intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy định ngân sách cân bằng

Xem 1-20 trên 70 kết quả Quy định ngân sách cân bằng
 • Nội dung trình bày Các lập luận ủng hộ và phản đối ngân sách cân bằng Đo lường thâm hụt ngân sách Thâm hụt ngân sách và ổn định vĩ mô Tài trợ thâm hụt ngân sách Một số đặc tính của nợ chính phủ Một số cạm bẫy thường gặp Phương thức tài trợ thâm hụt

  pdf9p lethidong 26-03-2013 164 23   Download

 • Nhiều nhà kinh tế theo trường phái hiện đại cho rằng ngân sách nhà nước không nhất thiết phải cân bằng; ngân sách cân bằng chỉ là trường hợp ngoại lệ, mà ngân sách nhà nước phải thường xuyên thặng dư hay thâm hụt. Điều đó hoàn toàn hợp lý trong ngắn hạn, trong một hoặc vài niên độ. Tuy nhiên, về lâu dài, chính phủ các nước luôn mong muốn đạt được trạng thái cân bằng ngân sách nhà nước, tạo điều kiện cho nền kinh tế ổn định và phát triển vững chắc. ...

  pdf4p duykhoi027 14-10-2011 229 57   Download

 • Quản lí ngân sách là toàn bộ các khoản thu chi bằng tiền của nhà nước trong một giai đoạn nhất định với mục tiêu thực hiện tốt cácc khoản thu và phân bổ dự toán các khoản chi hiệu quả . Ngày 20/3/ 1996 Luật ngân sách đã thông qua và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/ 01 /1997 quy định vai trò , căn cứ phân bổ và xây dựng dự toán ngân sách cũng như trình tự xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách các cấp , các ngành trong hệ thống...

  pdf79p muathi2013 16-05-2013 204 92   Download

 • Quản lí ngân sách là toàn bộ các khoản thu chi bằng tiền của nhà nước trong một giai đoạn nhất định với mục tiêu thực hiện tốt cácc khoản thu và phân bổ dự toán các khoản chi hiệu quả . Ngày 20/3/ 1996 Luật ngân sách đã thông qua và có hiệu lực thi hành vào ngày 01/ 01 /1997 quy định vai trò , căn cứ phân bổ và xây dựng dự toán ngân sách cũng như trình tự xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách các cấp , các ngành trong hệ thống...

  pdf63p vaio1111 03-09-2012 139 70   Download

 • Một người tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cần biết cách dự trù ngân sách tối thiểu cần có cũng như thu xếp đủ khoản ngân sách thiếu hụt đáp ứng chi phí phát sinh. Dù tổ chức sự kiện ở bất kì quy mô nào thì việc chi tiêu trong một khoản ngân sách định trước là rất cần thiết và không thể bỏ qua được. Để lập dự toán cho một sự kiện được chu đáo, điều cần thiết nhất là bạn phải đọc thật kỹ nội dung Bảng kế hoạch dành cho sự kiện, để biết chúng...

  pdf3p bibocumi18 07-12-2012 407 68   Download

 • 1. Ngân sách nhà nước là quỹ tiền tệ tập trung lớn nhất của nhà nước. Xét về mặt hình thức, ngân sách nhà nước là bảng tồng hợp các khoản thu, chi của nhà nước trong một khoảng thời gian nhất định và được cơ quan có thẩm quyền quyết định nhằm đáp ứng các nhu cầu thực hiện chức năng và nhiệm vụ của nhà nước.

  doc6p nang_xanh91 11-08-2011 389 108   Download

 • Ngân sách nhà nước là nguồn tài chính của quốc gia và có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết quản lý vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Bằng việc quy định các khoản thu và xây dựng các mục đích chi ngân sách mà nhà nước đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển.

  pdf25p le_truc_thi 06-11-2013 237 84   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 04/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước Căn cứ quy định của pháp luật về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế, sau khi xem xét các điều kiện quy định; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số: ...................................... Quyết định hoàn trả cho: ........................................................................................... Mã số thuế: .........................

  pdf1p butanyc 19-08-2010 261 30   Download

 • Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 05/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nghĩa vụ nộp NSNN của người được hoàn thuế; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số:.......................................... Yêu cầu KBNN: ................................................................................... Tỉnh, TP: .......................................................

  pdf2p butanyc 19-08-2010 159 23   Download

 • Luận văn phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị, v.v. Tác giả luận văn cần có lời cám ơn và lời cam đoan danh dự về công trình khoa học của mình.... Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết của các quy định, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc12p thaikay345 30-03-2017 36 3   Download

 • Bài báo này trước hết giới thiệu mô hình cân bằng của bài toán kinh tế bao gồm các nhà sản xuất và các đại lý tiêu thụ, giá của các mặt hàng do nhà sản xuất quy định, đồng thời nhà sản xuất cũng quy định tỉ lệ lợi nhuận chia cho các đại lý. Một cân bằng của bài toán là một gói hàng hoá cùng với hệ thống giá của gói hàng hoá đó sao cho các ràng buộc về cân bằng cung cầu và ràng buộc về ngân sách được thoả mãn.

  pdf7p cumeo2005 02-07-2018 13 0   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/NQ-QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp; Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của...

  pdf10p vienthieu 31-12-2010 110 7   Download

 • Quyết định số 77/2001/QĐ-TTg về chi phí cho việc đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawdt9 02-12-2009 80 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, CÁN BỘ CƠ SỞ ĐI ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

  pdf5p noel_vui 13-11-2012 53 4   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy ...

  pdf6p camdodoisinhvien 27-06-2013 189 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật thuế Tài nguyên ngày 25/11/2009; Căn cứ Nghị định số 50/2010/ NĐ-CP ngày 14/5/2010 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế Tài nguyên; ...

  pdf6p vienthieu 31-12-2010 80 2   Download

 • Quyết định số: 42/2015/QĐ-UBND về việc quy định địa bàn hạch toán số thu ngân sách nhà nước từ nguồn thu thuế giá trị gia tăng khấu trừ công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf3p ngochuyen2345 23-10-2015 36 0   Download

 • Quyết định số: 07/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có thu nhập bình quân thấp hơn hoặc bằng 150% so với thu nhập của chuẩn hộ nghèo vay vốn từ nguồn ngân sách địa phương; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;...

  pdf7p codon_02 27-11-2015 32 0   Download

 • Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND Quy định mức thưởng bằng tiền đối với huấn luyện viên, vận động viên lập thành tích tại các Đại hội thể thao, giải vô địch thể thao quốc gia. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

  doc3p soninhduc888 29-05-2020 6 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND về việc Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trong thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc3p tommuni999 10-06-2020 4 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy định ngân sách cân bằng
p_strCode=quydinhngansachcanbang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2