Quyền của các nhóm xã hội

Xem 1-20 trên 92 kết quả Quyền của các nhóm xã hội
 • Theo Điều 28 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền hưởng một trật tự xã hội và quốc tế (entitled to a social and international order). Cụ thể là “Mọi người đều có quyền được hưởng một trật tự xã hội và quốc tế mà trong đó các quyền và tự do cơ bản nêu trong bản Tuyên ngôn này có thể được thực hiện một cách đầy đủ.

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 37 6   Download

 • Quyền được hưởng an sinh xã hội (right to social security)được đề cập trong Điều 22 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR), theo đó : “...mọi người đều có quyền được hưởng an sinh xã hội..." Quy định trong Điều 22 UDHR sau đó được tái khẳng định trong Điều 9 ICESCR, trong đó nêu một cách ngắn gọn rằng, các quốc gia thành viên Công ước này thừa nhận quyền của mọi người được hưởng an sinh xã hội, kể cả bảo hiểm xã hội.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 58 20   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1. Phần 2 của cuốn sách "Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương" tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc những nội dung như: Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, 1966, công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, 1966,...Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf313p gaugau1905 11-12-2015 19 3   Download

 • Dư luận xã hội là tập hợp các ý kiến, thái độ có tính chất phán xét đánh giá của các nhóm xã hội hay của xã hội nói chung trước những vấn đề mang tính thời sự, liên quan tới lợi ích chung, thu hút được sự quan tâm của nhiều người và được thể hiện trong các nhận định hay hành động thực tiễn của họ.

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 124 28   Download

 • Quyền kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân thực chất bao gồm một số quyền có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Những quyền này có quan hệ mật thiết với quyền được hỗ trợ để bảo vệ gia đình, quyền của các bà mẹ và trẻ em được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt (được ghi nhận trong Điều 10 ICESCR), cũng như với quyền bình đẳng của phụ nữ và quyền trẻ em được nêu ở một số điều khác của Công ước các quyền dân sự và chính trị (ICCPR).

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 63 16   Download

 • Theo Khoản 4, Điều 23 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn (right to form and join trade union) để bảo vệ lợi ích của mình. Tuyên ngôn nêu khái quát: “Mọi người đều có quyền thành lập hoặc gia nhập công đoàn để bảo vệ các quyền lợi của mình.

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 54 10   Download

 • Theo Điều 8 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR) thì mọi người đều có quyền được bảo vệ bởi một phương thức khắc phục hữu hiệu (right to an effective remedy). Cụ thể là: “Mọi người đều có quyền được các toà án quốc gia có thẩm quyền bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu để chống lại những hành vi vi phạm các quyền cơ bản của họ mà đã được hiến pháp hay luật pháp quy định.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 51 10   Download

 • Quyền tự do hội họp một cách hòa bình (freedom of peaceful assembly) được ghi nhận trong Điều 20 Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (UDHR) (cùng với quyền tự do lập hội). ... Điều 21 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (ICCPR) tái khẳng định và cụ thể hóa nội dung Điều 20 UDHR, trong đó nêu rõ: Quyền hội họp hoà bình phải được công nhận.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 55 8   Download

 • Bạn nghĩ: Sếp của bạn không thể sa thải bạn mà không có một lý do thuyết phục nào Có rất nhiều lý do để nhà tuyển dụng lựa chọn bạn. Nhưng nếu họ muốn sa thải bạn thì cũng có vô vàn lý do! Thông thường họ sẽ lấy lý do bạn là một nhân viên không biết làm việc theo nhóm. Vì vậy, hãy làm việc cẩn thận, tích cực để tránh bị sếp ghét.

  pdf3p bibocumi23 27-12-2012 25 6   Download

 • Quyền được hỗ trợ về gia đình có mối liên hệ chặt chẽ với quyền được kết hôn, lập gia đình và bình đẳng trong hôn nhân (ghi nhận ở Điều 23 Công ước các quyền dân sự và chính trị - ICCPR), cũng như các quyền khác trong ICCPR về phụ nữ và trẻ em. Quyền được hỗ trợ về gia đình đầu tiên được đề cập trong Khoản 3 Điều 16 và Khoản 2 Điều 25 UDHR. Theo Khoản 3 Điều 16, gia đình là tế bào tự nhiên và cơ bản của xã hội, được nhà nước...

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 43 4   Download

 • Thuyết tiếp cận trao quyền là một tiến trình hỗ trợ tăng cường khả năng của cá nhân, nhóm, cộng đồng để bản thân họ tự đưa ra quyết định và chuyển hóa các quyết định đó thành hành động cụ thể, các kết quả cụ thể. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề này, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Thuyết trao quyền trong công tác xã hội".

  doc8p phamkhanhthienhihi 10-11-2015 154 48   Download

 • Tuân thủ nghiêm túc các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, trong đó có các điều ước về bảo vệ quyền con người trong lĩnh vực tư pháp hình sự, là một đòi hỏi tất yếu của quá trình hội nhập. Quyền được xét xử công bằng, một trong những quyền dân sự - chính trị căn bản của mọi cá nhân, đã được cộng đồng nhân loại quan tâm và bảo vệ bằng các quy phạm pháp luật quốc tế và khu vực. Trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003...

  pdf13p caybangnho 22-09-2011 117 44   Download

 • Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật đồng thời được coi như một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người, do đó được đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người.

  pdf4p caybangnho 22-09-2011 89 23   Download

 • Quyền bình đẳng trước phiên tòa và toà án và quyền được xét xử công bằng là một yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền con người và là một phương thức thủ tục để bảo vệ pháp quyền. Điều 14 của Công ước nhằm mục tiêu đảm bảo công lý và là tiền đề để đảm bảo một loạt quyền cụ thể. 3. Điều 14 có tính chất đặc biệt phức tạp, kết hợp các đảm bảo khác nhau và phạm vi áp dụng khác nhau.

  pdf21p caybangnho 22-09-2011 56 16   Download

 • Quyền được đối xử nhân đạo và tôn trọng nhân phẩm của những người bị tước tự do được quy định trong Điều 10 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR). Theo Điều này, những người bị tước tự do phải được đối xử nhân đạo với sự tôn trọng nhân phẩm vốn có của con người.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 62 14   Download

 • Quyền được bảo vệ để khỏi bị bắt, giam giữ tùy tiện trước hết được quy định trong Điều 9 Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế (UDHR), trong đó nêu rằng, không ai bị bắt, giam giữ hay lưu đày một cách tuỳ tiện. Điều 9 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR) cụ thể hóa Điều 9 UDHR bằng những quy định khá chi tiết, theo đó: 1. Mọi người đều có quyền hưởng tự do và an toàn cá nhân. Không ai bị bắt hoặc bị giam giữ vô cớ. Không...

  pdf2p caybangnho 22-09-2011 89 14   Download

 • Quyền sống (right to life) đầu tiên được đề cập trong Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Điều này gắn kết quyền sống với các khía cạnh có liên quan khác thành một quyền gọi là quyền sống, tự do và an ninh cá nhân. Điều 6 ICCPR cụ thể hóa quy định về quyền sống trong Điều 3 UDHR, theo đó: Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện (Khoản 1).

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 58 14   Download

 • Quyền được giáo dục (the right to education)đầu tiên được đề cập trong Điều 26 UDHR, trong đó nêu rõ: Năm 2002, Hà Lan triển khai dự án "Giáo dục cho mọi người", hướng đến trẻ em khuyết tật ở một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam.

  pdf6p caybangnho 22-09-2011 67 12   Download

 • Quyền được bảo vệ đời tư (right to privacy) trước hết được đề cập trong Điều 12 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Theo Điều này, không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp và xâm phạm như vậy.

  pdf3p caybangnho 22-09-2011 71 12   Download

 • Quyền về xét xử công bằng (the right to a fair trial) thực chất là một tập hợp các bảo đảm tố tụng nhằm bảo đảm quá trình xét xử được công bằng, trong đó bao gồm các khía cạnh như được bình đẳng trước tòa án (equality before a court), được suy đoán vô tội (assumption of innocence); không bị áp dụng hồi tố (prohibition of ex post facto laws); và không bị bỏ tù chỉ vì không hoàn thành nghĩa vụ theo hợp đồng (prohibition of imprisonment for debt).

  pdf7p caybangnho 22-09-2011 64 12   Download

Đồng bộ tài khoản