intTypePromotion=3
ADSENSE

Quy trình phát hành chứng khoán

Xem 1-20 trên 51 kết quả Quy trình phát hành chứng khoán
 • Tham khảo tài liệu 'quy trình phát hành chứng khoán ra ngoài công chúng', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p chinhdang91 27-11-2011 235 61   Download

 • Bài giảng Thị trường tài chính Chương 4: Phát hành chứng khoán công ty trình bày về cơ cấu vốn công ty cổ phần, quy trình phát hành chứng khoán, đăng ký phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán, vai trò của ngân hàng trong việc phát hành chứng khoán.

  pdf20p narrow_12 16-07-2014 192 12   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về vấn đề phát hành chứng khoán công ty. Chương này gồm có những nội dung cơ bản như: Cơ cấu vốn công ty cổ phần, quy trình phát hành chứng khoán, đăng ký phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán, vai trò của ngân hàng trong việc phát hành chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p namthangtinhlang_02 04-11-2015 31 2   Download

 • Bài giảng Thị trường chứng khoán - Chương 5: Phát hành chứng khoán công ty cung cấp cho người học các kiến thức: Cơ cấu vốn công ty cổ phần, quy trình phát hành chứng khoán, đăng ký phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán, vai trò ngân hàng trong việc phát hành chứng khoán.

  pdf7p thangnamvoiva19 13-09-2016 41 4   Download

 • Hiện nay với việc phát triển sôi động của thị trường chứng khoán trong nước thì việc huy động vốn thông qua dự án phát hành chứng khoán ra công chúng đang là một kênh huy động vốn đầu tư rất tiềm năng cho doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian vừa qua có nhiều doanh nghiệp đã tiến hành những đợt phát hành cổ phiếu không thành công như mong muốn.Vậy nguyên nhân của sự việc trên là ở đâu?...

  pdf27p kemoc4 29-05-2011 600 232   Download

 • Tổ chức đại hội cổ đông để xin ý kiến chấp thuận của đại hội cổ đông về việc phát hành chứng khoán ra công chúng, đồng thời thống nhất mục đích huy động vốn; số lượng vốn cần huy động; chủng loại và số lượng chứng khoán dự định phát hành; cơ cấu vốn phát hành dự tính phân phối cho các đối tượng: Hội đồng quản trị, cổ động hiện tại, người lao động trong doanh nghiệp, người bên ngoài doanh nghiệp, người nước ngoài… ...

  pdf7p nhuchau01 09-11-2010 184 60   Download

 • Chương 4 (Phần 3) cung cấp cho người học những kiến thức liên quan đến phát hành chứng khoán công ty. Nội dung chính trong chương này gồm: Cơ cấu vốn công ty cổ phần, quy trình phát hành chứng khoán, đăng ký phát hành chứng khoán, phương thức phát hành chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_02 08-11-2015 23 4   Download

 • Tài liệu Thị trường chứng khoán gồm 20 bài học, trình bày khái quát về thị trường chứng khoán, giới thiệu về cổ phiếu, lợi ích của việc đầu tư qua cổ phiếu, giới thiệu trái phiếu, chứng khoán có thể chuyển đổi, các công cụ phái sinh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p lalala8 21-12-2015 36 4   Download

 • ở Việt Nam các công ty chứng khoán được phép thực hiện tất cả các hình thức như : bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, tư doanh chứng khoán, tư vấn chứng khoán và quản lý quỹ đầu tư. Riêng hình thức quản lý quỹ đầu tư, yêu cầu phải hoạt động tách rời dưới hình thức một công ty độc lập nhằm bảo vệ lợi ích của những cổ đông của quỹ. Ngoài ra hiện nay, Nhà nước còn cho phép hai loại doanh nghiệp tham gia kinh doanh chứng khoán là công ty...

  pdf7p caott8 21-06-2011 114 50   Download

 • Bài giảng So sánh luật chứng khoán và Nghị định 144 trình bày về những hạn chế của Nghị định 144, sự cần thiết của việc ban hành Luật chứng khoán, phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán và Nghị định 144, phát hành - chào bán chứng khoán ra công chúng.

  pdf16p cheap_12 08-07-2014 69 14   Download

 • Trình tự thực hiện: - Đối với cá nhân, tổ chức: + Cổ đông sáng lập công ty đầu tư chứng khoán hoặc công ty quản lý quỹ gửi Hồ sơ đăng ký chào bán cho UBCKNN trực tiếp hoặc theo đường công văn gồm 02 bản, kèm theo file điện tử theo địa chỉ do UBCKNN quy định + Sửa đổi, bổ sung hồ sơ nếu phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ hoặc thấy cần thiết phải giải trình về vấn...

  doc13p batrinh 18-08-2009 365 118   Download

 • Luận văn Thạc Sĩ Kinh tế: Đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam với mục tiêu nghiên cứu lý luận cơ bản về quá trình hình thành và phát triển, hình thức tồn tại và cơ chế hoạt động và phương thức vận hành của các quỹ đầu tư, thực trạng và giải pháp phát triển quỹ đầu tư chứng khoán.

  pdf0p bidao13 19-07-2012 454 103   Download

 • Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động phát hành và giao dịch các loại chứng khoán. Thị trường các chứng khoán phái sinh + Khái niệm + Đặc điểm ­ Thị trường chứng chỉ quỹ đầu tư * ý nghĩa phân loại: Giúp chúng ta có thể đánh giá trình độ phát triển của nền kinh tế nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng 1.2.2 Theo các giai đoạn vận

  ppt136p haibinh688 20-11-2011 203 75   Download

 • Niêm yết chứng khoán là thủ tục cho phép một chứng khoán nhất định được phép giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK). Cụ thể, đây là quá trình mà SGDCK chấp nhận cho công ty phát hành có chứng khoán được phép niêm yết và giao dịch trên SGDCK tập trung nếu công ty đó đáp ứng đầy đủ các điều kiện (tiêu chuẩn) về định lượng cũng như định tính mà SGDCK đề ra.

  ppt45p adam1979 02-06-2010 280 75   Download

 • xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi...

  pdf17p muaythai6 26-10-2011 94 14   Download

 • Bài giảng học phần Luật kinh tế được biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thể giải quyết được những vấn đề pháp lý cơ bản về doanh nghiệp từ việc thành lập –  TCQL cho đến hoạt động của doanh nghiệp; xử lý được các tình huống pháp lý phát sinh trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng; nắm được quy trình tố tụng tại tòa án và trọng tài.

   

  ppt333p thuytrang_9 04-09-2015 58 11   Download

 • Bài giảng Luật Chứng khoán: Chương 3 - Quy định pháp luật về giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán có nội dung trình bày về phạm vi giám sát, thanh tra, hoạt động giám sát, hoạt động thanh tra, thẩm quyền ra quyết định thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính trên thị trường chứng khoán.

  ppt21p hoa_cuc91 27-06-2014 50 8   Download

 • Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Căn cứ Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Căn cứ Quyết định số 63/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thuộc Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Trưởng ban Phát triển thị trường chứng khoán. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. ...

  pdf4p muaythai6 26-10-2011 58 6   Download

 • Các công ty sẽ bị đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ nghiệp vụ nếu bị phát hiện có vi phạm. Hết thời hạn đình chỉ, nếu không khắc phục sẽ bị Ủy ban chứng khoán thu hồi giấy phép hoạt động, đồng nghĩa với việc công ty bị xóa tên khỏi thị trường chứng khoán. Nếu thực hiện theo thông tư sửa đổi của Quyết định 27 (về quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán vừa được Ủy ban chứng khoán trình Bộ Tài chính và sẽ được ban hành trong thời gian tới...

  pdf3p bibocumi20 14-12-2012 53 6   Download

 • Bài giảng Luật chứng khoán: Chương 3 - Quy chế pháp lý của chứng khoán trình bày các nội dung sau: Chứng khoán có thể chuyển đổi, mục đích phát hành trái phiếu có thể chuyển đổi, hợp đồng tƣơng lai, hợp đồng kỳ hạn,...

  pdf8p kyniemchieumua_09 20-12-2017 29 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình phát hành chứng khoán
p_strCode=quytrinhphathanhchungkhoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản