intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhu cầu văn hóa

Xem 1-20 trên 14701 kết quả Nhu cầu văn hóa
 • Nhu cầu văn hóa tinh thần của nông dân nghèo miền núi Tây Bắc Nghiên cứu về nguyên nhân gây ra stress trong học tập của học sinh cho thấy: Nguyên nhân khách quan bao gồm: phương pháp giảng dạy của giáo viên, sự quan tâm của giáo viên đối với một số học sinh khá hay kém trong lớp mục đích của môn học đối với kỳ đại học, cao đẳng . Nguyên nhân chủ quan tập trung chủ yếu là: chưa biết phân bổ hợp lý thời gian học tập nghỉ ngơi, thời gian vui chơi, giải trí...

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 91 10   Download

 • Những thay đổi trong nhu cầu vật chất và nhu cầu văn hoá tinh thần cuả người nông dân bị thu hồi đất để xây dựng khu công nghiệp Trong nghiên cứu này, việc đánh giá những thay đổi trong hệ thống nhu cầu của người nông dân được tiến hành trên cơ sở xem xét việc sử dụng tiền đền bù cho số đất bị thu hồi, thực trạng tài sản- vận dụng trong gia đình của nông dân và các hoạt động sinh hoạt văn hoá mà họ đã thực hiện...

  pdf9p butmauluc 31-08-2013 56 5   Download

 • Quy luật dân số là quy luật xã hội, việc nghiên cứu sự vận động của quy luật này không dừng lại ở chổ xem xét các biện pháp hành chính, các nỗ lực y học, mà chủ yếu phải tính đến sự tác động của những yếu tố kinh tế, tâm lý, những quan niệm truyền thống đối với việc sinh con, kế hoạch hóa gia đình,... Tham khảo nội dung bài viết "Khi nhu cầu văn hóa tăng lên thì số con giảm xuống" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf5p thuythuy1702 09-04-2016 35 4   Download

 • Trẻ em là một nhóm xã hội đặc biệt, mang những đặc trưng riêng, việc đi sâu nghiên cứu những vấn đề của thế hệ này đã từ lâu trở thành mục tiêu của nhiều ngành khoa học. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Có thể quan tâm hơn nữa đến nhu cầu văn hóa của trẻ em không?" đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 31 1   Download

 • Dưới góc độ của khoa học tâm lý, nhu cầu của con người có vai trò quan trọng không chỉ đối với sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân, mà còn đối với sự phát triển của toàn xã hội... Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.

  pdf9p susuqb 18-12-2015 37 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là tìm ra giải pháp khoa học công nghệ chỉnh trị ổn định lòng dẫn chống sa bồi để tàu 10.000 DWT đầy tải 20.000 DWT vơi mướn lợi dụng mực nước triều cao ra/vào cửa Định An phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội.

  pdf0p nhieu2621989 23-06-2020 15 1   Download

 • Nhà văn hoá (TTVH) là cơ quan giáo dục xã hội chủ nghĩa ngoài nhà trường, là nơi diễn ra các hoạt động văn hoá của quần chúng, đồng thời là nơi đảm trách việc dàn dựng, hướng dẫn các hoạt động văn hoá của quần chúng diễn ra chủ yếu trong thời gian rỗi, nhằm bồi dưỡng, nâng cao, hoàn thiện nhân cách và thoả mãn nhu câu văn hoá của họ. Quản lý trong nhà văn hoá có nghĩa là phải điều khiển sao để các thiết chế văn hoá này thực hiện tốt nhiệm vụ tối cao của nó, là giáo dục xã...

  doc8p cuong20693 07-07-2013 269 62   Download

 • Luật di sản văn hóa và nghị định hướng dẫn thi hành được phát hành nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

  pdf94p buoi_chieu 23-04-2013 188 30   Download

 • Văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là lực lượng tinh thần, là nhân tố trí lực có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển toàn diện. Xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là hướng đến thoả mãn nhu cầu văn hoá tinh thần ngày càng cao của nhân dân, nâng cao tinh thần yêu nước, tố chất khoa học và tố chất đạo đức của toàn dân tộc, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của đất nước trên con đường phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  pdf6p lalala04 25-11-2015 111 16   Download

 • Luận văn được nghiên cứu với mục tiêu nhằm bảo vệ và phát huy hơn nữa giá trị di sản văn hóa cổ truyền của làng nghề chế tác đá mỹ nghệ Ninh Vân. Bổ sung những giá trị mới hiện nay để nghề chế tác đá xanh đôlômit ở Ninh Bình có thể phát triển bền vững trong thời điểm hiện tại và tương lai, góp phần làm giàu thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của nhân dân, đồng thời góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững quê hương Ninh Bình trong thời kỳ đổi mới.

  pdf212p phongtitriet000 08-08-2019 32 6   Download

 • Nhu cầu văn hóa tinh thần của bộ đội ra đa ở các sư đoàn phòng không hiện nay Bài này được viết xuất phát từ một quan điểm chung nhất là sự hình thành và phát triển tâm lý bao giờ cũng là kết quả của những sự tương tác giữa gien, văn hóa và môi trường hoạt động, trải nghiệm của con người. Do phạm vi có giới hạn, tác giả chỉ đề cập đến một số đặc điểm cơ bản cấp thIết của "tiếp cận văn hóa" ...

  pdf9p butmauluc 31-08-2013 38 5   Download

 • Hệ thống nhu cầu của cư dân vùng ven đô trong quá trình đô thị hóa giới thiệu đến người đọc nội dung về nhu cầu vật chất, nhu cầu đất đai, nhu cầu việc làm, nhu cầu giáo dục, nhu cầu văn hóa và hưởng thụ cuộc sống tinh thần.

  pdf12p susuqb 18-12-2015 49 3   Download

 • Tư tưởng và văn hóa là đối tượng quan trọng của xã hội học, xã hội học văn hóa là một môn xã hội học chuyên biệt đang được đẩy mạnh ở các nước xã hội chủ nghĩa, có nhiệm vụ điều tra nghiên cứu về tình hình tư tưởng, thái độ và chính trị, về nhu cầu văn hóa,... Tham khảo nội dung bài viết "Thường thức xã hội học: Xã hội học trong cách mạng tư tưởng và văn hóa" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf15p thuythuy1702 09-04-2016 52 3   Download

 • Kinh doanh kinh được hiểu theo hai nghĩa. Thứ nhất là “gây dựng, mở mang thêm”. Thứ hai là “tổ chức việc sản xuất, buôn bán, dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi”. Chúng tôi xin hướng sự tìm tòi của mình trong văn hóa kinh doanh với lớp nghĩa thứ hai, tức là kinh doanh hướng tới mục đích lợi nhuận để tái đầu tư và đảm bảo lợi ích của người quản lý, người lao động và làm thỏa mãn tối đa nhu cầu hàng hóa và các dịch vụ xã hội. Không chỉ ở Việt Nam...

  pdf14p tae_in2 29-07-2010 566 258   Download

 • Chúng tôi xin hướng sự tìm tòi của mình trong văn hóa kinh doanh với lớp nghĩa thứ hai, tức là kinh doanh hướng tới mục đích lợi nhuận để tái đầu tư và đảm bảo lợi ích của người quản lý, người lao động và làm thỏa mãn tối đa nhu cầu hàng hóa và các dịch vụ xã hội.

  doc48p tuanhieu23 15-08-2011 348 123   Download

 • Văn hóa chính trị và việc nâng cao văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay  với các vấn đề chính được trình bày như sau: Văn hóa – cách tiếp cận làm cơ sở cho việc nhận thức và nghiên cứu về văn hóa chính trị; văn hóa chính trị; cấu trúc, đặc điểm, chức năng của văn hóa chính trị,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. 

  doc33p meomun12340628 31-08-2015 308 96   Download

 • Chúng tôi xin hướng sự tìm tòi của mình trong văn hóa kinh doanh với lớp nghĩa thứ hai, tức là kinh doanh hướng tới mục đích lợi nhuận để tái đầu tư và đảm bảo lợi ích của người quản lý, người lao động và làm thỏa mãn tối đa nhu cầu hàng hóa và các dịch vụ xã hội.

  doc48p tuan_mit 12-05-2011 190 87   Download

 • Tài liệu Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm của Trần Quốc Vượng trình bày về những vấn đề chung của văn hóa Việt Nam; diễn trình văn hóa, văn hóa dân gian của nước ta. Tài liệu là một Tài liệu có giá trị giúp cho bạn đọc nhìn nhận được giá trị của nền văn hóa của dân tộc Việt Nam sâu sắc và thiết thực hơn. Hy vọng rằng Tài liệu Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn đọc.

  pdf982p caogiavinhxuan 25-06-2015 126 29   Download

 • Bài giảng Quy hoạch và quản lý vận tải công cộng do TS. Đinh Thị Thanh Bình biên soạn, trong chương 1 của bài giảng trình bày nội dung về đô thị hóa và nhu cầu đi lại, vai trò của vận tải công cộng trong đô thị, các chỉ tiêu định lượng trong vận tải công cộng và nghiên cứu nhu cầu vận tải công cộng. Để biết rõ hơn nội dung chi tiết của bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf67p dinhthanhbinh123 27-02-2017 104 13   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế học vi mô - Chương 2: Lý thuyết cung cầu" trình bày các nọi dung: Giới thiệu về cung và cầu, nhu cầu hàng hóa, sự dịch chuyển của đường cầu, sự dịch chuyển của đường cung, thặng dư sản xuất, cơ chế thị trường,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   

  pdf39p tsmstc_001 13-05-2015 69 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhu cầu văn hóa
p_strCode=nhucauvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2