intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu phân tích chính sách - Tổng quan về các công cụ quản lý và các chính sách kinh tế - xã hội

Chia sẻ: Phan Hien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:63

636
lượt xem
261
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định nghĩa về Nhà nước: Nhà nước là cơ quan thống trị của một (hoặc một nhóm) giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; vừa là cơ quan quyền lực công đại diện cho lợi ích của cộng đồng xã hội, thực hiện những hoạt động nhằm duy trì và phát triển xã hội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu phân tích chính sách - Tổng quan về các công cụ quản lý và các chính sách kinh tế - xã hội

 1. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 2. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI Nhà nước với các công cụ quản I. lýKTXH Tổng quan về các chính sách kinh tế - II. xã hội (Các chính sách công) PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 3. I. NHÀ NƯỚC VÀ CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KTXH 1. Một số vấn đề tổng quan về Nhà nước – Định nghĩa về Nhà nước: Nhà nước là cơ quan thống trị của một (hoặc một nhóm) giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; vừa là cơ quan quyền lực công đại diện cho lợi ích của cộng đồng xã hội, thực hiện những hoạt động nhằm duy trì và phát triển xã hội – Đặc trưng của Nhà nước: • Phân chia dân cư theo lãnh thổ hành chính • Sự hiện diện của một bộ máy đặc biệt có chức năng quản lý xã hội • Quyền tối cao trong việc quyết định các vấn đề đối nội đối ngoại • Ban hành luật pháp • Quy định và thu các loại thuế để tạo nguồn kinh phí cho Nhà nước hoạt động PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 4. CỦA CHỨC NĂNG NHÀ NƯỚC Chức năng của Nhà nước Chức năng Chức năng đối ngoại đối nội Chức năng Chức năng Chức năng Chức năng Quan hệ tổ chức quốc phòng trấn áp đối ngoại quản lý Chức năng quản lý Kinh tế PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 5. 2. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ XÃ HỘI • Tính chu kỳ của kinh doanh • Có những lĩnh vực tư nhân không muốn đầu tư • Tồn tại những yếu tố phi kinh tế như dân số, môi trường, tài nguyên,… • Cung cấp thông tin • Xử lý vấn đề công bằng trong xã hội PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 6. 3. CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA NHÀ NƯỚC •Kế hoạch •Luật pháp •Các chính sách •Bộ máy •Tài sản công •Hệ thống thông tin Nhà nước •Văn hoá dân tộc PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 7. II. TỔNG QUAN VỀ CÁC CHÍNH SÁCH KT - XH 1. Khái niệm về các chính sách Là tổng thể các quan điểm, tư tưởng, các giải pháp và các công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động lên các chủ thể KT – XH nhằm giải quyết vấn đề nhằm thực hiện những mục tiêu nhất định PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 8. 2 - Phân loại chính sách Xét theo phạm vi ảnh hưởng Chính sách vĩ mô Chính sách vi mô Chính sách trung mô PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 9. 2 – Phân loại chính sách Xét theo thời gian phát huy tác dụng Chính sách dài hạn Chính sách trung hạn Chính sách ngắn hạn PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 10. 2 – Phân loại chính sách Xét theo cấp độ của chính sách Chính sách của Trung ương Chính sách của địa phương PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 11. 3 - Cấu trúc của chính sách kt-xh Mục tiêu của chính sách Nguyên tắc Các giải pháp PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 12. Muc tiêu tối cao của các chính sách kt - xh Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu chung của chung của chung của chung của Chung của chính sách chính sách chínhsách chính sách chính sách xã hội đối ngoại quốc phòng Văn hoá kinh tế Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu Mục tiêu riêng của riêng của riêng của riêng của riêng của từng chính chính sách chính sách chính sách chính sách kinh tế sách xã hội đối ngoại quốcphòng văn hoá PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 13. 3 - Cấu trúc của chính sách Nguyên tắc thực hiện mục tiêu của chính sách Định nghĩa: Nguyên tắc thực hiện mục tiêu của chính sách là những quan điểm chỉ đạo hành vi của các cơ quan Nhà nước trong quá trình hoạch định và tổ chức thực thi chính sách PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 14. 3 - Cấu trúc của chính sách Các giải pháp của chính sách: Là những phương thức hành động của Nhà nước để đạt mục tiêu Các giải pháp có hai loại: Giải pháp tác động trực tiếp Các giải pháp tác động gián tiếp PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 15. 4 – Vai trò của chính sách Chức năng định hướng Chức năng điều tiết Chức năng tạo điều kiện cho sự phát triển Chức năng khuyến khích sự phát triển PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 16. 5 – Yêu cầu đối với các chính sách Tính khách quan Tính chính trị Tính đồng bộ và hệ thống Tính thực tế Tính hiệu quả KT -XH PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 17. 6 – Quá trình chính sách Thể chế Tổ chức Kiểm tra Hoạch định Chỉ đạo điềuchỉnh hoá chính các hình thực hiện chính sách thức cơ cấu sách PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 18. CHƯƠNG 2 HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH KT - XH PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 19. 1 – Khái niệm, vị trí và mục đích của công tác hoạch định chính sách kt – xh 2 – Quan điểm và nguyên tắc hoạch định chính sách kt – xh 3 – Quá trình hoạch định chính sách PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
 20. I - Khái niệm,vị trí và mục đích 1. Khái niệm: Hoạch định chính sách KT – XH là một quá trình bao gồm việc nghiên cứu đề xuất ra một chính sách với các mục tiêu, giải pháp và công cụ nhằm đạt tới mục tiêu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua và ban hành chinh sách đó dưới hình thức một văn bản quy phạm pháp luật PGS.TS PHAN KIM CHIẾN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2