intTypePromotion=3

Phân loại kiểm toán báo cáo tài chính

Xem 1-20 trên 71 kết quả Phân loại kiểm toán báo cáo tài chính
 • Bài giảng Kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp - TS. Đoàn Thị Ngọc Trai với mục tiêu thể hiện trách nhiệm của KTV là phải thu thập bằng chứng để chứng minh các xác nhận của nhà quản lý là có cơ sở, hay nói cách khác, báo cáo tài chính của doanh nghiệp là trung thực, hợp lý. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt23p ngochuyen1234567 30-10-2015 65 9   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính trình bày về báo cáo tài chính và phân tích báo cáo tài chính. Mục đích của việc kiểm toán báo cáo tài chính, các loại báo cáo tài chính, tầm quan trọng của việc kiểm soát nội bộ hiệu quả. Các nguồn thông tin khác khi sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính.

  pdf0p top_12 18-04-2014 69 18   Download

 • Bài giảng Kiểm toán 1 chương 1: Tổng quan về kiểm toán trình bày nội dung về nhu cầu vai trò kiểm toán, định nghĩa kiểm toán, phân loại kiểm toán kế toán viên, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học

  pdf3p lehanhtuyet 19-07-2014 81 15   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận về đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của DNNY trong 3 giai đoạn kiểm toán: lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, kết thúc kiểm toán. Xác định nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong kiểm toán BCTC của DNNY trong 3 giai đoạn kiểm toán.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 12 4   Download

 • Hoạt động kiểm toán do các Kiểm toán viên Nhà nước thuộc cơ quan quản lý Nhà nước tiến hành = Kiểm toán BCTC, tuân thủ, hoạt động các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN.

  doc20p truong_trinhhuy 16-10-2009 1383 329   Download

 • Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là: 1. Điều chỉnh hoạt động quản lý. 2. Sử lý vi phạm. 3. Xác minh và bày tỏ ý kiến. 4. Không trường hợp nào đúng. Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ? 1. Kiểm toán hoạt động. 2. Kiểm toán nội bộ. 3. Kiểm toán tuân thủ. 4. Kiểm toán báo cáo tài chính....

  doc23p loidinhkt 18-12-2012 545 178   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khái niệm và phân loại kế toán quản trị', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p cctaichinh 10-09-2010 342 67   Download

 • Sau khi học xong chương 6 Báo cáo kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán nhằm giúp sinh viên nắm bắt các vấn đề cần chuẩn bị trước khi ra báo cáo, hiểu và phân biệt các trường hợp dẫn đến các lọai ý kiến kiểm tóan khác nhau; chuẩn bị hoàn thành kiểm toán, báo cáo kiểm tóan.

  pdf26p wide_12 28-07-2014 85 18   Download

 • Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những qui định, hướng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  pdf46p home_12 12-08-2013 78 13   Download

 • Chương 1 Tổng quan về kiểm toán thuộc bài giảng Kiểm toán nhằm giới thiệu khái niệm về kiểm toán & một số vấn đề cơ bản về kiểm toán độc lập; định nghĩa kiểm toán, vai trò của kiểm toán trong nền kinh tế, phân loại kiểm toán, lịch sử hình thành & phát triển, KTV, DN kiểm toán & hội nghề nghiệp, quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của kiểm toán độc lập.

  pdf27p wide_12 28-07-2014 69 9   Download

 • Tập bài giảng Kiểm toán được biên soạn nhằm cung cấp tài liệu học tập cho sinh viên phù hợp với chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức mới, đảm bảo chất lượng giảng dạy và học tập, đáp ứng mục tiêu môn học. Tập bài giảng Kiểm toán trình bày những kiến thức cơ bản, khái quát về hoạt động kiểm toán và chủ yếu là kiểm toán báo cáo tài chính được cấu trúc thành 4 chương.

  pdf54p khongxinhkhngodep 01-07-2014 60 7   Download

 • Nếu bạn đang dùng Excel để làm kế toán hay các công việc liên quan tới xử lý khối dữ liệu lớn chắc chắn bán đang gặp một số khó khăn. Để đơn giản hoá, tiết kiệm thời gian, đạt hiệu quả cao trong công việc tôi hướng dẫn những bước cơ bản để bạn có một CSDL và hệ thống sổ kế toán cơ bản. Từ những hướng dẫn cơ bản này, bạn có thể phát triển xây dựng cho mình một hệ thống hoàn chỉnh hơn....

  ppt121p 0985142984 11-06-2011 1172 613   Download

 • Lịch sử phát triển của loài người cho thấy khi loài người còn sống hoang sơ chưa biết tập hợp thành những quần thể lớn thì chưa có nhà nước, chưa có thuế. Khi loài người phát triển đến thời kỳ biết tập hợp, thống trị thì thuế đã hình thành.Thuế hay thu ngân sách nhà nước là việc Nhà nước dùng quyền lực của mình để tập trung một phần nguồn tài chính quốc gia hình thành quỹ Ngân sách nhà nước nhằm thỏa mãn các nhu cầu của Nhà nước....

  pdf87p fallinginlove_123 03-11-2011 406 124   Download

 • Câu 1: Một trong những chức năng của kiểm toán là: 1. Điều chỉnh hoạt động quản lý. 2. Sử lý vi phạm. 3. Xác minh và bày tỏ ý kiến. 4. Không trường hợp nào đúng. Câu 2: Khi phân loại kiểm toán theo chức năng, trong các loại kiểm toán dưới đây loại nào không thuộc phạm vi phân loại này ? 1. Kiểm toán hoạt động. 2. Kiểm toán nội bộ. 3. Kiểm toán tuân thủ. 4. Kiểm toán báo cáo tài chính. Câu 3: Kiểm toán nhà nước có thể trực thuộc: 1. Chính phủ. 2. Tòa án. 3.

  doc21p rain105 28-07-2013 250 93   Download

 • 01. Mục đích của chuẩn mực này là quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến việc lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính.

  doc6p thoritruong 27-04-2011 128 28   Download

 • Bài giảng Lý thuyết kế toán chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn bán hàng trình bày khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng xuất kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích hàng tồn kho. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

  pdf0p phuongpham357 21-07-2014 146 19   Download

 • Sau khi nghiên cứu xong chương 3 Kế toán hàng tồn kho thuộc bài giảng Kế toán tài chính sinh viên có kiến thức về khái niệm và cách thức phân loại HTK, nắm được các thủ tục kiểm soát nội bộ HTK, nắm được cách thức tổ chức kế toán HTK, trình bày thông tin về HTK trên báo cáo tài chính, hiểu được cách thức sử dụng thông tin về HTK trong phân tích để ra quyết định kinh tế.

  pdf21p wide_12 30-07-2014 122 14   Download

 • Chủ đề 7: Kế toán hàng tồn kho và giá vốn hàng bán trình bày về khái niệm và phân loại hàng tồn kho, tính giá hàng tồn kho, kế toán kiểm kê và dự phòng giàm giá HKT, kế toán chi tiết hàng tồn kho, trình bày báo cáo tài chính và phân tích HKT.

  pdf0p narrow_12 21-07-2014 91 10   Download

 • Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam - Chuẩn mực số 230: Hồ sơ kiểm toán với mục đích quy định các nguyên tắc, thủ tục cơ bản và hướng dẫn thể thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản liên quan đến việc lập, thu thập, phân loại, sử dụng và lưu trữ hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính.

  pdf5p nghe0210 24-03-2016 45 2   Download

 • Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả tình trạng tài chính của một doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Vai trò đối với nhà phân tích: Nhận biết loại hình doanh nghiệp, quy mô, mức độ tự chủ tài chính của doanh nghiệp.

  ppt86p huongti2704 02-05-2011 581 270   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phân loại kiểm toán báo cáo tài chính
p_strCode=phanloaikiemtoanbaocaotaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản