intTypePromotion=1
ADSENSE

Quy trình thủ tục tố tụng hình sự

Xem 1-20 trên 33 kết quả Quy trình thủ tục tố tụng hình sự
 • Bộ luật Tố tụng hình sự của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 101/2015/QH13 năm 2015, căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và một số thủ tục thi hành án hình sự; nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

  doc219p vuthuy 30-10-2009 801 156   Download

 • Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ …

  doc135p dkl241 22-08-2010 982 535   Download

 • Bộ luật tố tụng hình sự quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, của các cơ quan, tổ chức và công dân; hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, phát hiện chính xác,...

  pdf0p thanhan 10-07-2009 1004 459   Download

 • Tố tụng hình sự là quá trình giải quyết vụ án hình sự là hoạt động của các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, người tiến hành tố tụng hình sự, người tham gia tố tụng hình sự, của các cơ quan khác và các tổ chức cá nhân có liên quan. Góp phần vào việc giải quyết vụ án hình sự theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. Nhằm phát hiện chính xác, nhanh chóng và xử lý nghiêm minh và kịp thời mọi hành vi phạm tội.

  doc22p bon_gu 03-10-2012 345 187   Download

 • Bộ luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 19/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 về Tố tụng hình sự. Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10. Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

  doc70p bichauctvn 07-11-2010 236 121   Download

 • Bài giảng Luật Tố tụng Hình sự: Bài 9 - Thi hành bản án và quyết định của tòa án trình bày các nội dung cụ thể như những quy định chung về thi hành bản án và quyết định của tòa án, thủ tục thi hành các loại hình phạt, giảm thời hạn hoặc miễn chấp hành hình phạt, xóa án tích.

  ppt20p hoa_cuc91 27-06-2014 204 89   Download

 • Bộ luật tố tụng Hình sự được Quốc hội nước CH XHCN Việt Nam tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khoá XI ngày 26/11/2003 và có hiệu lực từ 1/7/2004 đã quy định về trình tự, thủ tục tiến hành điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Trong đó hoạt động xét xử của Toà án giữ vị trí trung tâm của hoạt động tư pháp. Thông qua hoạt động xét xử của Toà án mới đủ cơ sở xác định một người có tội hay không có tội? và tội gì, mức...

  pdf19p vascaravietnam 21-08-2012 214 84   Download

 • Bài 9 Thi hành bản án và quyết định của tòa án thuộc bài giảng tố tụng hình sự nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thủ tục thi hành bản án, QĐ của Tòa án, hiểu được ý nghĩa và vị trí của giai đoạn thi hành án trong quá trình giải quyết VAHS, sinh viên phải nắm được những vấn đề cơ bản về thi hành án hình sự như: những quy định chung về thi hành án; thủ tục thi hành các loại hình phạt; giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xóa án tích.

  pdf18p slow_12 26-06-2014 155 33   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung của thủ tục xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong việc áp dụng quy định của BLTTHS về thủ tục phiên tòa sơ thẩm cũng như những bất hợp lý của các quy định hiện tại, thông qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực, đưa ra những kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của BLTTHS về thủ tục tố tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, hướng tới xây dựng một phiên tòa hình sự thực sự công bằng, dân chủ góp phần thực hiện quá trình cải cách t...

  pdf18p truongtien_06 31-03-2018 73 2   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định về thủ tục xét lại bản án có hiệu lực theo trình tự giám đốc thẩm. Từ đó luận văn đưa ra những giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định về thủ tục xét lại bản án có hiệu lực theo trình tự giám đốc thẩm trong luật tố tụng hình sự Việt Nam, cũng như đề xuất những giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả của công tác giám đốc thẩm trong bối cảnh cải cách tư pháp trên tinh thần của Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị nhằm xây dựng tại Việt Nam hệ tố tụng hoàn chỉnh.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 42 1   Download

 • Biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự cần phải được quy định chặt chẽ về căn cứ, trình tự, thủ tục áp dụng vì đó là những biện pháp cưỡng chế của Nhà nước có thể tác động đến quyền con người, quyền công dân. Bài viết phân tích các bất cập trong quy định của Bộ luật tố tụng hình sự (BLTTHS) năm 2015 về biện pháp ngăn chặn, từ đó đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện quy định của BLTTHS năm 2015 về vấn đề này

  pdf7p vivermont2711 26-01-2021 5 0   Download

 • Tố tụng hình sự bắt đầu khi một đạo luật bị vi phạm và trải qua các giai đoạn bắt giữ, cáo trạng, xử sơ thẩm và phúc thẩm. Ở Mỹ không có một trình tự tố tụng hình sự hoặc dân sự thống nhất. Thay vào đó, hệ thống liên bang có một trình tự tố tụng ở cấp độ quốc gia, và mỗi bang và lãnh thổ có những quy tắc và quy định riêng tác động lên thủ tục tố tụng.

  pdf22p phalinh5 07-07-2011 93 18   Download

 • Mục đích của đề tài là làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, bản chất, nội dung của thủ tục xét xử tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hình sự, chỉ ra những bất cập còn tồn tại trong việc áp dụng quy định của BLTTHS về thủ tục phiên tòa sơ thẩm cũng như những bất hợp lý của các quy định hiện tại, thông qua đó đề xuất những giải pháp thiết thực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p nguyetdong1 13-04-2017 30 1   Download

 • Bài viết này phân tích cụ thể một số nội dung về đối tượng, trường hợp và thẩm quyền và thủ tục yêu cầu tái thẩm trong tố tụng hình sự Pháp trên cơ sở nghiên cứu về thủ tục này của tác giả Étienne Daures in trong Tuyển tập luật hình sự và luật tố tụng hình sự, nhà xuất bản Dalloz 20122. Nghiên cứu này có thể giúp tham khảo trong quá trình nghiên cứu hoàn thiện bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 của Việt Nam, nhất là các quy định về thủ tục tái thẩm trong tố tụng hình sự.

  pdf5p nguaconbaynhay9 04-12-2020 1 0   Download

 • Theo quy định tại khoản 1, Điều 64, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thì: “Chứng cứ là những gì có thật, được thu thập theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định mà Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Toà án dùng làm căn cứ để xác định có hay không có hành vi phạm tội, người thực hiện hành vi phạm tội cũng như những tình tiết khác cần thiết cho việc giải quyết đúng đắn vụ án.” Chứng cứ được xác định bằng: - Vật chứng (Theo Điều 74 BLTTHS...

  pdf13p nhokkeen 09-05-2013 174 46   Download

 • Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của điều 35 bộ luật tố tụng hình sự năm 2003

  doc5p lawcao 22-09-2009 163 30   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Bộ luật này quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. PHẦN THỨ NHẤT NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHƯƠNG I NHIỆM VỤ VÀ HIỆU LỰC CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ Điều 1. Nhiệm vụ của Bộ luật tố tụng hình...

  pdf123p abcdef_45 30-10-2011 112 27   Download

 • Luật Bồi thường nhà nước (BTNN) năm 2009 đang được sửa đổi, bổ sung. Bài viết góp ý hoàn thiện Dự thảo về ba vấn đề: quy định về thương lượng, hòa giải là thủ tục bắt buộc, thủ tục tiền tố tụng; quy định khi giải quyết khiếu nại, khi xét xử theo tố tụng hành chính (TTHC), tố tụng hình sự (TTHS) thì đồng thời giải quyết BTTH do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra, nếu có yêu cầu; ba là, phạm vi BTNN trong xét xử án dân sự, hành chính.

  pdf9p viirene2711 12-10-2020 7 0   Download

 • Trong đời sống hiện nay, tội phạm giết người là một trong những loại tội nguy hiểm nhất. Vì vậy, để giải quyết và nhằm ngăn chặn loại tội phạm này, các nhà làm luật đã không ngừng đặt ra những quy định phù hợp với tình hình xã hội. Để hiểu rõ hơn về tội phạm giết người và một số vấn đề trong BLHS, em xin được trình bày và diễn giải về tình huống sau: Do có mâu thuẫn với K từ trước, T định giết K. T cầm dao nhọn đâm 3 nhát liên tiếp vào...

  doc5p tailieu060695 27-03-2013 345 80   Download

 • Luận án góp phần hoàn thiện các quy định về TTRG trong điều tra VAHS; hoàn thiện hệ thống lý luận về TTRG trong điều tra VAHS. Với ý nghĩa như vậy, Luận án là tài liệu để nghiên cứu, tham khảo trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, học tập môn luật TTHS và một số môn học khác trong các trường đại học.

  doc31p change05 14-06-2016 43 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quy trình thủ tục tố tụng hình sự
p_strCode=quytrinhthutuctotunghinhsu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2