Ông nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 500 kết quả Ông nghệ thông tin
 • Việc sử dụng ông nghệ thông tin làm phương tiện dạy học các môn học, giúp cho việc học tập của học sinh như là một công cụ hỗ trợ cho việc dạy và học nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, độc lập giải quyết các vấn đề, kỹ năng tìm kiếm và xử lý thông tin nhằm góp phần củng cố tư tưởng học suốt đời cho tất cả mọi người.

  doc9p thuyhuynh1702 07-12-2015 94 40   Download

 • Ngày nay sự phát triển mạnh mẽ của Công nghệ thông tin (CNTT) làm cho máy tính trở thành phƣơng tiện không thể thiếu dƣợc trong mọi lĩnh vực đời sống. Hơn lúc nào hết các tính năng của máy tính dƣợc khai thác một cách triệt để. Nếu nhƣ vài năm truớc máy tính ở nƣớc ta đƣợc sử dụng chủ yếu nhƣ là một công cụ đẻ soạn thảo văn bản hoặc các công việc lập trình, quản lý phức tạp, xử lý dữ liệu biểu bảng, thƣơng mại, khoa học v.v…...

  pdf64p chieuwindows23 01-06-2013 174 94   Download

 • MỤC LỤC Chƣơng 1. Giới thiệu về quản lý dự án 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến dự án (Stackholders) 1.3. Các lĩnh vực quản lý trong dự án (Knowledge areas) 1.4. Vai trò của người quản lý dự án Chƣơng 2. Dự án Công nghệ Thông tin 2.1. Các đặc điểm của dự án Công nghệ Thông tin 2.2. Các giai đoạn của dự án (Project phases) 2.3. Các nhóm tiến trình trong một giai đoạn (Process groups) Chƣơng 3. Quản lý phạm vi dự án 3.1.

  pdf54p buihoan_ictu 20-03-2013 175 74   Download

 • Ngày nay, với cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ và sự bùng nổ thông tin trên nhiều lĩnh vực, thế giới đang bƣớc vào thời đại của toàn cầu hoá thì vai trò của giáo dục ngày càng đƣợc tăng cƣờng trong việc “Đào tạo ra những ngƣời lao động tự chủ, năng động, sáng tạo, có năng lực giải quyết những vấn đề thực tế”.

  pdf113p carol123 29-07-2012 107 35   Download

 • Việc quản lý xét nghiệm là một yêu cầu bắt buộc ph ải có trên hệ th ống thông tin b ệnh vi ện hoàn chỉnh, và đây là một chức năng tương đối phức tạp vì liên hệ đến nhiều chức năng quản lý khác trong toàn bệnh viện như quản lý bệnh nhân quản lý bác sĩ điều trị quản lý dược quản lý vật tư tiêu hao quản lý viện phí

  doc5p dmtllcc 12-03-2013 60 21   Download

 • Quản lí Quản lí là tác động của là tác động của chủ thể quản lý chủ thể quản lý lên lên đối ối tượng quản lý ợng quản lý nhằm đạt được những nhằm đạt được những mục tiêu mục tiêu nhất định trong điều kiện biến động của nhất định trong điều kiện biến động của môi môi tr trường ờng. .

  pdf51p checklogs 01-02-2010 554 358   Download

 • Hiện nay Y học ngày càng phát triển, cùng với sự ứng dụng rộng rãi của ngành CNTT phát triển ngày càng vượt bậc. Sự vận dụng CNTT đặc biệt là phần mềm quản lý vào y học và ngược lại là một yếu tố thực sự cần thiết và đem lại hiệu quả . Hơn ai hết cả chuyên gia phần mềm ngành công nghệ thông tin như Bill Gate đã từng nói: Việt Nam nên đi theo hướng phát triển về lĩnh vực phần mềm và đặc biệt ông đã đầu...

  pdf20p vinamilkvietnam 07-08-2012 231 103   Download

 • Chương 4: Hệ thống thông tin di động tổ ong GSM Hệ thống thông tin di động số sử dụng kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA) đầu tiên trên thế giới được ra đời ở châu Âu và có tên gọi là GSM. Ban đầu hệ thống này có tên gọi là " Nhóm đặc trách di động" (Group Special Mobile) theo tên gọi của một nhóm được CEPT

  pdf92p songsongcuoc 10-06-2011 231 99   Download

 • Chương 5: Hệ thống thông tin di động tổ ong CDMA IS 95 Ở Mỹ khi hệ thống AMPS tương tự sử dụng phương thức FDMA được triển khai vào giữa năm 1980, các vấn đề về dung lượng đã phát sinh ở các thị trường di động chính như: New York, Los Angeles và Chicago. Mỹ đã có chiến lược nâng cấp hệ thống này thành hệ thống số:

  pdf76p songsongcuoc 10-06-2011 140 76   Download

 • Hiện nay hệ thống các bệnh viện bệnh ngày càng phát triển và có sự ứng dụng rộng rãi của ngành công nghệ thông tin với những thành tựu phát triển vượt bậc. Sự vận dụng công nghệ thông tin càng càng trở nên cần thiết và đem lại hiệu quả. Bill Gate đã từng nói: Việt Nam nên đi theo hướng phát triển về lĩnh vực phần mềm và đặc biệt ông đã đầu tư vào lĩnh vực y tế. Các phần mền luôn bắt đầu từ các nhu cầu thực tế. Việc có được 1 hệ thống cơ...

  doc17p akizuki_nakuru 07-04-2013 169 70   Download

 • Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đang là xu thế tất yếu hiện nay. Để thúc đẩy hoạt động này, Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo môi trƣờng và điều kiện thuận lợi cho các Bộ, ngành, địa phƣơng và toàn xã hội triển khai có hiệu quả các hoạt động ứng dụng CNTT.

  pdf57p chieuwindows23 01-06-2013 94 43   Download

 • Hệ thống thông tin địa lý (GIS) ngày nay đang đ-ợc sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu và quản lý, đặc biệt có hiệu quả khi kết hợp với các t- liệu viễn thám và sự trợ giúp của công nghệ thông tin. ở các n-ớc phát triển, GIS đã đ-ợc sử dụng để xây dựng các cơ sở dữ liệu về tài nguyên thiên nhiên, môi tr-ờng cũng nh- dân c-, kinh tế - xã hội, v.v.

  pdf0p baobinh1311 17-10-2012 67 29   Download

 • Và trong xu hƣớng phát triển của khoa học công nghệ ngày nay, công nghệ thông tin đã ngày càng phổ biến và đƣợc áp dụng trong mọi lĩnh vực đời sống. Các cuộc bầu cử cũng không phải là ngoại lệ. Ngƣời ta đã bỏ rất nhiều công sức để nghiên cứu cải tiến các phƣơng thức bầu cử để nó ngày càng trở nên tốt và tiện lợi hơn.

  pdf75p chieuwindows23 01-06-2013 68 28   Download

 • Theo cách hiểu này, thì dự án phải có tính cụ thể và mục tiêu xác định, nhằm đáp ứng một nhu cầu chuyên biệt (của người dùng). Dự án cũng không phải là một nghiên cứu trừu tượng mà phải cấu trúc nên một thực tế mới chưa tồn tại trước đó. Mặc dù việc nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển có thể là

  pdf170p nobita_12 18-11-2013 55 16   Download

 • Theo bà Carol Bartz, Giám đốc điều hành (CEO) của Tập đoàn Yahoo! thì “những ông chủ tuyệt vời nhất là những người đã tập bơi giữa vô vàn cơn xoáy nước thông tin quanh họ”. Trong nhiều năm tới, công nghệ thông tin sẽ trở thành những cơ hội tuyệt vời nhất đối với giới lãnh đạo trong lĩnh vực kinh doanh

  pdf7p ivy1605 04-10-2010 65 8   Download

 • 6 http://www.dayhoctructuyen.com/file.php/158/PART6.HTM 6. Nhập và nhận lại thông tin từ các biểu mẫu Biểu mẫu là sự thiết kết, nơi kết hợp nhiều những đối tượng lên trên một trang html của bạn dùng để nhập/xuất giá trị vào/ra. Các đối tượng đó bao gồm: Textfield, checkboxes, radio button, select, textarea… a.

  pdf4p tengteng14 20-12-2011 48 5   Download

 • rong thời đại ngày nay, viễn thông và công nghệ thông tin ngày càng phát triển nhanh chóng. Nó không những là một lĩnh vực mang tính chất mũi nhọn trực tiếp phát triển kinh tế - xã hội mà còn có chức năng là cơ sở hạ tầng cho các ngành nghề hoạt động khác. Internet, một thành phần không thể thiếu khi nhắc đến viễn thông và công nghệ thông tin. Internet đã và đang thể hiện tầm quan trọng đối với các hoạt động kinh tế - xã hội của Việt Nam.

  pdf5p phalinh21 01-09-2011 41 3   Download

 • (BQ) Mời các bạn cùng tham khảo tiếp phần 2 của cuốn sách Thay đổi cách nghe nhạc của thế giới để nắm bắt thêm các nội dung viết về một phần đời và nghề của một người đàn ông kỳ lạ, người đã tạo ra cuộc cách mạng cho ngành công nghệ thông tin và ông cũng là người đã cứ vãn ngành công nghiệp âm nhạc đang khủng hoảng va góp phần định dạng lại ngành công nghiệp giải trí thế giới bằng chiếc máy nghe nhạc nhỏ nhắn có tên là IPod.

  pdf49p tsmttc_004 09-06-2015 19 1   Download

 • Tài liệu tham khảo về thông tin về tinh. Lịch sử phát triển thông tin vệ tinh. Vào cuối thế kỷ 19, nhà bác học Nga Tsiolkovsky (1857-1035) đã đưa ra các khái niệm cơ bản về tên lửa đẩy dùng nhiên liệu lỏng. Ông cũng đưa ra ý tưởng...

  pdf68p hikaru28 14-12-2009 2256 1421   Download

 • Trong cuộc sống, hàng ngày chúng ta tiếp nhận, xử lý rất nhiều thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau. Thông tin chúng ta tiếp nhận d-ới nhiều hình thức khác nhau và thông qua các ph-ơng tiện chuyền tin khác nhau. Nh- chúng ta đọc báo, xem ti vi để cập nhật các thông tin thời sự hay xem sách để cập nhật kiến thức hoặc ngồi nói chuyện với bạn bè để biết về những ng-ời khác vv... Tất cả các cách tiếp cận những sự kiện ấy chúng ta gọi chung là tiếp nhận...

  pdf84p vondermot 02-03-2010 1005 159   Download

Đồng bộ tài khoản