intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật về cứu trợ xã hội

Xem 1-20 trên 115 kết quả Pháp luật về cứu trợ xã hội
 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn của pháp luật về cứu trợ xã hội, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cứu trợ xã hội và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người được cứu trợ xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf26p thanhngan29092009 26-09-2018 18 1   Download

 • Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động và thực trạng pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động, đánh giá thực tiễn áp dụng pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động tại tỉnh Quảng Trị nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở nước ta hiện nay.

  pdf26p cotithanh321 06-08-2019 29 4   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nghiên cứu và đánh giá chính xác thực trạng pháp luật về BTXH và thực tiễn thực hiện pháp luật về BTXH tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về BTXH, góp phần bảo đảm thực hiện các quyền của đối tượng BTXH, tạo cơ hội cho đối tượng BTXH bình đẳng và hòa nhập cộng đồng.

  pdf130p anhinhduyet000 01-07-2019 7 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Luật an sinh xã hội", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật ưu đãi xã hội (Một số vấn đề lý luận về pháp luật ưu đãi xã hội, các chế độ ưu đãi xã hội), pháp luật cứu trợ xã hội (một số vấn đề lý luận về pháp luật cứu trợ xã hội, các quy định của pháp luật về cứu trợ xã hội). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p doinhugiobay_00 05-11-2015 130 37   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quy định của pháp luật về chính Tài liệu xóa đói giảm nghèo; chính Tài liệu cứu trợ xã hội và bảo trợ xã hội. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf210p thuytrang_1 11-01-2015 77 8   Download

 • Tài liệu "Pháp luật an sinh xã hội" trình bày các nội dung về: Chương 1 - Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội; Chương 2 - Pháp luật bảo hiểm xã hội; Chương 3 - Pháp luật ưu đãi xã hội; Chương 4 - Pháp luật cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ về pháp luật an sinh xã hội hơn.

  doc71p pt1506 17-03-2009 565 144   Download

 • CHƯƠNG IV PHÁP LUẬT CỨU TRỢ XÃ HỘI I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT CỨU TRỢ XÃ HỘI 1. Khái niệm pháp luật cứu trợ xã hội a. Khái niệm cứu trợ xã hội Có thể nói, cứu trợ xã hội là một hoạt động mang tính chất từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ nhau của con người trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không phải lúc nào trong cuộc sống con người cũng gặp được những điều kiện thuận lợi, những cơ may như mong muốn mà có những lúc họ phải...

  pdf10p samsara246 22-05-2011 273 104   Download

 • Nhà nước và pháp luật đại cương là một khoa học – là hệ thống các kiến thức đại cương về nhà nước và pháp luật, về vai trò xã hội và số phận lịch sử của chúng, cũng như những kiến thức cơ bản về hệ thống pháp luật quốc gia và quốc tế.

  ppt27p kimkhanhkh 12-03-2014 125 23   Download

 • CHƯƠNG III PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội a. Sơ lược lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con người thông qua lao động để nuôi sống bản thân mình. Song không phải lúc nào lao động cũng tạo ra của cải vật chất tạo ra thu nhập để phục vụ cho con người. Con người có lúc phải đối mặt với những khó...

  pdf23p samsara246 22-05-2011 289 123   Download

 • Năm 1998, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/1998/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã; sau đó, Nghị định trên được thay thế bằng Nghị định số 79/2003/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở xã. Ngày 20/4/2007, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. Như vậy, pháp luật về dân chủ cơ sở của Nhà nước ta đã được xây dựng và hoàn chỉnh dần. Thực...

  pdf5p dontetvui 23-01-2013 104 26   Download

 • Vấn đề bảo vệ môi trường và thực trạng pháp luật về bảo vệ môi trường trong giai đoạn hiện nay(*) Ngày nay, bảo vệ môi trường đã trở thành vấn đề trọng yếu, mang tính toàn cầu. ở Việt Nam, bảo vệ môi trường trở thành sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và là nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước ta. ...

  pdf7p dem_thanh 20-12-2012 83 10   Download

 • Bài giảng Luật và chính sách công (2014): Bài 7 do Phạm Duy nghĩa biên soạn với bài học đánh giá chất lượng pháp luật. Mời các bạn cùng tìm hiểu các nội dung cơ bản: Pháp luật về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ở Việt Nam; đánh giá văn bản pháp luật và các quy tắc ứng xử ngoài luật liên quan đến bảo vệ cổ đông thiểu số tại Việt Nam từ năm 2005 đến 2014;...

  pdf9p codon_10 05-04-2016 60 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu là trên cơ sở làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về thu hồi đất nông nghiệp, đề tài đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về thu hồi đất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NSDĐ nông nghiệp bị thu hồi đất và các bên có liên quan.

  pdf200p cotithanh321 06-08-2019 90 23   Download

 • HÌNH thức pháp luật giữ vai trò chi phối tất cả các giai đoạn của quá trình điều chỉnh bằng pháp luật đối với hành vi con người, từ xây dựng đến tổ chức thực hiện và bảo vệ pháp luật. Có thể nói trong quản lí xã hội, việc pháp luật được thực hiện như thế nào phụ thuộc rất lớn vào ý thức pháp luật của các chủ thể trong xã hội. Ý thức pháp luật là tổng thể những quan điểm, quan niệm, tư tưởng thịnh hành trong xã hội về pháp luật, là thái độ, tình...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 442 64   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 122 28   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, dựa trên cơ sở lý luận đó để đánh giá về thực trạng các quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa ra được những giải pháp hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của thực tiễn về vấn đề bảo vệ, hỗ trợ và thực hiện hóa quyền của người khuyết tật.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 67 17   Download

 • CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ BIỂN CỦA CANADA, TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN 1. Chính sách, pháp luật về quản lý biển của Canada Canada là một quốc gia có diện tích tự nhiên lớn với ba mặt giáp biển, là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Với tổng diện tích vùng biển khoảng 3 triệu km2 và khoảng 24% tổng dân số sinh sống dọc bờ biển, biển từ lâu đã trở thành một lợi thế to lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 86 16   Download

 • Nội luật hoá CEDAW về bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ khi dự thảo Luật bảo hiểm xã hội Pháp luật là một trong những yếu tố của văn hoá và văn hoá pháp luật là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt mang những giá trị nhân đạo, tích cực, tiến bộ của một nền pháp luật thẩm thấu vào mỗi con người trở thành nhu cầu ứng xử thường trực trong quan hệ xã hội cùng với những thiết chế xã hội nhằm đảm bảo thực hiện các giá trị ấy....

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 67 4   Download

 • Đề tài nhằm mục đích nghiên cứu một cách có hệ thống và toàn diện cơ sở lý luận về pháp luật về Thi hành án dân sự hiện nay; Luận văn đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Phú Yên, trong chương trình tổng thể về cải cách tư pháp đến năm 2020 và trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

  pdf124p anhinhduyet000 01-07-2019 25 11   Download

 • Trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay, vấn đề đổi mới và nâng cao ý thức pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống pháp luật. Để đổi mới ý thức pháp luật đó, cần phải có sự nghiên cứu chuyên sâu về phương diện lý luận, nhìn nhận ý thức pháp luật và vấn đề đổi mới nó từ góc độ triết học. Trong bài viết này, tác giả đã cố...

  pdf11p hoa_bachhop 26-02-2012 265 66   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật về cứu trợ xã hội
p_strCode=phapluatvecuutroxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2