Qui trình marketing

Xem 1-20 trên 146 kết quả Qui trình marketing
 • Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình marketing từ A đến Z. Có thể tham khảo để áp dụng không phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu Có lẽ việc đầu tiên là cần phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của công việc cần phải đạt được trước khi bắt tay vào làm một việc gì.Mục tiêu marketing xuất phát từ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

  doc3p mikeolx 21-11-2010 154 60   Download

 • Mục đích của nghiên cứu marketing là gì? Kết nối người tiêu dùng với người làm marketing thông qua việc cung cấp thông tin có thể sử dụng được để ra các quyết định marketing.Nghiên cứu marketing được sử dụng như thế nào? Nhận diên cơ hội và vấn đề marketing Tạo ra, điều chỉnh, và đánh giá các quyết định marketing Kiểm soát kết quả marketing Cải tiến qui trình marketing

  pdf18p okurao 06-03-2013 181 18   Download

 • Tại sao lại phải có thương hiệu? Một số khái niệm, Năm bước xây dựng thương hiệu Hiểu rõ người tiêu dùng (NTD) , Định vị thương hiệu nổi bật, Không ngừng sáng tạo sản phẩm mới, Sử dụng phương pháp hiện đại để truyền đạt thương hiệu đến NTD hiệu quả nhất,Làm cho thương hiệu thật sự trở thành một phần của cuộc sống Các ví dụ để nghiên cứu - Case study

  ppt0p hoangtrung 12-03-2009 712 322   Download

 • NỘI DUNG Tại sao lại phải có thương hiệu? Một số khái niệm Năm bước xây dựng thương hiệu Hiểu rõ người tiêu dùng (NTD) Định vị thương hiệu nổi bật Không ngừng sáng tạo sản phẩm mới Sử dụng phương pháp hiện đại để truyền đạt thương hiệu đến NTD hiệu quả nhất Làm cho thương hiệu thật sự trở thành một phần của cuộc sống Các ví dụ để nghiên cứu - Case study

  ppt160p amistar 08-04-2013 81 46   Download

 • Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình marketing từ A đến Z. Có thể tham khảo để áp dụng không phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu Có lẽ việc đầu tiên là cần phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của công việc cần phải đạt được trước khi bắt tay vào làm một việc gì.

  pdf6p trucho1111 13-09-2010 108 39   Download

 • Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình marketing từ A đến Z. Có thể tham khảo để áp dụng không phân biệt ngành nghề hay thị trường.

  pdf1p hanguyenthuyquynh 24-03-2011 126 26   Download

 • Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình marketing từ A đến Z. Có thể tham khảo để áp dụng không phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu

  pdf5p hanguyenthuyquynh 06-04-2011 82 16   Download

 • 1. Khởi xướng dự án Xác định qui mô của dự án Xác định mục tiêu và số lượng hoá Xây dựng cơ cấu bộ máy quản trị và thực hiện dự án Ban cố vấn Tài trợ dự án Giám đốc dự án Các thành viên chủ chốt Sắp xếp lực lượng Xây dựng tiến trình dự án Dự trù ngân sách 2. Làm rõ chiến lược marketing Giới thiệu bức tranh tổng thể Xác định phân đoạn thị trường trọng tâm Giải thích các giải pháp cho từng phân đoạn Cụ thể hoá giải pháp bằng 7P (sản...

  pdf4p tuyetson23 11-08-2010 321 171   Download

 • Hiểu bản chất của hoạt động Quản trị Marketing trong doanh nghiệp. Hiểu các bước của một qui trình quản trị Marketing cần thực hiện trong thực tế.Kết luận: Nguyên nhân sâu xa để Marketing ra đời và phát triển là để giải quyết các mâu thuẫn của nền SXHH và nguyên nhân trực tiếp...

  pdf13p lathucuoicung123 28-10-2013 151 28   Download

 • Chương 4 Nghiên cứu marketing thuộc bài giảng Nguyên lý marketing, mục tiêu chương học này nhằm giới thiệu nghiên cứu marketing và vai trò của nó đối với các quyết định marketing của doanh nghiệp, giới thiệu các loại hình nghiên cứu marketing, mô tả qui trình nghiên cứu marketing.

  pdf10p canhdangxuan 01-04-2014 106 22   Download

 • Tổ chức thực hiện marketing là tiến trình chuyển các chiến lược và chương trình marketing thành những hoạt động marketing trên thực tế nhằm thành đạt các mục tiêu marketing đã đề ra một cách có hiệu quả. Trong khi việc phân tích và hoạch định chiến lược marketing là xác định một cách rõ ràng cái gì và tại sao của những hoạt động marketing..

  pdf46p lathucuoicung123 29-10-2013 109 21   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “hoàn thiện qui trình nhập khẩu xe máy tại công ty qhqt-đtsx “', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf66p thu_nguyet 27-07-2010 69 20   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp "Xây dựng kế hoạch marketing cho công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên điện cơ thống nhất (VINAWIND)" tổng hợp nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp tư duy kinh tế mới, phương pháp duy vật lịch sử, phương pháp phân tích phương pháp tổng hợp, tiếp cận hệ thống, phương pháp thống kê, toán học, dự báo để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch Marketing cho doanh nghiệp.

  pdf71p khongxinhkhngodep 12-07-2014 97 19   Download

 • Qui trình chuẩn để thực hiện một chương trình marketing từ A đến Z. Có thể tham khảo để áp dụng không phân biệt ngành nghề hay thị trường. Xác định mục tiêu Có lẽ việc đầu tiên là cần phải xác định rõ mục tiêu, yêu cầu của công việc cần phải đạt được trước khi bắt tay vào làm một việc gì.Mục tiêu marketing xuất phát từ mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

  pdf5p bachhop_1 30-11-2012 59 18   Download

 • Khái niệm, tầm mức quan trọng của việc xác định mục tiêu marketing trong qui trình marketing của doanh nghiệp. Mục tiêu doanh nghiệp và mục tiêu marketing Mục tiêu kinh doanh Một doanh nghiệp bắt đầu hình thành vào một thời điểm nào đó với một số nguồn tài nguyên (nhân, vật lực) và mong muốn sử dụng những nguồn tài nguyên nầy để đạt được một điều gì đó.

  pdf5p moclan_1 20-11-2012 95 17   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 4 Hệ thống thông tin Marketing và Nghiên cứu Marketing nhằm trình bày về cá yếu tố của hệ thống thông tin marketing, giải thích được vai trò, tác dụng của nghiên cứu marketing đến hoạt động của doanh nghiệp, áp dụng được qui trình nghiên cứu marketing vào tình huống cụ thể trong thực tế.

  pdf14p bad_12 03-07-2014 64 16   Download

 • Bài giảng Quản trị marketing: Chương 13 Truyền thông marketing tích hợp Integrating Marketing Communications nhằm trình bày được một cách rõ ràng mô hình truyền thông chiêu thị, các chiến lược đẩy và kéo,mô tả được qui trình các bước trong hoạch định một chiến lược chiêu thị, áp dụng được chiến lược chiêu thị vào tình huống cụ thể của doanh nghiệp.

  pdf12p bad_12 03-07-2014 50 12   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản - Chương 7: Chính sách giá" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm giá, các yếu tố ảnh hưởng lên việc định giá, qui trình định giá các phương pháp định giá, định giá sản phẩm mới, thay đổi giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt15p doinhugiobay_05 02-12-2015 38 9   Download

 • Giúp sinh viên hiểu rõ hành vi mua hàng của một cá nhân và khi họ ra quyết định mua hàng thì bị ảnh hưởng bởi những nhân tố nào. Trình bày qui trình mua hàng của một cá nhân hay một tổ chức bao gồm nhiều giai đoạn và trong mỗi giai đoạn đó điều gì chúng ta cần quan tâm.

  pdf29p 123tien0o0 02-11-2013 50 8   Download

 • Giúp sinh viên hiểu nghiên cứu thị trường là gì và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp. Phân biệt được các loại hình nghiên cứu thị trường. Nắm bắt một cách đầy đủ một qui trình nghiên cứu thị trường trong lý thuyết và thực tế.

  pdf29p 123tien0o0 02-11-2013 44 5   Download

Đồng bộ tài khoản