Quốc hội khoá xii

Xem 1-20 trên 110 kết quả Quốc hội khoá xii
 • Bài giảng Tổ chức Quốc hội khóa XII trình bày về cơ cấu Quốc hội khóa XII; cơ cấu DBQH chuyên trách; cơ cấu ĐBQH kiêm nhiệm; cơ cấu uỷ ban thường vụ Quốc hội; cơ cấu UB pháp luật; cơ cấu UB tư pháp; cơ cấu uỷ ban kinh tế; cơ cấu UB tài chính - ngân sách;... Bài giảng hữu ích cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt28p cocacola_03 05-10-2015 35 9   Download

 • Tài liệu tham khảo Luật thuế giá trị gia tăng của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 3, số 13/2008/QH12 ngày 03 tháng 06 năm 2008 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10

  doc7p nhocxudethuong 30-07-2010 314 133   Download

 • Luật đa dạng sinh học của quốc hội khóa XII, kỳ thứ tư thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008

  doc27p doncongtu 10-06-2010 104 30   Download

 • Tham khảo tài liệu 'luật thuế thu nhập doanh nghiệp của quốc hội khóa xii, kỳ họp thứ 3', văn bản luật, thuế-phí-lệ phí-kinh phí phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc8p luatsulecao 04-04-2011 92 19   Download

 • Luật hoá chất của Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 2, số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007. Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

  doc24p hkquoc 16-09-2010 98 18   Download

 • LUẬT PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH CỦA QUỐC HỘI KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2, SỐ 02/2007/QH12 NGÀY 21 THÁNG 11 NĂM 2007 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1.

  pdf17p abcdef_42 01-11-2011 63 13   Download

 • Ngày 16/10/2008 tại Thủ đô Hà Nội đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII. Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các vị lão thành cách mạng, các vị khách quốc tế và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội đã tham dự lễ khai mạc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn khai mạc kỳ họp.

  doc62p caolaw 13-10-2009 97 7   Download

 • Báo cáo du lịch sinh thái "Luật đa dạng sinh học của Quốc hội khóa XII, kỳ thứ tư số 20/2008/QH12 qua ngày 13/11/2008" trình bày các nội dung sau: những qui định chung, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, bảo tồn và phát triển bền vững các loài sinh vật, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên di truyền, hợp tác quốc tế về đa dạng sinh học, cơ chế-nguồn lực bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh h...

  ppt30p nguyenvantyenv 26-08-2014 31 6   Download

 • Thời gian vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đối với các vị bộ trưởng, trưởng các ban ngành tại các phiên họp của mình. Có thể nói, đối với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII, việc tổ chức các phiên chất vấn tại UBTVQH là một trong những dấu ấn rõ nhất trong đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

  pdf70p motorola_12 01-06-2013 22 5   Download

 • Thông tư 09/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XII

  doc4p thachthao 14-08-2009 90 3   Download

 • Bài giảng Trung tâm Tin học phục vụ đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội do Nguyễn Trọng Kỳ thực hiện giới thiệu về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; các trang thông tin; E-office và thư điện tử; một số hoạt động khác phục vụ đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội; vài nét chính trong chương trình CNTT của Quốc hội khóa XII.

  ppt12p cocacola_03 05-10-2015 17 2   Download

 • Quốc hội ban hành Luật thi hành án dân sự. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.

  pdf61p lavie1 22-06-2011 113 33   Download

 • Đoàn ĐBQH TP Hà Nội thảo luận ở tổ tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII. Ảnh TTXVN Lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội nước ta cũng như nghị viện các nước cho thấy, các quy định về quy trình, thủ tục làm việc của Quốc hội tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm...

  pdf17p dontetvui 20-01-2013 20 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH CÁC LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XII VÀ PHÂN CÔNG CƠ QUAN CHỦ TRÌ SOẠN THẢO, TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  pdf5p phuonghoangnho2011 03-03-2011 57 1   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 54 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam....

  doc10p anyugita 14-10-2011 218 77   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật thuế thu nhập cá nhân

  doc8p hanguyen287 06-03-2010 93 20   Download

 • Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Sự suy thoái ngày càng nặng nề của kinh tế thế giới đã thu hẹp thị trường xuất khẩu, thị trường vốn và tác động tiêu cực đến kinh tế-xã hội của nước ta. Trước tình hình đó, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII đã đề ra Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội năm 2009 với mục tiêu tổng quát là

  doc24p kuduytb9x 21-01-2010 94 16   Download

 • Luật Báo chí của n-ớc ta đ-ợc Quốc hội thông qua ngày 2812-1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí đ-ợc Quốc hội khoá X - kỳ họp thứ năm thông qua ngày 12-6-1999. Để đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý báo chí trong tình hình mới, đồng thời chỉnh sửa một số nội dung không còn phù hợp với thực tế hiện nay, Dự án Luật Báo chí (sửa đổi) dự kiến sẽ đ-ợc trình xin ý kiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XII diễn ra...

  pdf9p bengoan258 06-12-2011 45 13   Download

 • Tại Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của... Tại Nghị quyết số 27/2008/NQ-QH12 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 và bổ sung Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khoá XII, Quốc hội đã giao Chính phủ chủ trì xây dựng và trình Dự án Luật Tiếp cận thông tin (sau đây gọi là Dự án Luật).

  pdf19p dontetvui 20-01-2013 61 12   Download

 • Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  pdf13p lawvhxh1 16-11-2009 83 11   Download

Đồng bộ tài khoản