intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định của luật lao động

Xem 1-20 trên 1903 kết quả Quy định của luật lao động
 • Điều 1. Phạm vi áp dụng các quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập tại Nghị định này, bao gồm: 1. Công ty nhà nước: - Tổng công ty nhà nước; - Công ty nhà nước độc lập. 2. Công ty thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty do Nhà nước quyết định đầu tư và thành lập. Các Tổng công ty, công ty nêu trên được gọi tắt là công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng, bao gồm người lao động làm việc theo chế độ hợp...

  pdf84p tuongvan 20-07-2009 836 149   Download

 • Bài giảng Một số nội dung mới của bộ Luật Lao động 2013 được thực hiện nhằm làm rõ một số điểm mới của Luật Lao động 2013 của nước cộng hoàn XHCN Việt Nam được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 khóa XIII ngày 18/6/2012 và có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2013.

  ppt87p cocacola_02 02-10-2015 148 51   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm góp phần xây dựng hệ thống lý luận về tiền lương trong doanh nghiệp theo pháp luật lao động ở Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng quy định và áp dụng các quy định pháp luật lao động ở Việt Nam về tiền lương trong doanh nghiệp.

  pdf174p cotithanh000 07-10-2019 30 8   Download

 • Thỏa thuận bảo mật thông tin là một nội dung quan trọng và cũng là một thỏa thuận đặc biệt trong quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành vẫn chưa có hướng dẫn chi tiết nhiều về nội dung này. Bài viết sẽ trình bày khái quát chung về thỏa thuận bảo mật thông tin, phân tích quy định pháp luật lao động Việt Nam hiện hành, chỉ ra những điểm bất cập, và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về thỏa thuận bảo mật thông tin.

  pdf13p caothientrangnguyen 01-04-2020 46 2   Download

 • Chế định về an toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động...

  doc18p sunny_ngoc 15-08-2011 574 149   Download

 • Mẫu quyết định xử lý kỷ luật là mẫu quyết định được ban lãnh đạo của cơ quan, doanh nghiệp lập ra để quyết định về việc xử lý kỷ luật đối với nhân viên vi phạm nội quy, quy chế của công ty. Mẫu quyết định lấy quy chế của công ty, biên bản họp kỷ luật làm căn cứ và nêu rõ tên nhân viên bị kỷ luật. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định xử lý kỷ luật tại đây.

  pdf1p phucnguuson 15-03-2010 739 129   Download

 • Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động giúp các bạn tìm hiểu thêm về các thiết bị cần tuân thủ yêu cầu nghiêm ngặt về quy định an toàn lao động ban hành kèm theo Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 02 năm 2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

  doc11p hungminhconkd 01-09-2009 523 119   Download

 • Luật lao động là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 7 Luật lao động, để nắm rõ hơn.

  ppt27p kimkhanhkh 12-03-2014 202 56   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Bộ luật lao động. CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác...

  pdf54p nuber_12 26-08-2013 124 31   Download

 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Người lao động Việt Nam, người học nghề, tập nghề và người lao động khác được quy định tại Bộ luật này. 2. Người sử dụng lao động. 3....

  doc51p thuy_tran2013 11-06-2013 132 25   Download

 • Môn học luật lao động Việt Nam nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất và thiết thực nhất về quan hệ lao động và các quan hệ khác phát sinh từ quan hệ lao động hoặc có liên quan đến quan hệ lao động, qua đó sinh viên nắm vững quy định của pháp luật về phương pháp điều chỉnh của luật lao động.

  pdf142p little_12 16-06-2014 104 19   Download

 • Người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các quy định của Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 Trong mối quan hệ này, vấn đề đặt ra là quyền nêu câu hỏi của NSDLĐ khi đàm phán để giao kết hợp đồng. Họ chỉ có quyền đặt ra những câu hỏi liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động sẽ thiết lập, ví dụ về quá trình đào tạo, bằng cấp, kinh nghiệm làm việc...;

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 71 8   Download

 • Công văn 4070/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về vấn đề áp dụng một số quy định pháp luật lao động

  pdf2p dangngoclan 19-08-2009 73 3   Download

 • Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p thuongdanguyetan10 09-03-2019 41 2   Download

 • Phần 1 tài liệu Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật trình bày nội dung bộ Luật Lao động 2012, Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf50p thuongdanguyetan10 09-03-2019 23 2   Download

 • Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động, quản lý nhà nước về lao động.

  pdf83p partimesinhvien 13-05-2020 32 2   Download

 • Phần 2 tài liệu Hợp đồng lao động và các quy định pháp luật tiếp tục trình bày nội dung của Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p thuongdanguyetan10 09-03-2019 20 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sơ lược về hợp đồng lao động điện tử và xác định rõ định nghĩa, bản chất pháp lý và vai trò của hợp đồng lao động điện tử; các quy định trong luật lao động Việt Nam gần đây.

  pdf4p cothumenhmong10 19-03-2021 0 0   Download

 • Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các bạn tra cứu nhanh những quy định của pháp luật khi cần xử lý một vấn đề nào đó phát sinh trong quản lý doanh nghiệp. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Kinh tế nhất là với những nhà quản lý.

  pdf402p nhatro75 08-07-2012 959 557   Download

 • Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội.

  doc57p nguyenhai_lph 05-12-2010 652 361   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định của luật lao động
p_strCode=quydinhcualuatlaodong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2