intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan hệ hợp đồng

Xem 1-20 trên 5678 kết quả Quan hệ hợp đồng
 • Luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về đại diện trong quan hệ hợp đồng. Trên cơ sở đó đề xuất định hướng các giải pháp hoàn thiện pháp luật về đại diện nói chung và về đại diện trong quan hệ hợp đồng nói riêng, góp phần làm cho những quy định pháp luật về đại diện trong quan hệ hợp đồng có tính thực tiễn cao hơn, giải quyết và hạn chế tốt hơn các tranh chấp liên quan và góp phần vào việc đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 59 8   Download

 • Để bảo đảm quyền lợi cho người yếu thế trong quan hệ hợp đồng, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trước hết cần bổ sung, hoàn thiện pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự nhằm tạo thuận lợi cho người yếu thế dễ dàng hơn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình khi bị xâm phạm.

  pdf5p vidoha2711 07-09-2020 21 0   Download

 • "Một số nội dung mới trong pháp luật Việt Nam về hợp đồng hợp tác kinh doanh" nhằm giới thiệu đến bạn đọc nội dung về: Khái lược về hợp đồng hợp tác kinh doanh và pháp luật điều chỉnh quan hệ hợp đồng hợp tác kinh doanh; một số nội dung mới trong pháp luật hiện hành về hợp đồng hợp tác kinh doanh; một số vướng mắt trong điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ hợp đồng hợp tác kinh doanh.

  pdf6p chaydesong 09-05-2013 122 12   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích các ưu và nhược điểm trong các quy định về lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại phần 5 Dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p trinhthamhodang1217 07-01-2021 21 0   Download

 • Hoạt động lao động tập thể sản sinh ra mối quan hệ xã hội giữa người với người. Các mối quan hệ đó liên quan tới lợi ích của tập đoàn người này với tập đoàn người khác có địa vị khác nhau trong toàn bộ quá trình sản xuất và đó chính là quan hệ lao động. Nhóm thứ nhất: gồm các mối quan hệ giữa người với người trong quá trình lao động. Nhóm thứ hai: gồm các mối quan hệ giữa người và người liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ, quyền lợi trong và sau quá trình lao động....

  ppt71p muasaobang14389 30-11-2009 725 289   Download

 • Làm thế nào để cải thiện quan hệ lao động trong doanh nghiệp là một vấn đề lớn cần giải quyết đối với sự sinh tồn và phát triển của doanh nghiệp. Nếu có thể căn cứ vào đặc điểm Doanh nghiệp để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa thì sẽ tạo được cơ sở vững chắc thúc đẩy Doanh nghiệp phát triển; ngược lại Doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với tình hình khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong những trường hợp hết sức nghiêm trọng, xu hướng xấu...

  pdf6p tae_in 22-07-2010 454 179   Download

 • Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, mối tình hữu nghị truyền thống và mối quan hệ hợp tác vốn có lịch sử lâu đời. Mối thắm thiết đó đã được Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Chủ Tịch Mao Trạch Đông và các bậc cách mạng tiền bối dày công vun đắp, đã được tôi luyện và thử thách trong cuộc đấu tranh lâu dài, gian khổ của nhân dân mỗi nước. Đặc biệt, 10 năm qua, kể từ khi 2 nước bình...

  doc16p tuanha1986 11-11-2009 330 167   Download

 • Đề tài: Phân tích thiết kế hệ thống chương trình quản lý hợp đồng kinh tế và hợp đồng lao động dưới đây là một yêu cầu thiết thực trong quản lý của các hầu hết tất cả các đơn vị, tổ chức đang hoạt động hiện nay; là một cách kiểm tra hiệu quả nhất những kiến thức đã học và là một cách tiếp cận với thực tế có hiệu quả nhất.

  pdf53p namhoang39 04-10-2014 203 40   Download

 • Để tránh rủi ro khi chấm dứt quan hệ lao động Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới đã nhanh chóng gây ra cuộc khủng hoảng thị trường lao động trên toàn cầu.

  pdf5p kimyen_ir1 24-08-2010 158 39   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về ĐTXH với tư cách là quá trình bao gồm tổng thể các hình thức tương tác khác nhau giữa các chủ thể của hệ thống QHLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, trên cơ sở bảo đảm quyền có tiếng nói và phân phối hài hòa lợi ích của các bên.

  pdf27p hannguyetti 09-04-2017 109 17   Download

 • Chương 8 trang bị cho người học những kiến thức về quan hệ lao động. Học xong chương này, bạn có thể: Định nghĩa, phân loại hợp đồng lao động; trình bày được nội dung của một hợp đồng lao động; biết được hoạt động của tổ chức công đoàn; biết được nội dung chính và quy trình ký kết thoả ước lao động tập thể; có khả năng giải quyết tranh chấp lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf19p youcanletgo_02 07-01-2016 185 13   Download

 • Luận văn Quan hệ lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp sóng thần, tỉnh bình dƣơng nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế thực trạng và giải pháp đề xuất một số giải pháp thích hợp góp phần ổn định tình hình QHLĐ, đảm bảo môi trường kinh doanh của DN trong các KCN và sự phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf148p hrm2014 27-03-2018 83 12   Download

 • Bài viết phân tích, trao đổi về những điểm mới trong chế định về hợp đồng lao động của Bộ luật Lao động 2019. Trên cơ sở đó đưa ra những nhận định góp phần tiếp tục hoàn thiện việc điều chỉnh quan hệ hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động phù hợp sự phát triển kinh tế - xã hội trong mỗi giai đoạn đặt ra.

  pdf11p vishizuka2711 12-04-2020 117 11   Download

 • Vấn đề pháp lí về quan hệ hợp đồng phát sinh trong hoạt động trung gian thương mại Quy định này nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm quy định cấm giao dịch nội gián bằng sự thông đồng giữa người nội bộ sơ cấp với bên thứ ba. Người nội bộ thứ cấp cũng bị cấm sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán chứng khoán cho mình hoặc cho người khác.

  pdf8p chaydesong 09-05-2013 60 7   Download

 • Hoàn thiện pháp luật hợp đồng kinh tế nhằm đảm bảo tính thống nhất trong điều chỉnh các quan hệ hợp đồng Hai là hành vi pháp luật và hành vi đạo đức đều mang tính chất lịch sử xã hội. Qua mỗi thời kì lịch sử, con người có những hành vi khác nhau, cách thức thực hiện khác nhau, công cụ, phương tiện hỗ trợ khác nhau… Mặt khác, qua các thời kì lịch sử khác nhau, nội dung pháp luật và đạo đức cũng có sự thay đổi, bởi vậy, có hành vi thời kì này được...

  pdf7p bravetocxu 26-04-2013 66 5   Download

 • Nội dung luận án tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ trên hệ thống quốc lộ do Nhà nước quản lý. Từ đó, luận án đưa ra kiến nghị, đề xuất giải pháp hoàn thiện quản lý hợp đồng bảo trì công trình đường bộ tại Việt Nam.

  pdf190p trinhthamhodang7 31-08-2020 29 7   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thực tiễn và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất những giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về ĐTXH với tư cách là quá trình bao gồm tổng thể các hình thức tương tác khác nhau giữa các chủ thể của hệ thống QHLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, trên cơ sở bảo đảm quyền có tiếng nói và phân phối hài hòa lợi ích của các bên.

  doc28p hannguyetti 09-04-2017 72 5   Download

 • Cơ chế ba bên được xem là quá trình phối hợp giữa Nhà nước, người lao động và người sử dụng lao động (thông qua các đại diện chính thức của họ) bằng những hình thức phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, chính trị và pháp lý nhằm tìm kiếm những giải pháp chung cho các vấn đề thuộc lĩnh vực lao động - xã hội, trong đó có các vấn đề thuộc mối quan hệ lao động mà cả ba bên cùng quan tâm, vì lợi ích của mỗi bên, lợi ích chung của ba bên và lợi ích chung của xã hội.

  pdf7p trinhthamhodang8 02-11-2020 25 3   Download

 • Vấn đề áp dụng Bộ luật dân sự trong điều chỉnh quan hệ hợp đồng thương mại Quy định này nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm quy định cấm giao dịch nội gián bằng sự thông đồng giữa người nội bộ sơ cấp với bên thứ ba. Người nội bộ thứ cấp cũng bị cấm sử dụng thông tin nội bộ để mua hoặc bán chứng khoán cho mình hoặc cho người khác.

  pdf5p chaydesong 09-05-2013 58 2   Download

 • Tác giả bài viết đã trình bày khái niệm quan hệ lao động theo Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), theo pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở phân tích Biên bản thỏa thuận hợp tác của Grab và cách giải quyết tranh chấp vụ việc có liên quan đến Grab, tác giả đã đề xuất khái niệm về quan hệ lao động và hướng sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan trong pháp luật lao động phù hợp với tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf9p vimaryland2711 02-04-2021 29 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1188 lượt tải
320 tài liệu
1061 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quan hệ hợp đồng
p_strCode=quanhehopdong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2