intTypePromotion=1
ADSENSE

Qúa trình hỗn hợp khí

Xem 1-20 trên 927 kết quả Qúa trình hỗn hợp khí
 • Lưu động là sự chuyển động của môi chất.Thường sử dụng trong tuabin hơi, tuabin khí, động cơ phản lực. Các giả thiết khi nghiên cứu: là quá trình đoạn nhiệt, thuận nghich. Dòng môi chất chuyển động liên tục, ổn định với vận tốc phân bố đều trong tiết diện

  ppt38p kazary1903 25-11-2013 69 9   Download

 • Đối với hỗn hợp đồng đều các khí lý tưởng không có phản ứng hóa học với nhau có thể coi tương đương với một chất khí lý tưởng đồng nhất, có thể sử dụng được các định luật Boyle - Mariotte và Gay - lussac cũng như các phương trình trạng thái. Nhưng cần thay vào các đại lượng tương đương của hỗn hợp trên cơ sở biết được các số lượng và tỷ lệ hỗn hợp của các khí thành phần....

  pdf0p ngoctan_cntn 16-10-2012 135 14   Download

 • Bài viết trình bày các hệ số chuyển động electron và giới hạn cường độ điện trường trong hỗn hợp khí CF4-N2 được tính toán lần đầu tiên sử dụng phương pháp xấp xỉ bậc hai phương trình Boltzmann. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để áp dụng cho các ứng dụng công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực cách điện khí.

  pdf7p kethamoi8 03-10-2020 8 1   Download

 • Trong bài viết này, nhóm tác giả đã nghiên cứu phát triển hệ xúc tác mới CuO-ZnO-CeO2 cho quá trình tổng hợp Methanol từ hỗn hợp H2 /CO2 ở áp suất thấp. Các xúc tác được tổng hợp theo phương pháp kết tủa lắng đọng Cu, Zn trên CeO2 (CZ/Ce), hoặc đồng kết tủa Cu, Zn, Ce từ các muối nitrate tương ứng (CZ-Ce). Các mẫu được khảo sát hoạt tính thông qua phản ứng chuyển hóa hỗn hợp H2 /CO2 thành Methanol ở áp suất 5 bar, nhiệt độ 250°C, lưu lượng thể tích GHSV = 36.000 giờ-1. Các mẫu xúc tác đều được phân tích đặc trưng tính chất hóa lý bằng các phương pháp XRD, hấp phụ N2 , TPR-H2 và SEM-EDX.

  pdf7p bibianh 27-09-2019 19 0   Download

 • Copolyme của poly(N-isopropylacrylamit-co-hydroxyethyl methacrylat) [P(NIPAM-coHEMA)] được tổng hợp từ quá trình đồng trùng hợp các monome N-isopropylacrylamit (NIPAM) và 2-hydroxyethyl methacrylat (HEMA) với tỉ lệ mol xác định. Hằng số đồng trùng hợp của HEMA cao hơn so với NIPAM khi xác định theo phương pháp Kelen-Tudos (rNIPAM= 0.05; rHEMA= 0.5). Cấu trúc đặc trưng của copolyme được xác định bằng phổ hồng ngoại FTIR, nhiệt độ dung dịch tới hạn dưới (LCST) của copolyme tăng khi tăng hàm lượng HEMA.

  pdf6p ketaucho 20-11-2019 6 0   Download

 • Chưng là phương pháp dùng để tách các hỗn hợp chất lỏng cũng như các hỗn hợp khí lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp ,nghĩa là khi ở cùng một nhiệt độ thì áp suất hơi của các cấu tử khác nhau. Khi chưng ta thu được nhiều sản phẩm và thường bao nhiêu cấu tử sẻ có bấy nhiêu sản phẩm .Đối với trưòng hợp hỗn hợp chưng chỉ gồm hai cấu...

  doc45p princehoang 20-09-2012 559 159   Download

 • TỔNG QUAN Công nghiệp lọc dầu và xử lý khí ứng dụng rất nhiều quá trình hấp phụ, nhằm 2 mục đích chính như sau: - Làm sạch và sấy khí (tách nước, tách CO2, tách lưu huỳnh...) - Thu hồi các cấu tử khí quý và tách các hỗn hợp khí thành các cấu tử riêng biệt (sản xuất hydro, tách i/n Parafin, O2/N2, ...) Bảng 10.1 giới thiệu các ứng dụng chính của quá trình hấp phụ trong công nghiệp lọc dầu và xử lý khí. ...

  pdf8p meoconlylom 05-07-2011 344 122   Download

 • Phương trình trạng thái khí lý tưởng là mối liên hệ giữa áp suất, thể tích, và nhiệt độ của một khối khí lý tưởng nằm trong cân bằng nhiệt động lực học. Phương trình xác định mối liên hệ giữa ba thông số trạng thái của chất khí gọi là phương trình trạng thái của khí lý tưởng. Đối với một khối lượng khí đã cho, tích áp suất và thể tích chia cho nhiệt độ tuyệt đối là một đại lượng không đổi....

  pdf68p ntgioi120405 14-11-2009 462 82   Download

 • Chưng cất là quá trình dùng để tách các cấu tử của một hỗn hợp lỏng cũng như hỗn hợp khí lỏng thành các cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu tử trong hỗn hợp (nghĩa là khi ở cùng một nhiệt độ, áp suất hơi bão hòa của các cấu tử khác nhau).

  pdf57p beembank123 17-06-2013 188 48   Download

 • Mục đích quá trình • Sản xuất một lượng lớn nguyên liệu cho Công nghiệp Hóa dầu Ethylène và Propylène • Ngoài ra còn thu được Butadiène và Benzène Đặc điểm quá trình • Là quá trình cracking nhiệt các hydrocacbon paraffine với sự có mặt của hơi nước • Phản ứng thu nhiệt mạnh • Sản phẩm chính: hỗn hợp khí gồm các cấu tử có hoạt tính cao (olefine), xăng và dầu nặng • Sản phẩm phụ: thơm đa vòng, diène... ⇒ cần phải làm sạch đến ppm ...

  pdf5p poseidon09 11-08-2011 77 18   Download

 • Trong tính toán nhiệt động các quá trình chế biến khí những tính chất nhiệt lý sau đây được dùng nhiều hơn: áp suất, nhiệt độ, thể tích riêng, khối lượng riêng, entanpy, entropy, nhiệt dung, độ nhớt … 1. Hệ số nén Đối với khí lý tưởng : PV = nRT Đối với khí thực : PV = ZnRT Z : là hệ số nén (sai biệt giữa khí thực và khí lý tưởng) Xác định Z : - Hình I.13 xác định Z ở áp suất 1 at (Sách CBK BK) - Hình I.14 xác định Z ở áp suất giả qui đổi (Ppr) thấp - Hình I.15...

  doc8p nguyenvanchien 29-05-2013 117 9   Download

 • Lượng không khí còn lại sau khi được đốt nóng trong thiết bị TĐN (3) bằng hỗn hợp khí phản ứng sẽ được trộn với không khí bão hòa hơi naphtalen và đưa vào TBPƯ (4). TBPƯ (4) được làm lạnh bằng hỗn hợp muối nóng chảy tuần hoàn và dùng nó để sinh hơi áp suất cao (≈ 5 MPa) trong thiết bị sinh hơi (5). Còn hỗn hợp khí phản ứng sau khi qua thiết bị sinh hơi (3) và thiết bị làm lạnh (5) được cho vào hệ thống ngưng tụ (7). ...

  pdf5p poseidon09 11-08-2011 55 6   Download

 • Sau đó hỗn hợp khí sản phẩm được nén bởi máy nén (e), làm lạnh ở (f), làm khô ở (g) và ngưng tụ ở thiết bị (h). Khí không ngưng gồm CH4 dư và một ít CH3Cl cho quay lại thiết bị phản ứng (a). Phần lỏng thu được đem đi phân tách bằng chưng cất. Thành phần sản phẩm gồm CH2Cl2(70%m), CHCl3 (27%m) và rất ít CCl4 (3%m) và có thể có chứa CH3Cl nếu cần.

  pdf5p poseidon09 11-08-2011 71 5   Download

 • Bài thuyết trình "Thải sạch khí thải khỏi xilanh và nạp đầy hỗn hợp hoặc không khí mới vào xilanh động cơ" trình bày về quá trình thay đổi khí trong động cơ hai kỳ để đảm bảo được sự hoạt động tốt thì cần phải tìm hiểu cụ thể chức năng nhiệm vụ và cấu tạo của động cơ từ đó rút ra cánh hoạt động để làm cho động cơ chạy một cách tốt nhất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  ppt21p minhthuat 06-03-2016 67 2   Download

 • Các phương pháp xử lý rác thải chủ yếu ở Việt Nam là chôn lấp hợp vệ sinh, thiêu đốt, sinh học, những phương pháp thiêu đốt được sử dụng nhiều nhất bởi phương pháp này thì lượng rác thải được xử lý nhiều hơn. Tuy nhiên, phương pháp thiêu đốt tự do (không lò đốt đủ nhiệt độ) chính là nguyên nhân sinh ra các khí thải rất độc hại như dioxin, furan, CO, NOx,… gây ô nhiễm môi trường không khí, gây ra các bệnh về đường hô hấp, thậm chí các bệnh ung thư.

  pdf5p caygaocaolon6 22-07-2020 30 2   Download

 • Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu tối ưu hóa các thông số phun HVOF (High velocity oxy fuel) bao gồm: lưu lượng phun (A), khoảng cách phun (B), tỷ lệ hỗn hợp khí cháy giữa Oxygen và Propane (C) đến độ bám dính của lóp phủ lớp phủ WC-12Co trên nền thép 16Mn bằng phương pháp Taguchi và kỹ thuật ANOVA (Analysis of variance). Kết quả cho thấy, với thông số A “ 32 gam/ phút, B = 0,275 m, c = 5 cho lớp phủ có độ bám dính lớn nhất và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến độ bám dính lần lượt là B > c > A.

  pdf8p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 38 0   Download

 • Nghiên cứu chuyển đổi động cơ diesel truyền thống sang hoạt động theo nguyên lý cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI) trên cơ sở động cơ nghiên cứu là động cơ diesel 1 xy lanh BD178FE đã qua sử dụng, không tăng áp, làm mát bằng không khí, tỷ số nén 20.

  pdf5p vigeorgia2711 03-12-2020 8 0   Download

 • Bài viết "Chiến lược Marketing - Hoạt động Marketing với quá trình phát triển sản phẩm mới" nhằm giúp bạn nắm bắt về marketing hỗn hợp, chính sách sản phẩm, những yếu tố cần chú ý khi xem xét các quyết định về đóng gói và bao bì sản phẩm, chính sách giá, chính sách phân phối sản phẩm, kênh phân phối,... Mời tham khảo.

  doc7p ngovanhoang139 14-09-2009 1631 627   Download

 • Chưng là phương pháp tách hỗn hợp chất lỏng hoặc hỗn hợp khí đã hóa lỏng thành những cấu tử riêng biệt dựa trên độ bay hơi khác nhau giữa các cấu tử trong hỗn hợp.

  ppt15p dvcthth 20-06-2010 491 264   Download

 • Không khí ẩm ( khí quyển ) là hỗn hợp gồm không khí khô và hơi nước. Có thể coi không khí ẩm là hỗn hợp khí lý tưởng. Qúa trình nhiệt của hơi nước được biểu diễn bằng đường 1 - 2 trên đồ thị i - s hình 5 - 7. Trong quá trình này, dq = 0 nếu ds = 0 .

  ppt9p dinhtuandng 04-09-2010 704 189   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qúa trình hỗn hợp khí
p_strCode=quatrinhhonhopkhi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2