intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy luật mendel

Xem 1-20 trên 34 kết quả Quy luật mendel
 • Năm 1865, Mendel đã trình bày các thí nghiệm và các quy luật di truyền nhưng phải đến 35 năm sau, năm 1900 thí nghiệm được tái phát hiện bởi H.de Vries, C. Correns và E. Tschermak mới được công nhận rộng rãi, bởi vì chỉ sau những năm 1880 các nhà nghiên cứu mới phát hiện ra thể nhiễm sắc và tập tính của thể nhiễm sắc được tạo thành cặp tương đồng ở bố mẹ (2n) và phân ly vào giao tử (n) rồi được kết hợp lại ở hợp tử (2n) khi thụ tinh. ...

  pdf6p heoxinhkute 05-08-2010 167 30   Download

 • 1.Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: F1 sẽ dị hợp về bao nhiêu cặp gen? A. 2n B. 3n C. n D. 2n 2. Trong quy luật di truyền phân ly độc lập với các gen trội là trội hoàn toàn. Nếu P thuần chủng khác nhau bởi n cặp tương phản thì: tỷ lệ kiểu hình ở F2 là: A. (3:1)n B. (1:2:1)n C. 9:3:3:1 D. (1:1)n

  doc5p thanhdanh2009 17-09-2010 694 257   Download

 • Cũng như ở đậu Hà Lan, ruồi giấm hay mèo, ở người có rất nhiều tính trạng di truyền theo các quy luật Mendel. Chẳng hạn, theo thống kê của Victor A.McKusick năm 1994, có 6.678 tính trạng và các bệnh đơn gene.

  pdf13p heoxinhkute 05-08-2010 145 36   Download

 • Chọn lọc tự nhiên và tiến hóa Đột biến tạo nên các cá thể với kiểu gen khác nhau, và những khác biệt này dẫn tới những kiểu hình khác nhau. Nhiều đột biến có tác động không lớn lên kiểu hình, sức khỏe và sự thích ứng sinh sản của sinh vật. Tác động của đột biến thường là có hại, nhưng đôi khi lại trở nên có ích. Những nghiên cứu trên ruồi giấm Drosophila melanogaster cho thấy nếu một đột biến thay đổi một protein mã hóa bởi một gen, điều này hầu như sẽ gây tác hại:...

  pdf5p heoxinhkute9 07-11-2010 92 12   Download

 • Quy luật phân li I. Thí nghiệm của Menden Đậu Hà Lan có đặc điểm là tự thụ phấn cao. Menđen đã tiến hành giao phấn giữa các giống đậu Hà Lan thuần chủng khác nhau về một cặp tính trạng tương phản bằng cách cắt bỏ nhị từ khi chưa chín ở hoa của cây chọn làm mẹ để ngăn ngừa sự tự thụ phấn.

  pdf5p butmaudo 26-08-2013 118 11   Download

 • Để nghiên cứu quy luật di truyền Mendel cũng như các quy luật di truyền khác, trước hết chúng ta cần hiểu rõ một số thuật ngữ có liên quan. Mặc dù một số thuật ngữ không phải do Mendel trực tiếp đưa ra nhưng những thuật ngữ hiện đại này vẫn diễn đạt đúng các khái niệm của Mendel. Vì vậy, trong các tài liệu về di truyền học hiện nay trên thế giới, các nhà di truyền học thường dùng các thuật ngữ của di truyền học để mô tả các thí nghiệm cũng như các quy luật...

  pdf3p butmaudo 26-08-2013 90 10   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các quy luật cơ bản của di truyền. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf18p hpnguyen4 31-03-2018 49 3   Download

 • 1. Đặc điểm nào dưới đây của đậu Hà Lan là không đúng: A. Không thể tiến hành giao phấn giữa các cá thể khác nhau B. Có nhiều cặp tính trạng tương phản C. Cho số lượng cá thể ở thế hệ sau lớn D. Tự thụ phấn chặt chẽ 2. Cơ sở tế bào học của định luật phân tính là: A. Sự tiếp hợp và trao đổi chéo của cặp NST đồng dạng B. Cơ chế nhân đôi trong gian kì và sự tổ hợp trong thụ tinh ...

  doc12p thanhdanh2009 17-09-2010 308 109   Download

 • Nhờ có cách xây dựng và thiết kế thí nghiệm đúng đắn mà Mendel có thể khám phá những cơ sở lý thuyết của mình trước cả khi người ta phát hiện ra cơ chế giảm phân. Nghiên cứu của Mendel bao gồm các bước chuẩn bị mẫu thí nghiệm, chọn vật liệu thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm và cuối cùng là giải thích các thí nghiệm.

  pdf16p heoxinhkute6 25-11-2010 189 33   Download

 • Tạo dòng thuần chủn về nhiều thế hệ . Lai các dòng thuần chủng khác biệt về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở F1, F2, F3 3.Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết để giải thích kết quả 4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết

  pdf6p heoxinhkute2 26-08-2010 234 27   Download

 • * Nội dung cơ bản: Thí nghiệm của Mendel Pt/c: Hoa đỏ X Hoa trắng F1: Hoa đỏ (100%) F2: 3 Hoa đỏ : 1 Hoa trắng F2 tự thụ phấn: 1/3 cây hoa đỏ F2 cho toàn hoa đỏ 2/3 cây hoa đỏ F2 cho tỷ lệ 3 đỏ : 1 trắng Cây hoa trắng F2 cho toàn hoa trắng. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Menđel 1. Tạo dòng thuần chủng về nhiều thế hệ 2. Lai các dòng thuần chủng khác biệt về 1 hoặc 2 tính trạng rồi phân tích kết quả lai ở...

  pdf5p heoxinhkute10 05-01-2011 152 16   Download

 • Sự di truyền Mendel ở người Cũng như ở đậu Hà Lan, ruồi giấm hay mèo, ở người có rất nhiều tính trạng di truyền theo các quy luật Mendel. Chẳng hạn, theo thống kê của Victor A.McKusick năm 1994, có 6.678 tính trạng và các bệnh đơn gene. Cho đến ngày 8/2/2005, các số liệu về số lượng gene và kiểu hình được nêu ở bảng 1.4 (OMIM 2005).

  pdf7p butmaudo 26-08-2013 72 7   Download

 • Bài giảng Di truyền học: Phần 1 trình bày bản chất của vật chất di truyền, sao chép DNA, cơ sở tế bào học của tính di truyền, các quy luật di truyền của Mendel, tương tác gen, học thuyết di truyền nhiễm sắc thể, di truyền học vi khuẩn.

  pdf103p qlngoc 20-05-2014 290 78   Download

 • Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Mendel (1-20).Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

  pdf15p heoxinhkute2 22-08-2010 182 67   Download

 • Trắc nghiệm quy luật phân li độc lập Mendel (21-27). Tài liệu dành cho các bạn tham khảo, nhất là các bạn học sinh yêu thích và đang học chuyên ngành sinh học, muốn tìm hiểu thêm nhiều tài liệu bổ ích giúp củng cố kiến thức.

  pdf6p heoxinhkute2 22-08-2010 313 50   Download

 • Mục tiêu bài dạy. - Trình bày được thí nghiệm và giải thích được kết quả thí nghiệm của Mendel - Phát biểu được nội dung của quy luật phân ly - Giải thích được cơ sở tế bào học của quy luật phân ly - Rèn luyện được kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình để từ đó thu nhận thông tin - Có ý thực vận dụng quy luật phân ly vào thực tiễn sản xuất

  pdf7p phalinh13 03-08-2011 322 21   Download

 • Di truyền học Phần 1 gồm nội dung từ chương 1 đến hết chương 6, trình bày về bản chất của vật chất di truyền, sao chép DNA, cơ sở tế bào học của tính di truyền, các quy luật di truyền của Mendel, tương tác gen, học thuyết di truyền nhiễm sắc thể.

  pdf139p colendaica32 02-06-2014 111 21   Download

 • Giáo trình môn Di truyền học sau đây cung cấp cho các bạn những kiến thức về bản chất của vật chất di truyền; sao chép DNA; cơ sở tế bào học của tính di truyền; các quy luật di truyền của Mendel; tương tác gen và một số kiến thức khác.

  pdf272p nhung5tuyen10 28-07-2016 62 10   Download

 • Gregor Johann Mendel (18221884) ông tổ ngành di truyền học Năm 1865 từ tu viện Brno ( của nước Áo thời đó) thầy tu Gregor Johann Mendel đã lần đầu tiên phát hiện ra những quy luật của hiện tượng di truyền. Ngày nay ông được công nhận là cha đẻ của ngành Di truyền học, nhưng những công trình của ông lúc bấy giờ giới khoa học không mấy chú ý lắm.

  pdf11p heoxinhkute6 29-11-2010 75 7   Download

 • 1. Kết quả thí nghiệm lai hai tính (dihybrid cross) Để xác định sự di truyền đồng thời của nhiều cặp tính trạng, Mendel đã tiến hành nhiều thí nghiệm khác nhau. Bảng 1.3 giới thiệu kết quả lai hai tính giữa các giống đậu thuần chủng hạt vàng-trơn và hạt xanh-nhăn. Bảng 1.3 Các kết quả lai hai tính của Mendel Tỷ lệ F2 Thế hệ Kiểu hình hạt Số lượng Tỷ lệ F2 (quan sát) (kỳ vọng)

  pdf5p butmaudo 26-08-2013 82 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Quy luật mendel
p_strCode=quyluatmendel

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2