intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui trình kiểm toán

Xem 1-20 trên 176 kết quả Qui trình kiểm toán
 • Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường vừa là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính và đóng vai trò tích cực trong việc phát...

  pdf84p loaken_1 18-11-2012 100 42   Download

 • Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường...

  pdf94p inspiron1212 01-11-2012 77 19   Download

 • cầu kiểm toán lần đầu bên cạnh các khách hàng muốn thay đổi kiểm toán để tìm kiếm sự phù hợp hoặc mức phí thấp hơn. - Các kiểm toán viên phải luôn chú ý tới việc tìm kiếm khách hàng mới, duy trì khách hàng cũ nhưng phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Như vậy, trước khi quyết định tiếp nhận hay duy trì khách hàng, ký hợp đồng, lập và thực hiện kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải lưu ý về các bước chuẩn bị quan trọng trong giai...

  pdf18p dove_12 10-06-2013 50 7   Download

 • Trong 15 năm qua, Việt Nam thực hiện công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã tạo ra động lực mạnh mẽ phát triển kinh tế đất nước. Là một bộ phận của nền kinh tế, việc hình thành và phát triển thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán vừa là tất yếu khách quan của kinh tế thị trường vừa là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý vĩ mô nền kinh tế – tài chính và đóng vai trò tích cực trong việc phát...

  pdf118p loaken_1 23-11-2012 88 29   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết kiểm toán - Chương 5: Qui trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch kiểm toán, thực hiện kiểm toán, hoàn tất việc kiểm toán và Lập báo cáo kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p tsmttc_007 10-09-2015 54 4   Download

 • 4. Kiểm toán hoạt động tín dụng 4.1 Mục đích kiểm toán Mục tiêu của kiểm toán hoạt động tín dụng là xác định ảnh hưởng của hoạt động tín dụng đến kết quả tài chính, và mức độ ảnh hưởng phải được lượng hoá thành tiền. 4.2 Nội dung kiểm toán - Xác định mức độ phù hợp với các văn bản pháp qui trong qui chế, qui trình thủ tục tín dụng của đơn vị và ảnh hưởng của hoạt động này đến hiệu quả kinh doanh; - Kiểm tra việc chấp hành các qui định trong các...

  pdf16p gau_baloo 25-08-2010 612 425   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn "trình tự tổ chức công tác kiểm toán”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p tieutaydoc 06-08-2010 166 54   Download

 • Để đạt được mục tiêu tổng quát nói trên cần cụ thể hoá hơn nữa cơ sở để thu nhập thông tin cấu thành và tiến trình thực hiện các yêu cầu trung thực, hợp lý, hợp pháp trong chức năng xác minh, cơ sở để thu nhập thông tin xuất phát từ đặc điểm đối tượng kiểm toán tài chính. ..

  pdf40p trongminh123 18-10-2012 73 15   Download

 • Chương 8 Tổ chức công tác kiểm toán, cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung sau: Mục tiêu và trình tự tổ chức công tác kiểm toán; Chuẩn bị kiểm toán; Thực hành kiểm toán; Kết thúc kiểm toán.

  ppt15p canhdangxuan 10-04-2014 72 10   Download

 • Có nhiều định nghĩa khác nhau về nghề kiểm toán.Trong Qui chế về kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân ban hành kèm theo Nghị định số 07/CP của Chính phủ ngày 29/1/94 có nêu: “ Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên chuyên nghiệp thuộc các tổ chức kiểm toán độc lập về tính đúng đắn, hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội (gọi tắt...

  pdf203p can_loc 27-07-2012 275 103   Download

 • Kế toán là công cụ quản lý kinh tế, tài chính thể hiện ở chỗ kết quả công việc kế toán là đưa ra các thông tin trên báo cáo tài chính (BCTC) và những chỉ tiêu phân tích, đề xuất giúp cho người lãnh đạo, điều hành đưa ra quyết định đúng đắn.

  doc119p bingo_do 25-05-2010 195 83   Download

 • Công việc kiểm toán có thể thực hiện trong các doanh nghiệp có qui mô lớn, trung bình hoặc nhỏ, có hoạt động đơn giản hoặc phức tạp. Trong những điều kiện khác nhau nội dung trình tự thực hiện từng công việc cụ thể có thể khác nhau. Nhưng về cơ bản công việc kiểm toán ở 1 doanh nghiệp bao giờ cũng gồm 3 bước:

  pdf20p meomayhamchoi 28-06-2011 141 66   Download

 • Để đáp ứng nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế tàI chính nhằm nâng cao chất lượng quản lý kinh tế trong nền kinh tế quốc dân ,vấn đề kiểm tra kiểm soát chất lượng làm lành mạnh hoá các thông tin tài chính trong nền kinh tế quốc dân là một nhu cầu cấp thiết. Giúp cho nền kinh tế thị trường có thể đứng vững và có thể phát triển toàn diện về mọi mặt.Nó đIũu tiết nền kinh tế đi đúng hướng và hạn chế được những khủng hoảng có thể xảy ra trong...

  pdf36p duongchauphu 03-03-2010 147 40   Download

 • Đầu tư công là hoạt động đầu tư hoặc hỗ trợ đầu tư sử dụng nguồn vốn nhà nước để đầu tư vào các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội không nhằm mục đích kinh doanh. Với mục đích ý nghĩa của đầu tư công như vậy, hàng năm nhà nước ta đã giành hàng ngàn tỷ đồng cho chi đầu tư XDCB, như năm 2007 chi đầu tư công khoảng 104.302 tỷ đồng

  pdf6p manutd1907 17-09-2012 73 14   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về qui trình và phương pháp kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Từ đó đưa ra những đề xuất để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII.

  pdf26p quaymax3 15-09-2018 40 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn về qui trình và phương pháp kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình do Kiểm toán Nhà nước thực hiện. Từ đó đưa ra những đề xuất để sửa đổi, bổ sung hoàn thiện quy trình và phương pháp kiểm toán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình của Kiểm toán Nhà nước Khu vực XII.

  pdf26p kexauxi6 04-11-2019 25 4   Download

 • Chương 2: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán trong Bài giảng Kế toán 1 giới thiệu đến người học khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán. Bên cạnh đó, bài giảng còn cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p kimngan29092009 16-10-2018 19 1   Download

 • Mục đích: Trang bị cho sinh viên những kiến thức về kế toán tài sản cố định trong ngân hàng thương mại bao gồm các khái niệm cơ bản, cơ chế quản lý TSCĐ và qui trình kế toán, giúp cho sinh viên nắm được những điểm chung và khác biệt giữa kế toán TSCĐ trong các ngân hàng và các doanh nghiệp. 4.1. Các khái niệm về tài sản cố định Khái niệm TSCĐ: Là những TS do doanh nghiệp kiểm soát được và dự tính đem...

  pdf17p ntgioi120404 09-11-2009 2900 1102   Download

 • Thanh toán bằng chuyển tiền là một phương thức thanh toán trong đó khách hàng (người có yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình, chuyển một số tiền nhất định cho một người khác (người thụ hưởng) ở một địa điểm nhất định.

  doc7p huyennguyenthanh 19-12-2009 891 285   Download

 • Cẩm nang phương pháp và qui trình kế toán, phân tích lợi ích và rủi ro nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ công tác kế toán - kiểm toán

  pdf20p hoamynguyen1811 24-04-2013 188 68   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Qui trình kiểm toán
p_strCode=quitrinhkiemtoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2