intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Phân bổ nguồn lực chiến lược

Xem 1-20 trên 117 kết quả Phân bổ nguồn lực chiến lược
 • Chương 4 - Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Thay đổi cơ cấu tổ chức theo chiến lược, thiết lập ngân sách và phân bổ nguồn lực chiến lược, xây dựng các hệ thống trợ lực chiến lược và khuyến khích nhân viên. Mời các bạn tham khảo.

  ppt21p nhanmotchut_5 01-11-2016 35 12   Download

 • Tiểu luận: Tái cấu trúc tổ chức và thiết lập hệ thống trợ lực chiến lược nêu tiến trình triển khai thực hiện chiến lược cấu trúc tổ chức. Phân bổ nguồn lực chiến lược, xây dựng quy trình hỗ trợ thực thi chiến lược, thiết lập hệ thống hỗ trợ khuyến khích nhân viên. Cải biến văn hóa theo hướng chiến lược.

  pdf16p idol_12 06-05-2014 64 10   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược trong khu vực công: Chương 5 - Thi hành chiến lược khu vực công trình bày khái niệm, vai trò của thi hành chiến lược khu vực công; phân công, phối hợp thực hiện chiến lược; phân bổ nguồn lực; theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện chiến lược; các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện chiến lược khu vực công.

  ppt8p hoahue91 22-07-2014 185 36   Download

 • Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 8 do TS. Trương Quang Dũng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Vai trò và đặc điểm của thực hiện CL, thiết lập mục tiêu ngắn hạn, xây dựng chính sách, hoạch định và phân bổ nguồn lực, điều chỉnh cơ cấu tổ chức,...

  ppt15p thuyanlac321 22-06-2018 23 7   Download

 • Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược.

  pdf34p holoesinin 12-06-2014 40 5   Download

 • Giúp bạn tìm hiểu khái quát về hoạch định và chiến lược và sự phát triển của các trường phái quản trị chiến lược. Làm rõ những điểm yếu của trường phái hoạch định chiến lược và phân biệt các cấp hoạch định cũng như các loại kế hoạch.

  pdf40p tunghangul 26-09-2010 1405 660   Download

 • Doanh nghiệp chú trọng đến toàn bộ các yếu tố của NNL khi phát triển chiến lược KD DN có hoạch định NNL và các lãnh đạo trực tuyến tham gia rộng rãi trong hoạch định NNL Mối quan hệ chặt chẽ giữa kế hoạch NNL và kế hoạch KD Mối quan hệ qua lại giữa bộ phận NL và các bộ phận khác Cán bộ quản lý thực hiện được vai trò hỗ trợ, trao quyền, khuyến khích cấp dưới, chú trọng sự cam kết và phát triển tính sáng tạo Con người là nguồn lực chiến lược nh...

  ppt25p sirchien90 15-07-2011 579 173   Download

 • Hình 1.1: Mô hình quản trị chiến lược tổng quát P.tích bên ngoài x.định các cơ hội/nguy cơ X.định nhiệm vụ KD và CL h.tại Đ.chỉnh nhiệm vụ KD của DN P.tích b.trong x.định điểm mạnh/ đ.yếu Hoạch định chiến lược Xây dựng các mục tiêu dài hạn Xây dựng các mục tiêu hàng năm Phân bổ nguồn lực Đo lường, Đ.giá kết quả

  pdf10p iiduongii6 17-04-2011 138 64   Download

 • Hoạch định chiến lược Xây dựng các mục tiêu dài hạn Xây dựng các mục tiêu hàng năm Phân bổ nguồn lực Đo lường, Xây dựng các chính sách Thực thi chiến lược Đánh giá chiến lược “Kế hoạch không đi đôi với hành động giống như sự mơ mộng. Nhưng hành động mà thiếu kế hoạch thì chỉ là cơn ác mộng mà thôi”

  pdf30p muaythai3 30-10-2011 134 46   Download

 • Chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược trong Bài giảng Quản trị chiến lược nhằm trình bày các nội dung chính: xác định mục tiêu hàng năm, lập kế hoạch kinh doanh, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược.

  pdf37p canon_12 28-03-2014 134 28   Download

 • Chương 4 Phân tích nguồn lực nội bộ doanh nghiệp, mục tiêu nghiên cứu chương học này nhằm: Phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộ và tác động của chúng đến chuỗi giá trị, tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp, nắm được phương pháp đánh giá tác động của nguồn lực nội bộ.

  pdf23p vanthanhthiennu22 22-05-2014 97 26   Download

 • Khái niệm chiến lược, hoạch định chiến lược Bản chất, ý nghĩa của hoạch định chiến lược Lập kế hoạch chiến lược cấp công ty Xác định sứ mệnh Thành lập các đơn vị kinh doanh chiến lược Phân bổ nguồn lực Đánh giá các cơ hội phát triển

  ppt41p home_12 12-08-2013 104 21   Download

 • Nội dung chương 4 Phân tích nguồn lực nội bộ doanh nghiệp trong Quản trị chiến lược nhằm phân tích các yếu tố nguồn lực nội bộ và tác động của chúng đến chuỗi giá trị. Tìm hiểu cách thức kiểm soát nguồn lực nội bộ của doanh nghiệp và nắm được phương pháp đánh giá tác động của nguồn lực nội bộ.

  pdf23p vespa_12 14-04-2014 76 19   Download

 • Nội dung của chương 6 Triển khai thực hiện và kiểm soát chiến lược nằm trong bộ bài giảng Quản trị chiến lược trình bày về xác định mục tiêu hàng năm, phân bổ nguồn lực, thiết kế cơ cấu tổ chức, kiểm soát chiến lược. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học kiểm soát chiến lược nhanh.

  pdf34p vespa_12 14-04-2014 82 18   Download

 • Thuật ngữ chiến lược kinh doanh được sử dụng đầu tiên trong quân sự, sau đó ứng dụng vào kinh doanh. Có nhiều khái niệm khác nhau về chiến lược. Chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, xác định các hành động và phân bổ nguồn lực.

  doc22p conlondich 10-05-2011 1182 500   Download

 • Việt Nam có nhiều đổi mới về chính sách phát triển công nghiệp (CN) theo cơ chế thị trường. Đó là khuyến khích các thành phần kinh tế, quy hoạch sâu đến từng sản phẩm, mở cửa đầu tư nước ngoài, vận động vốn ODA phát triển hạ tầng, phát huy lợi thế về tài nguyên và nhân lực, hội nhập kinh tế quốc tế, bổ sung các nguồn lực...

  doc4p dang_lap_87 03-11-2011 122 46   Download

 • Phân tích môi trường nội bộ gồm các nội dung: lợi thế cạnh tranh, các nguồn lực, khả năng tiềm tàng và năng lực cốt lõi, tạo dựng năng lực cốt lõi, những thách thức đối với việc phân tích môi trường nội bộ, mô hình phân tích SWOT.

  pdf57p five_12 18-03-2014 148 30   Download

 • Đề tài tạp trung vào những phương pháp phan tích chiến lược do những học giả có uy tín trên thế giới đề xuất theo quan điểm quản trị chiến lược hiện đại nhằm bổ sung những công cụ phân tích chiến lược cũng như có cái nhìn mới mẻ về phân tích chiến lược ở lĩnh vực nhân sự, đồng thời góp phần hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực - Thu hút nhân tài.

  pdf75p bautroibinhyen2 04-11-2016 29 6   Download

 • Theo cách tiếp cận truyền thống, chiến lược kinh doanh được xem như tổng thể dài hạn của một tổ chức nhằm đạt tới mục tiêu lâu dài. Nhà nghiên cứu lịch sử quản lý, Alfred D. Chandler cho rằng “chiến lược là việc xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp và thực hiện chương trình hoạt động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết để đạt được những mục tiêu ấy”.

  pdf35p minhtam 15-07-2009 1181 537   Download

 • Quân sự: thời Alexander (năm 330 trước công nguyên) kỹ năng khai thác các lực lượng và tạo dựng hệ thống thống trị toàn cục có thể đè bẹp đối thủ - thậm chí là đối thủ mạnh hơn, đông hơn – nếu có thể dẫn dắt thế trận và đưa đối Quan điểm kinh doanh: xác định các mục tiêu, mục đích cơ bản dài hạn • áp dụng một chuỗi các hành động, • phân bổ các nguồn lực cần thiết...

  pdf113p vuquangluong 28-10-2010 343 175   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phân bổ nguồn lực chiến lược
p_strCode=phanbonguonlucchienluoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản