intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhận diện tính cách

Xem 1-20 trên 3049 kết quả Nhận diện tính cách
 • Bài viết "Ứng dụng mô hình SERQUAL trong đánh giá chất lượng đào tạo trực tuyến trong các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh" phân tích yếu tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) từ dữ liệu khảo sát 539 sinh viên, 5 thang đo trong mô hình SERQUAL đã được điều chỉnh và gộp thành 2 thang đo mới, bao gồm “tính hữu hình” và “tính vô hình”. Bên cạnh cung cấp cho các trường đại học những yếu tố có thể cải thiện để đáp ứng kì vọng của sinh viên.

  pdf9p phuong62310 31-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện (Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Trung cấp) được ban hành kèm theo quyết định số 742 ngày 01 tháng 12 năm 2017. Giáo trình với mục tiêu nhằm giúp học viên sử dụng thành thạo các loại vật liệu điện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; xác định được các dạng nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện trên cơ sở các đặc tính kỹ thuật; tính chọn,thay thế vật liệu điện đúng yêu cầu kỹ thuật;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf121p damtuyetha 30-01-2023 5 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng; Trình bày đặc tính của các loại vật liệu điện; Xác định được các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p trangtrang0906 28-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận dạng được các loại vật liệu điện thông dụng; Phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng; Trình bày đặc tính của các loại vật liệu điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf88p trangtrang0906 28-01-2023 2 1   Download

 • Giáo trình Vật liệu điện (Nghề: Điện công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên nhận dạng được các loại vật liệu điện thông dụng; phân loại được các loại vật liệu điện thông dụng; trình bày được đặc tính của các loại vật liệu điện; xác định được các dạng và nguyên nhân gây hư hỏng ở vật liệu điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf91p trangxanh0906 27-12-2022 4 3   Download

 • Bài viết Nhận thức thêm về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI tập trung khảo cứu về những đồ án hoa văn trang trí trên những đạo sắc phong có niên hiệu thời Mạc, bao gồm hình rồng, hình văn mây như ý và hình đao lửa; từ đó, so sánh chúng khi được tạo trên những di vật đồng đại có chất liệu khác, một mặt, nhằm chỉ ra được những đặc điểm chung mang tính thống nhất, mặt khác, sẽ góp phần nhận diện rõ hơn về phong cách hình rồng thời Mạc - thế kỷ XVI.

  pdf11p vifred 22-12-2022 13 1   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới" tiếp tục trình bày những nội dung về: nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; giải pháp đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc về Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay;...

  pdf266p langmongnhu 14-12-2022 29 3   Download

 • Mục tiêu bài giảng "Cách tính thời gian trong lịch sử" nhằm giúp học sinh hiểu được tầm quan trọng của việc tính thời gian trong lịch sử; biết thế nào là âm lịch, dương lịch, công lịch. Biết cách đọc, ghi và tính năm, tháng theo công lịch. Bước đầu nhận thức và biết quý trọng những thành tựu văn minh của loài người... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  ppt18p phuongtham205 19-12-2022 135 1   Download

 • Giáo án "Hình học lớp 10: Tổng và hiệu của hai véc tơ" được biên soạn với nội dung giúp các em học sinh hiểu được cách xác định tổng, hiệu hai véc tơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành, quy tắc trừ, các tính chất trung điểm, tính chất trọng tâm. Nhận biết được khái niệm và tính chất véc tơ tổng, véc tơ hiệu. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo giáo án.

  doc6p kimphuong0520 16-12-2022 13 1   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Bình" đã hệ thống hóa cơ sở lý luận trong công tác đào tạo nguồn nhân lực; phân tích thực trạng NNL hiện có tại Bưu điện tỉnh; đề xuất các giải pháp nhằm đào tạo NNL một cách khoa học, có tính khả thi cao, phù hợp với điều kiện thực tế của năng lực mạng lưới hiện tại của BĐT.

  pdf122p bigdargon07 09-12-2022 10 1   Download

 • Điện toán đám mây là một cuộc dịch chuyển cách mạng trong đó việc tính toán sẽ được chuyển từ máy tính cá nhân và thậm chí cả các máy chủ ứng dụng doanh nghiệp, cá nhân đến một đám mây máy tính. Để nắm rõ hơn về điện toán đám mây mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài tiểu luận dưới đây.

  doc48p bangtl2k2 14-12-2022 71 5   Download

 • Bài giảng "Hình học lớp 9 - Tiết 62: Hình cầu, diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh nêu được các khái niệm của hình cầu, công thức tính diện tích mặt cầu. Hiểu cách hình thành công thức tính thể tích hình cầu, biết áp dụng công thức vào làm bài tập. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt15p camtucau205 05-12-2022 8 1   Download

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 đã khắc phục được những hạn chế của các cuộc Cách mạng công nghiệp trước đó về “tính hàng loạt” bằng đặc trưng modul, tùy chỉnh. Từ thực tiễn, thế giới phải đối mặt với thách thức đáp ứng sự thay đổi mang tính cá nhân hóa. Là lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội, nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là phải xây dựng và phát triển năng lực học tập cá nhân hóa cho người học. Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật lịch sử, bằng phương pháp phân tích, tổng hợp bài báo làm rõ đặc điểm giáo dục hướng đến cá nhân của triết lí giáo dục hiện sinh.

  pdf5p hoabingan205 08-12-2022 9 1   Download

 • Bài giảng "Đại số lớp 9 - Tiết 7: Luyện tập" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh củng cố kiến thức bài học, nắm thật tốt các quy tắc khai phương một tích, một thương; cách thực hiện phép tính nhân, chia căn bậc hai. Vận dụng kiến thức được học để giải quyết các bài tập đơn giản. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

  ppt10p camtucau205 05-12-2022 7 1   Download

 • Bài giảng "Vật lí lớp 9 bài 29: Thực hành chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh biết chế tạo được một đoạn dây thép thành nam châm, biết cách nhận biết một vật có phải là nam châm hay không. Sử dụng kim nam châm để xác định tên từ cực của ống dây có dòng điện chạy trong ống dây. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

  ppt9p camtucau205 05-12-2022 7 1   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công ty TNHH Đức Thành" được hoàn thành với mục tiêu nhằm tìm hiểu được quá trình luân chuyển chứng từ thu,chi tiền mặt diễn ra như thế nào, vai trò và cách thức để thực hiện quá trình thu, chi tiền mặt trong công ty. Mô tả được cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. Phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung của công ty TNHH Đức Thành. Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán.

  pdf144p matroicon2510 06-12-2022 22 4   Download

 • Chuyên đề học tập Âm nhạc 10 (Bộ sách Cánh diều) này giúp các em học được những kiến thức cơ bản về hoà âm và phần đệm như: hệ thống hợp âm, cách xác định giọng, đặt hợp âm và tiết diệu đệm. Kết thúc chuyên đề, các em có thể nhận biết một số loại hợp âm, xác định giọng, thành lập các hợp âm ba, hợp âm bảy trong một điệu tính và thể hiện phần đệm với tiết diện điệu tự động trên bàn phím điện tử.

  pdf58p matroicon2510 02-12-2022 9 1   Download

 • "Bài giảng Khoa học lớp 5: Chất dẻo" được biên soạn nhằm giúp học sinh nhận biết một số tính chất của chất dẻo. Nêu được một số công dụng, cách bảo quản các đồ dùng bằng chất dẻo. Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo bài giảng.

  ppt17p phuongribi205 21-11-2022 3 0   Download

 • "Bài giảng Toán lớp 4: Giây, thế kỉ" sẽ giúp các bạn học sinh lớp 4 biết cách tính quy đổi từ giây qua giờ và qua phút, cách tính từ thế kỉ qua năm. Cùng với kiến thức sẽ là những bài tập nhỏ để các em vận dụng nâng cao chất lượng bài học. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo.

  ppt8p phuongribi205 21-11-2022 2 0   Download

 • Bài giảng "Sinh học lớp 6 bài 39: Quyết - cây dương xỉ" được biên soạn nhằm giúp các em học sinh tình bày được đặc điểm cấu tạo cơ quan sinh sản và cơ quan sinh dưỡng của cây dương xỉ. Biết cách nhận dạng một cây thuộc dương xỉ,... Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng chi tiết tại đây.

  ppt23p phuongribi205 21-11-2022 10 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhận diện tính cách
p_strCode=nhandientinhcach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2