Nhúng hyperbolic

Xem 1-9 trên 9 kết quả Nhúng hyperbolic
 • Trong toán học, hyperbol hay hypecbol (từ tiếng Hy Lạp: ὑπερβολή, nghĩa đen là "vượt quá" hay "thái quá") là một kiểu Đường cô-nic, được định nghĩa là đường giao của một mặt nón với một mặt phẳng cắt cả hai nửa của hình nón. Đường hyperbol còn được định nghĩa là quĩ tích của những điểm trong mặt phẳng có giá trị tuyết đối của hiệu khoảng cách tới hai điểm cố định là một hằng số bằng 2a.

  pdf7p phungnhi2011 19-03-2010 190 24   Download

 • Vào những năm đầu của thế kỷ 20, Montel đã đƣa ra khái niệm họ chuẩn tắc các hàm chỉnh hình. Từ đó, khái niệm họ chuẩn tắc giữ một vai trò quan trọng đối với lý thuyết hàm biến phức và có ứng dụng rộng rãi trong động lực học, lý thuyết tối ƣu,…Điều này đã khiến cho việc nghiên cứu các ánh xạ chuẩn tắc đƣợc nhiều nhà toán học quan tâm.

  pdf50p qsczaxewd 19-09-2012 76 21   Download

 • Việc thác triển các ánh xạ chỉnh hình là một trong những bài toán quan trọng của giải tích phức. Nhiều tác giả đã nghiên cứu bài toán này từ quan điểm của giải tích phức hyperbolic kể từ khi S. Kobayashi đưa ra khái niệm giả khoảng cách Kobayashi và dùng nó để nghiên cứu lý thuyết hàm hình học.

  pdf51p greengrass304 11-09-2012 50 19   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Toán học: Tập nghiệm của phương trình vi tích phân Volterra đối số lệch phi tuyến loại Hyperbolic giới thiệu tới các bạn những nội dung về tính khác rỗng của tập nghiệm, tính Rδ của tập nghiệm, tính continuum của tập nghiệm, một dạng tổng quát của phương trình.

  pdf73p maiyeumaiyeu05 12-08-2016 15 1   Download

 • Luận văn nghiên cứu những siêu mặt hyperbolic Brody bậc thấp và bậc cao trong không gian xạ ảnh phức n-chiều, xây dựng một số lớp siêu mặt hyperbolic bậc thấp và bậc cao trong không gian xạ ảnh phức n-chiều theo hướng nghiên cứu của H.Fujimoto và một vài tác giả khác, đồng thời cụ thể hóa nó trong một số trường hợp đặc biệt. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf63p khanhnie 06-01-2017 12 0   Download

 • Giáo trình Vi phân và phương trình đạo hàm riêng - Phần B giới thiệu về Phương trình đạo hàm riêng với những kiến thức được trình bày trong 4 chương phân loại phương trình, phương trình loại eli, phương trình loại hyperbol, phương trình loại parabol. Cuối mỗi phần đều có phần hướng dẫn giải giúp người học củng cố kiến thức một cách có hệ thống.

  pdf86p couple 18-06-2014 244 115   Download

 • Luận văn Thạc sĩ: Thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs trình bày những nội dung về định nghĩa và các kết quả về bài toán thác triển Hartogs; kết quả liên quan đến điều kiện lồi – đĩa và lồi – đĩa yếu cho bài toán thác triển kết quả liên quan đến điều kiện lồi – đĩa và lồi – đĩa yếu cho bài toán thác triển chỉnh hình kiểu Hartogs trên các tập đa cực và trên các không gian Hyperbolic.

  pdf54p maiyeumaiyeu05 20-08-2016 7 1   Download

 • Bổ đề Borel là một công cụ quan trọng trong việc nghiên cứu tính hyperbolic Brody của các siêu mặt trong không gian xạ ảnh. Với những mục đích khác nhau, nhiều tác giả đã tiến hành mở rộng bổ đề này và đã thu được nhiều kết quả tốt như Green, Masuda- Noguchi, Siu - Yeung. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội

  doc8p thiendiadaodien_5 08-01-2019 2 0   Download

 • Bài 3 "Hàm số, hàm sơ cấp, hàm liên tục" thuộc Bài giảng điện tử Toán 1 giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm hàm số, cách xác định hàm số, hàm số ngược, hàm số giác ngược, hàm Hyperbolic, liên tục tại 1 điểm, liên tục 1 phía,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

  pdf0p vinh7aa 24-11-2015 17 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản