sở thích, thói quen tiêu dùng, phong tục tập quán, khẩu vị ăn uống của từng cộng đồng, quốc gia dân tộc. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: một số vấn đề cơ bản của tâm lý học; những đặc điểm tâm lý chung của khách du lịch; những đặc điểm tâm lý của khách du lịch theo dân tộc và nghề nghiệp; một số vấn đề khái quát về hoạt động giao tiếp;...

  pdf45p ryomaechizen 01-07-2022 4 0   Download

 • Giáo trình "Tâm lý và kỹ năng giao tiếp ứng xử với khách du lịch (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm cung cấp kiến thức tổng hợp các vấn đề liên quan đến tâm lí khách du lịch như: động cơ du lịch, sở thích, thói quen tiêu dùng, phong tục tập quán, khẩu vị ăn uống của từng cộng đồng, quốc gia dân tộc. Phần 2 của giáo trình gồm những nội dung về: một số nghi thức giao tiếp cơ bản; kỹ năng giao tiếp ứng xử; kỹ năng giao tiếp ứng xử trong hoạt động kinh doanh du lịch; tập quán giao tiếp tiêu biểu trên thế giới;...

  pdf60p ryomaechizen 01-07-2022 5 0   Download

 • Giáo trình "Thực tập nghiệp vụ nhà hàng (Nghề: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)" nhằm giúp học viên nắm vững quy trình chuẩn bị phục vụ và quy trình phục vụ ăn uống, các hình thức phục vụ khác đảm bảo chất lượng và đạt yêu cầu về quy trình kỹ thuật. Phần 1 của giáo trình gồm những nội dung về: thực tập khái quát về quy trình tổ chức quá trình phục vụ tại nhà hàng; thực tập chuyên sâu về quy trình kỹ thuật phục vụ trong nhà hàng;...

  pdf131p ryomaechizen 01-07-2022 25 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị chuỗi cung ứng" được biên soạn nhằm giảng dạy cho cả đối tượng đại học và sau đại học, với các ngành quản trị kinh doanh, quản trị marketing, kinh doanh thương mại và kế toán. Giáo trình được kết cấu thành hệ thống 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mua và quản lý nguồn cung; phân phối và thu hồi trong chuỗi cung ứng; quản lý thông tin chuỗi cung ứng; cộng tác chuỗi cung ứng; đánh giá, đo lường và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng;...

  pdf333p ryomaechizen 01-07-2022 12 6   Download

 • Giáo trình "Quản trị dịch vụ" được biên soạn nhằm trang bị cho người học có những kiến thức cần thiết của một nhà quản trị kinh doanh dịch vụ trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề quản lý phát sinh trong quá trình kinh doanh dịch vụ, đồng thời góp phần đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội đối với các ngành dịch vụ ở nước ta hiện nay.

  pdf227p ryomaechizen 01-07-2022 9 2   Download

 • Giáo trình "Quản trị logistics kinh doanh" nhằm trang bị các kiến thức cơ bản nhất về xác định chiến lược, xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, triển khai và kiểm soát các hoạt động logistics một cách hệ thống tại doanh nghiệp, đồng thời giúp các nhà quản trị ứng dụng linh hoạt các hoạt động này vào các điều kiện thị trường và môi trường kinh doanh nhiều thay đổi và biến động.

  pdf241p ryomaechizen 01-07-2022 18 5   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 1 trình bày những nội dung về: tài chính công; thu nhập công và chi tiêu công; hệ thống Ngân sách Nhà nước; quản lý thu Ngân sách Nhà nước;...

  pdf151p ryomaechizen 01-07-2022 14 2   Download

 • Giáo trình "Tài chính công" được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập của sinh viên thuộc chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kế toán - Kiểm toán và Kinh tế, và là tài liệu tham khảo hữu ích cho các độc giả quan tâm đến lĩnh vực này. Giáo trình được thiết kế thành 9 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: quản lý chi Ngân sách Nhà nước; cân đối Ngân sách Nhà nước; tín dụng Nhà nước; các quỹ tài chính công ngoài Ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công;...

  pdf121p ryomaechizen 01-07-2022 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu đề tài "Quản lý chi ngân sách Nhà nước tại huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội" là phân tích thực trạng hoạt động quản lý chi ngân sách cấp huyện tại huyện Đan Phượng. Từ đó đưa ra các đánh giá chung về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn huyện Đan Phượng những năm tiếp theo.

  pdf107p dongcoxanh25 27-06-2022 20 7   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Quản lý thu ngân sách trên địa bàn Thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội" là phân tích, đánh giá tổng quát công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Sơn Tây từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây trong thời gian tới.

  pdf101p dongcoxanh25 27-06-2022 10 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhà quản lý bán hàng
p_strCode=nhaquanlybanhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2