intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định đánh giá

Xem 1-20 trên 3509 kết quả Quy định đánh giá
 • TaiLieu.VN xin gửi tới bạn đọc bài viết quy định đánh giá nhân viên để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết nêu rõ những quy định đánh giá công việc của nhân viên từ tác phong nghề nghiệp cho tới tiến độ thực hiện công việc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết trên đây để có thể hiểu rõ hơn về những quy định đánh giá này. Để xem thêm nhiều tài liệu hay về Quản lí nhân sự, các bạn vui lòng tham khảo tại Bộ tài liệu Quy trình Quản lí và Đánh giá Nhân viên chuyên nghiệp.

  doc3p nguyenyenyn117 21-06-2019 37 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'quy định đánh giá công việc', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p trangdai 15-10-2009 692 383   Download

 • TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn "Quy định đánh giá điều chỉnh ngạch, bậc lương" với nội dung bao gồm các tiêu chuẩn để nâng ngạch, bậc lương kèm với các tiêu chí để đánh giá khi xét tăng lương. Mời các bạn cùng tham khảo. Để xem thêm nhiều Quy định về Lương khác, các bạn vui lòng ghé xem tại Bộ tài liệu Hướng dẫn Đào tạo nội bộ Doanh nghiệp.

  doc9p leoanh111 24-06-2019 30 5   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nghiên cứu xây dựng các quy trình đánh giá độ ổn định của một số thuốc dễ bị biến đổi chất lượng', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf118p la_lan23 12-04-2013 152 31   Download

 • Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non trình bày quy trình đánh giá đánh giá ngoài trường mầm non; khái niệm; mục đích; cơ cấu tổ chức, tiêu chuẩn và nhiệm vụ của các thành viên đánh giá ngoài và quy trình đánh giá ngoài.

  pdf31p minhminhnguyen32 11-06-2014 299 26   Download

 • Quy trình đánh giá công việc nhân viên nhằm mục đích đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên trong tháng, làm tiêu chí để xét thưởng cho CNV, công ty quy định về việc đánh giá CNV. Kết quả công việc của một chức danh có thể thể hiện qua cả hai chỉ tiêu hoặc một trong hai chỉ tiêu, trong đó các cấp quản lý sẽ chủ yếu áp dụng theo chỉ tiêu (quản lý theo mục tiêu), các cấp nhân viên sẽ chủ yếu áp dụng theo lĩnh vực (quản lý theo quá trình).

  doc8p lottexylitol 18-07-2019 28 3   Download

 • Quy trình đánh giá nhân sự nhằm đánh giá hiệu quả công tác của nhân viên trong tháng/quý/năm làm tiêu chí để xét thưởng cho nhân viên. Xác định các yêu cầu cơ bản: cần đánh giá nhân sự đối với từng phòng ban, bộ phận. Các tiêu chí, yêu cầu công việc sẽ được trình bày cụ thể trong bảng tiêu chí đánh giá nhân viên của từng phòng ban, bộ phận.

  doc6p lottexylitol 18-07-2019 17 2   Download

 • Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ban hành quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 13 0   Download

 • Mẫu Kế hoạch đào tạo nội quy, quy chế gồm các nội dung đào tạo để nhân viên nhận biết và sử dụng sổ tay nhân viên, quy chế lương, quy chế khen thưởng, quy định đánh giá công việc, quy chế kỷ luật, quy chế khiếu nại... Mời các bạn cùng tham khảo

  doc1p lottexylitol 18-07-2019 43 1   Download

 • Quy trình đánh giá được xác lập nhằm đáp ứng các yêu cầu sau: đánh giá mức độ hoàn thành công việc là cơ sở để xác định những đóng góp của cá nhân, tập thể vào thành tích chung của Công ty, trên cơ sở đó để Hội đồng lương của Công ty quyết định trả lương, nâng lương, trả thưởng, và các lợi ích và nghĩa vụ khác với từng cá nhân và tập thể...

  doc8p lottexylitol 18-07-2019 53 2   Download

 • Công ty chưa áp dụng hình thức định mức công việc cho nhân viên công ty, do vậy việc đánh giá số lượng công việc thực hiện của CNV phụ thuộc vào khả năng chủ động, sáng tạo của CNV và được đánh giá theo tiêu chí “không làm việc”. Cụ thể, mỗi lần phát hiện CNV không làm việc hoặc làm việc riêng tư thì bị trự 0.5 điểm.

  pdf4p trangdai 15-10-2009 839 388   Download

 • Thông tư số 12/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 12 tháng 05 năm 2009 về việc ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở. Căn cứ vào Nghị định số 178/2007/NĐ-CP, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP và Nghị định sô 75/2006/NĐ-CP.

  pdf16p lawgd1 04-11-2009 576 276   Download

 • THÔNG TƯ Ban hành Quy định đánh giá và xếp loại học sinh tiểu học Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo....

  pdf10p lgg330 09-10-2010 461 61   Download

 • Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

  pdf10p hanh1983 21-12-2009 307 51   Download

 • Phép thử tam giác cho phép xác định liệu 2 sản phẩm có khác nhau hay không nhưng không chỉ rõ khác nhau ở đặc tính nào thích hợp trong tình huống công ty muốn đưa ra 1 sản phẩm mới và muốn kiểm tra xem sản phẩm đó hiện có giống với 1 sản phẩm hiện có của công ty đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường hay không. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về phép thử này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài thuyết trình "Quy trình đánh giá cảm quan cho sản phẩm nước cam ép - Phép thử tam giác" dưới đây.

  ppt14p nhuquynh27031996 03-04-2016 213 30   Download

 • Bài giảng Tập huấn đánh giá ngoài trình bày về quy trình kiểm định chất lượng giáo dục; các nội dung của đánh đánh giá ngoài như khái niệm và mục đích đánh giá ngoài, đoàn đánh giá ngoài, quy trình đánh giá ngoài, hồ sơ của đoàn đánh giá ngoài.

  pdf36p minhminhnguyen32 11-06-2014 204 22   Download

 • Bài giảng Đánh giá môi trường chiến lược theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn hiện hành do Lê Hoàng Lan biên soạn bao gồm những nội dung về quy định ĐMC (đánh giá môi trường chiến lược) theo luật BVMT năm 2005; quy định về ĐMC theo Nghị định 29/2011/NĐ-CP; quy định về ĐMC theo Thông tư 26/2011/TT-BTNM

  ppt23p cocacola_06 02-11-2015 85 20   Download

 • Bài giảng Đánh giá và tổ chức sử dụng văn bản: Bài 2 - Các nguyên tắc, phương pháp và tiêu chuẩn cơ bản của việc xác định giá trị văn bản trình bày những mục tiêu cơ bản của đánh giá văn bản, các nguyên tắc chung của việc nghiên cứu giá trị văn bản, các tiêu chuẩn cơ bản của việc xác định giá trị văn bản, các phương pháp xác định giá trị văn bản, quy trình đánh giá.

  ppt73p hoahue91 22-07-2014 146 18   Download

 • Quy trình nhằm mục đích tổ chức và thực hiện đánh giá nội bộ để xác định tính hiệu lực và hiệu quả của các hoạt động và kết quả liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf7p hpnguyen1 02-03-2018 101 15   Download

 • Bài giảng Đánh giá đất đai land evaluation (LE): Chương 1 Nguyễn Du bao gồm những nội dung chính về định nghĩa, mục đích, đánh giá đất đai ở Mỹ và Anh, công cụ và quy trình đánh giá đất đai cùng một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

  ppt54p cocacola_07 11-11-2015 54 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định đánh giá
p_strCode=quydinhdanhgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản