Quan niệm về xã hội

Xem 1-20 trên 1359 kết quả Quan niệm về xã hội
 • Luận án nhằm làm rõ hơn quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự trong triết học pháp quyền của G.W.F. Hegel, từ đó chỉ ra những giá trị, hạn chế của quan niệm về nhà nước và xã hội dân sự của Hegel. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc32p khanhnie 06-01-2017 15 9   Download

 • Đến với bộ sưu tập bài Quan niệm về đạo đức các bạn sẽ có cơ hội tham khảo và nâng cao kĩ năng biên soạn giáo án của mình hoàn thiện hơn. Thông qua những giáo án trong bộ sưu tập chúng ta biết được đạo đức là gì, quan niệm về đạo đức luôn biến đổi trong lịch sử, hiểu rõ mối quan hệ giữa đạo đức, pháp luật và phong tục tập quán, phân biệt được sự giống nhau và khác nhau giữa đạo đức với pháp luật.

  doc12p minhkieu4444 03-04-2014 777 89   Download

 • Theo E.Durkheim, xã hội tồn tại bên ngoài cá nhân và có trước cá nhân với nghĩa là cá nhân dược sinh ra trong xã hội và phải tuân thủ các chuẩn mực, phép tắc xã hội đã có sẵn trước khi cá nhân đó được sinh ra. Vì vậy XHH cần phải xem xét hệ thống xã hội, cấu trúc xã hội và các hiện tượng xã hội với tư cách là các sự vật, các bằng chứng, các sự kiện đang tác động tới đời sống của các cá nhân....

  doc8p bnpro6 02-10-2009 172 80   Download

 • Tiểu luận "Quan niệm về “Lễ” của Nho giáo giai đoạn từ Khổng Tử tới Tuân Tử" nhằm mục đích làm rõ những vấn đề về: "Lễ” trong quan hệ giữa con người với trời đất, quỷ thần. "Lễ" là những quy phạm ràng buộc mối quan hệ giữa người với người từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội và tác dụng của "Lễ". Tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Triết học.

  doc18p nouthong 01-10-2014 145 57   Download

 • Quá trình trong đó cá nhân với tư cách là một sinh vật vốn có những đặc tính sinh học nhất định, tương tác với xã hội, thông qua sự giao tiếp, học tập, hoạt động mà tập nhiễm những phẩm chất cần có để sống trong xã hội. XHHCN là quá trình hình thành nhân cách: chiếm lĩnh ngôn ngữ và thế giới văn hoá, hình thành những tình cảm xã hội ...

  pdf10p tulip_12 15-01-2013 213 44   Download

 • Bài giảng Xã hội học: Chương VI trình bày những vấn đề của xã hội hóa như bản chất con người, những quan niệm về xã hội hóa, mô hình truyền thông của Jackobson và một số nội dung khác.

  ppt47p hoa_dai91 25-06-2014 85 39   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 6 - Xã hội xã hội chủ nghĩa có nội dung trình bày hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa, những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội, quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

  ppt23p hoahue91 22-07-2014 109 22   Download

 • Giống như bất kỳ một học thuyết chính trị xã hội nào khác, Nho giáo cũng đưa ra một quan niệm về xã hội lý tưởng với tất cả đặc điểm căn bản của nó và những biện pháp để tạo lập và duy trì cái xã hội ấy. Nhìn lại lịch sử hình thành và phát triển của Nho giáo, có thể khẳng định rằng quan niệm của Nho giáo về mẫu hình một xã hội lý tưởng, đặc điểm cơ bản của nó, cùng con đường và giải pháp để xây dựng và duy trì cái xã...

  pdf10p addition1122 17-04-2013 50 15   Download

 • Trịnh Văn Bản I/ Quan niệm về tình huống Theo từ điển tiếng việt năm 2008: “Tình huống là hoàn cảnh diễn biến, thường bất lợi, cần đối phó” hay nói cách khác: Tình huống là thực tế khách quan có sự diễn biến, thường là những diễn biến bất lợi cần phải đối phó.

  pdf11p matem91 14-11-2013 78 9   Download

 • Bài viết "Quan niệm về tình yêu và tình dục trước hôn nhân của người dân ở một xã đồng bằng sông Hồng" giới thiệu đến các bạn các quan điểm nghiên cứu về tình yêu và tình dục trước hôn nhân của người dân ở một xã đồng bằng sông Hồng, phân tích về thực trạng tình yêu, tình dục trước hôn nhân của người dân ở một xã đồng bằng sông Hồng,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 43 7   Download

 • Quan niệm về đồng phạm phải có sự thay đổi cùng với việc mở rộng chủ thể phạm tội (thể nhân và pháp nhân) của Bộ luật hình sự. Bài viết đặt vấn đề và nghiên cứu chế định đồng phạm dưới các khía cạnh xã hội pháp lý, khẳng định pháp nhân có đồng phạm và đưa ra định nghĩa khoa học mới về đồng phạm. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  doc12p phithanhchung 01-03-2017 12 4   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương VI: Xã hội xã hội chủ nghĩa trình bày các nội dung chính: hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, phân kỳ hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa, những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nội dung của thời kỳ quá độ ở nước ta Những phương hướng - nhiệm vụ cơ bản của thời kỳ quá độ lên c...

  pdf10p quanghai87h 14-04-2014 32 3   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu Thảo luận nhóm bài 10: Quan niệm về đạo đức - Vai trò của đạo đức trong sự phát triển của cá nhân, gia đình và xã hội. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học môn GDCD.

  ppt9p nguyenhuy224 03-09-2016 35 3   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các khái niệm “Sáng tạo” (Creation, Creativity), “Tư duy sáng tạo” (Creative thinking), và quan niệm về “Xã hội học sáng tạo” nhằm làm rõ vấn đề trên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p bautroibinhyen16 10-02-2017 11 2   Download

 • Một gia đình gồm những ai, phân tích vị trí của anh chị em trong gia đình, quan niệm về gia đình của người Việt Nam như thế nào,... nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Quan niệm về gia đình của người Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp tại Yên Bái, Tiền Giang và Thừa Thiên Huế" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 14 1   Download

 • Sau 30 năm đổi mới, nhận thức về mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam đã rõ hơn trên những nét cơ bản. So sánh với quan niệm của thời kỳ trước đổi mới, quan niệm về mô hình CNXH ở Việt Nam ở nhiều lĩnh vực đã đổi mới ở tầm vóc cách mạng.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 1 0   Download

 • Nôi dung bài viết là trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong xã hội hóa giáo dục. Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Chủ trương đó đã được thực hiện trong thời gian dài trong thời kỳ đổi mới, nhưng cho đến nay quan niệm về xã hội hóa giáo dục vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau.

  pdf6p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Hiện nay xã hội dân sự (civil cociety) đang thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu, giới chính trị cũng như một bộ phận không nhỏ tầng lớp dân cư. Sở dĩ có hiện tượng như vậy vì ý niệm về xã hội dân sự không chỉ chứa đựng trong đó ý thức tự chủ của mỗi công dân mà còn chứa đựng hàng loạt các vấn đề chính trị-xã hội có liên quan tới không chỉ các cá nhân mà cả các quốc gia, châu lục và cả nhân loại. ...

  doc57p returnofdemon 15-03-2011 215 86   Download

 • Trong bài viết này, tác giả đã phân tích một cách khái quát quan niệm của G.V.Ph.Hêghen về xã hội công dân (xã hội dân sự), về các mối quan hệ kinh tế của xã hội công dân cũng như cơ cấu đẳng cấp và biện chứng của xã hội công dân. Theo tác giả, Hêghen đã đứng trên cơ sở của chủ nghĩa duy tâm khách quan, thần bí để xem xét mối quan hệ giữa xã hội công dân và nhà nước, coi nhà nước là cái có trước, là cơ sở và động lực của xã hội...

  pdf16p bengoan258 11-12-2011 168 37   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 7 - Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa trình bày các nội dung như quan niệm về dân chủ, bản chất nền dân chủ xã hội chủ nghĩa; quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa; bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa.

  ppt18p hoahue91 22-07-2014 109 27   Download

Đồng bộ tài khoản