intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:101

34
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 - Kế toán hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ (Accounting for manufacturing and service activities). Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: Phân biệt được chi phí và giá thành; hiểu được qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hai hệ thống hạch toán hàng tồn kho khác nhau: kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ; cung cấp thông tin liên quan trên BCTC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính II: Chương 2 - ĐH Kinh tế TP.HCM

 1. CHƯƠNG 2 (QUYỂN 2) KẾ TOÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ACCOUNTING FOR LỚP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN MANUFACTURING AND SERVICE ACTIVITIES 1
 2. MỤC TIÊU Sau khi nghiên cứu xong chương này người học có thể: • Phân biệt được chi phí và giá thành; • Hiểu được qui trình kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong hai hệ thống hạch toán hàng tồn kho khác nhau: Kê khai thường xuyên và Kiểm kê định kỳ. • Cung cấp thông tin liên quan trên BCTC . 2
 3. TÀI LIỆU THAM KHẢO • Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 02 -Hàng tồn kho (VAS 02). • Thông tư 200/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 • Giáo trình Kế toán tài chính (Quyển 2) 3
 4. NỘI DUNG 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.2 KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 2.3 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM KẾ TOÁN DOANH THU HOẠT ĐỘNG 2.4 KINH DOANH DỊCH VỤ 2.5 THÔNG TIN TRÌNH BÀY TRÊN BCTC 4
 5. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 2.1.1 KHÁI NIỆM 2.1.2 PHÂN LOẠI 2.1.3 KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRÌNH TỰ TỔ CHỨC KẾ TOÁN CPSX VÀ 2.1.4 TÍNH GIÁ THÀNH SP 5
 6. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Trong chương này chỉ đề cập đến hoạt động sản xuất công nghiệp và hoạt động cung cấp dịch vụ 6
 7. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT DỊCH VỤ Cơ khí, thực phẩm, dệt, vận tải, ăn uống, cho thuê may mặc,… phòng, hướng dẫn du lịch, sửa chữa, tư vấn, giải trí,… SẢN PHẨM THƯỜNG CÓ HÌNH THƯỜNG KHÔNG CÓ THÁI VẬT CHẤT HÌNH THÁI VẬT CHẤT 7
 8. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 8
 9. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 1 2 3
 10. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 10
 11. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM • Chi phí sản xuất • Giá thành sản xuất là biểu hiện bằng tiền là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ hao phí về của toàn bộ hao phí về lao động sống (CP nhân lao động sống (CP nhân công) và lao động vật công) và lao động vật hóa (CP vật liệu, khấu hóa (CP vật liệu, khấu hao TSCĐ, công cụ) mà hao TSCĐ, công cụ) để các doanh nghiệp phải hoàn thành một sản bỏ ra để tiến hành hoạt phẩm (hoặc khối lượng động sản xuất trong một sản phẩm), hoặc một thời kỳ xác định. dịch vụ (hoặc khối lượng dịch vụ). 11
 12. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG SO SÁNH Chi phí sản xuất và Giá thành sản xuất • Về bản chất: giống • Về lượng: khác nhau nhau - Chi phí Giá thành - Đếu là biểu hiện bằng sản xuất sản xuất là tiền của hao phí về lao là hao phí hao phí gắn động. với sản gắn với kỳ phẩm hoặc sản xuất. dịch vụ hoàn thành Giá thành SX = CPSXDD đầu kỳ + CPSX PSTK - CPSXDD cuối kỳ 12
 13. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG KHÁI NIỆM • Đối tượng tập hợp • Đối tượng tính giá chi phí sản xuất thành sản xuất là phạm vi, giới hạn nhất là sản phẩm hay dịch vụ định để tập hợp chi phí đã hoàn thành cần tính sản xuất: tổng giá thành và giá thành đơn vị. - Địa điểm phát sinh chi phí: phân xưởng, bộ phận, quy trình sản xuất. - Đối tương chịu chi phí: sản phẩm, nhóm sp, hoặc chi tiết, bộ phận sp; từng loại dịch vụ 13 hoặc từng công đoạn
 14. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Phân loại Chi phí: có nhiều tiêu thức 1 2 3 4 5 14
 15. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Theo nội dung kinh tế, CP gồm 5 yếu tố: 1 2 3 4 5 15
 16. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Theo chức năng, CP gồm: 1 2 3 4 5 16
 17. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Theo chức năng, CP sản xuất gồm các khoản mục: 1 2 3 17
 18. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Theo mối quan hệ với sản lượng, CPSX gồm: 1 2 18
 19. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Theo mối quan hệ với sản lượng, CPSX gồm: 1 19
 20. 2.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Theo mối quan hệ với sản lượng, CPSX gồm: 2 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2