intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1148 kết quả Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
 • Quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự thất bại của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) là do năng lực quản trị tài chính hạn chế, đặc biệt trong việc hoạch định nguồn tài trợ dài hạn và quản trị vốn lưu động, thể hiện qua tình trạng thiếu vốn, mất tính thanh khoản. Trong khuôn khổ bài viết này, tác giả muốn đề cập tới một số điều mà các nhà quản lý SME cần lưu tâm trong quản trị vốn lưu động. Vốn lưu động...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 429 242   Download

 • Vốn kinh doanh là giá trị tiền tệ được đầu tư vào các yếu tố vật chất để phục vụ sản xuất kinh doanh.Vốn kinh doanh là biểu hiện bằng tiền toàn bộ tài sản doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm mục đích sinh lời.Nói cách khác, để tiến hành sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp cần có một giá trị ứng trước để mua sắm máy móc thiết bị, nhà xưởng, nguyên vật liệu, hàng hóa, thuê mướn nhân công để phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.Gía trị những...

  doc24p utboy_2000 09-10-2011 396 119   Download

 • Khái niệm: Để tiến hành sản xuất kinh doanh ngoài các tư liệu lao động, các doanh nghiệp còn cần có các đối tượng lao động. Khác với các tư liệu lao động, các đối tượng lao động (như nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm...) chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất và không giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nó được chuyển dịch toàn bộ, một lần vào giá trị sản phẩm....

  pdf43p home_12 13-08-2013 61 12   Download

 • Nội dung bài giảng đề cập đến hầu hết những vấn đề mà một nhà quản trị cần phải thấu hiểu khi tiến hành các hoạt động kinh doanh bao gồm: Tổng quan về DN, các loại hình DN và kinh doanh, quản lý, điều hành doanh nghiệp, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức sản xuất trong doanh nghiệp, quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp bao gồm lao động,...

  pdf199p cobematxanh 05-12-2017 73 10   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Quản trị vốn lưu động vòng tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coalimex nhằm khái quát các vấn đề lý thuyết liên quan đến quản trị vốn lưu động ròng của doanh nghiệp. Phân tích hoạt động quản trị vốn lưu động ròng của công ty cổ phần xuất nhập khẩu than Coolimex quan số liệu hoạt động trong 3 năm gần đây dựa trên những chỉ tiêu đánh gia hiệu quả sử dụng vốn lưu động ròng, phản ánh tình hình quản trị vốn lưu động ròng tại doanh nghiệp.

  pdf101p violet_12 23-05-2014 375 95   Download

 • Luận án với các nội dung: lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp; thực trạng quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc; giải pháp tăng cường quản trị vốn kinh doanh tại các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu Miền Bắc.

  doc252p dungmaithuy 18-09-2019 59 20   Download

 •  Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp (Tập 1): Phần 1 cung cấp cho bạn đọc những vấn đề căn bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, yếu tố lãi suất trong quyết định tài chính, quản lý vốn cố định qua nội dung 3 chương đầu của giáo trình.

  pdf76p uocvongxua02 19-05-2015 128 38   Download

 • Doanh nghiệp hoạt động không thể tách rời khỏi môi trường kinh doanh, trong môi trường đó sự tương tác giữa doanh nghiệp với các chủ thể khác với tần suất nhiều hay ít, phạm vi rộng hay hẹp, thời gian dài hay ngắn ngày càng phụ thuộc nhiều vào yếu tố niềm tin trong kinh doanh. Một trong những nhân tố làm gia tăng niềm tin của các chủ thể đối với hoạt động của doanh nghiệp đó chính là hoạt động quản trị rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.

  doc5p lanxichen 22-04-2020 47 5   Download

 • Giáo trình Quản trị tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm nội dung chương 8 đến chương 14 của tài liệu. Nội dung phần 2 trình bày các vấn đề về giá trị hiện tại, các quyết định va phân tích về chi phí đầu tư, doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư, rủi ro kinh doanh, đòn bẩy hoạt động và các nội dung khác. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf205p hoa_loaken91 03-06-2014 782 415   Download

 • Vốn là một yếu tố quan trọng quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Là chìa khoá, là điều kiện tiền đề cho các doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế của mình là lợi nhuận, lợi thế và an toàn. Trong nền kinh tế kế hoạch tập trung chúng ta chưa đánh giá hết được vai trò thiết yếu của nó nên dẫn đến hiện tượng sử dụng vốn còn nhiều hạn chế, các doanh nghiệp Nhà Nước hoạt động trong cơ chế này được bao tiêu cung ứng, chính vì thế...

  pdf82p haiqtkdtm09 21-06-2011 192 90   Download

 • Mục tiêu tổng quát của luận án là vận dụng các lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp SME TP. HCM. Từ đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến cấu trúc vốn và vốn luân chuyển nhằm nâng cao hiệu quả quản trị tài chính trong doanh nghiệp SME.

  pdf29p thanhngan29092009 26-09-2018 40 5   Download

 • Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư của doanh nghiệp có rất nhiều vấn đề nẩy sinh đòi hỏi các nhà quản trị phải đưa ra các quyết định tài chính đúng đắn và tổ chức thực hiện các quyết định đó một cách kịp thời và khoa học, chỉ như thế doanh nghiệp mới có thể đứng vững và phát triển. Có thể tóm gọn những vấn đề nẩy sinh trong hoạt động động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của doanh nghiệp đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải...

  pdf13p chanhthu 24-06-2009 4439 1425   Download

 • Để tiến hành sản xuất kinh doanh (SXKD) thì một yếu tố không thể thiếu được là phải có vốn. Có hai nguồn vốn: Vốn tự có và vốn đi vay, vậy quản trị và điều hành về tỷ lệ giữa hai loại vốn này như thế nào là hợp lý và có hiệu quả? Ngoài ra, vấn đề làm thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại các doanh nghiệp Việt Nam...

  doc62p arsene 28-04-2011 482 227   Download

 • Quản lý vốn lưu động ! Vốn lưu động là một chỉ số liên quan đến lượng tiền một doanh nghiệp cần để duy trì hoạt động thường xuyên, hay nói một cách cụ thể hơn đó là lượng tiền cần thiết để tài trợ cho hoạt động chuyển hóa nguyên liệu thô thành thành phẩm bán ra thị trường. Những thành tố quan trọng của vốn lưu dộng đó là lượng hàng tồn kho, khoản phải thu, khoản phải trả. Các nhà phân tích thường xem xét các khoản mục này để đánh giá hiệu quả và tiềm lực tài...

  pdf4p thanh_trieu 29-12-2009 378 213   Download

 • DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG KINH DOANH: 1.1.1. Một số khái niệm về kinh doanh: 1. Kinh doanh là việc dùng công sức và tiền của để tổ chức các hoạt động nhằm mục đích kiếm lời trên thị trường. 2. Kinh doanh là bỏ ra một số vốn ban đầu vào hoạt động trên thị trường để thu lại một lượng vốn lớn hơn sau một khoảng thời gian nào đấy. 3. Kinh doanh là việc thực hiện một số hoặc tất cả các công đoạn của...

  pdf10p meoconlylom 04-07-2011 160 83   Download

 • Bài giảng Chương 2: Vốn cố định của doanh nghiệp cung cấp cho các bạn những kiến thức về tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp; khấu hao tài sản cố định; quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp. Với các bạn chuyên ngành Quản trị kinh doanh thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt49p cocacola_07 09-11-2015 146 34   Download

 • Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Cấu trúc vốn và vốn luân chuyển tác động đến hiệu quả quản trị tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu vận dụng các lý thuyết về cấu trúc vốn, vốn luân chuyển để phân tích tác động của cấu trúc vốn và vốn luân chuyển đến hiệu quả QTTC của các doanh nghiệp SME TP. HCM. Từ đó, đề xuất giải pháp và kiến nghị liên quan đến cấu trúc vốn và vốn luân chuyển nhằm nâng cao hiệu quả QTTC trong doanh nghiệp SME.

  pdf29p nhokbuongbinh91 24-11-2016 211 32   Download

 • Tiểu luận: Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động và các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động của doanh nghiệp có nội dung chính sau: Cơ sở lí luận về hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động, từ đó đưa ra các biện pháp để sử dụng có hiệu quả vốn lưu động.

  pdf17p chipchip1122 21-03-2013 154 27   Download

 • Vốn là yếu tố sản xuất quan trọng của tất cả các doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một nhiệm vụ trung tâm của công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Việc hình thành một cơ cấu vốn hợp lý, sử dụng tiết kiệm và tăng nhanh tốc độ luân chuyển của vốn là góp phần làm gia tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.

  pdf87p buoi_chieu 24-04-2013 95 20   Download

 • Chương 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa - nâng cấp tài sản cố định, lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định và quản lý sử dụng quỹ khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định của doanh nghiệp.

  pdf38p vanthanhthiennu22 22-05-2014 100 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị vốn kinh doanh của doanh nghiệp
p_strCode=quantrivonkinhdoanhcuadoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2