Quy định về công tác cứu nạn

Xem 1-20 trên 31 kết quả Quy định về công tác cứu nạn
 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

  pdf6p bupbebagsu 16-01-2013 43 3   Download

 • Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ban hành về Quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Nghị định được ban hành theo căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  doc38p bachma45 01-11-2017 3 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thông tư số 14-tt/lb về việc quy định về công tác bảo vệ thuốc, dược liệu làm thuốc chữa bệnh; chống tệ nạn tham ô, trộm cắp, đầu cơ buôn lậu, làm thuốc giả, kinh doanh trái phép do bộ y tế- bộ nội vụ ban hành', văn bản luật, thể thao - y tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p lawttyt12 30-11-2009 44 9   Download

 • Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai, và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf28p lawvhxh5 16-11-2009 40 3   Download

 • Quyết định số 166/2003/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf9p lawvhxh12 19-11-2009 54 3   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tài liệu chuyên đề công tác an toàn và sơ cứu tai nạn điện" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy định chung, các quy định về an toàn khi làm việc ở trên cao. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf57p doinhugiobay_16 27-02-2016 39 20   Download

 • Giáo trình công tác an toàn lao động, vệ sinh an toàn lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp nghành xây dựng: Phần 2 hướng dẫn các biện pháp cụ thể để khắc phục các tai nạn trong quá trình lao động của ngành xây dựng. Cụ thể là hướng dẫn về cấp cứu đôi với trường hợp điện giật, vấn đề ăn toàn sử dụng điện, đưa ra các biện pháp bảo vệ, phòng ngừa tai nạn điện.

  pdf115p nhatrangyeuthuong 17-04-2014 170 85   Download

 • Quyết định số 44/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại thành phố Hồ Chí Minh

  pdf7p lawvhxh1 16-11-2009 62 5   Download

 • Công điện 11/CĐ-BTTTT về việc đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông; đảm bảo an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả do Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Bộ Thông tin và Truyền thông điện

  pdf2p lawttnh1 11-11-2009 48 4   Download

 • Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Tây ninh.

  pdf39p conduongmauxanh1234 24-03-2014 27 0   Download

 • Chỉ thị số 580/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf4p lawvhxh1 16-11-2009 61 6   Download

 • Chỉ thị số 13/2006/CT-TTg về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  pdf6p lawvhxh8 16-11-2009 53 5   Download

 • Chỉ thị số 01/CT-BTS về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2007 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawgtvt3 26-11-2009 51 5   Download

 • ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------Số: 10/2010/CT-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2010 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO, THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2010 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

  pdf8p cucaibanhchung 25-05-2010 87 5   Download

 • Chỉ thị số 07/CT-BCT về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 do Bộ Công thương ban hành

  pdf3p lawvhxh1 16-11-2009 106 4   Download

 • Chỉ thị số 04/2009/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2009 trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  pdf7p lawvhxh2 16-11-2009 53 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT HÀNG DỰ TRỮ QUỐC GIA PHỤC VỤ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO, TÌM KIẾM CỨU NẠN CHO TỈNH PHÚ YÊN DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH.

  pdf1p kt1987 28-01-2011 72 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993; Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Ph...

  pdf3p mualan_mualan 03-04-2013 35 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XUẤT GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO TỈNH LẠNG SƠN ĐỂ CỨU ĐÓI CHO NHÂN DÂN TRONG THỜI GIAN GIÁP HẠT NĂM 2013 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 20/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho tỉnh Lạng Sơn; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục D...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 35 2   Download

 • Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong công trình xây dựng là rất quan trọng, nó ảnh hưởng trục tiếp đến tiến độ thi công và chất lượng công trình, cũng như sức khoẻ của công nhân. - Tại công trình xây dựng phải có trang bị tủ thuốc, dụng cụ sơ cứu khi xẩy ra tai nạn. a.. An toàn lao động trong công tác thi công đất: - Trang bị đầy đủ trang thiết bị bảo hộ cho công nhân theo quy định về bảo hộ lao động - Khi có người làm việc...

  pdf7p mk_ngoc62 03-11-2010 124 60   Download

Đồng bộ tài khoản