intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyền định đoạt

Xem 1-20 trên 94 kết quả Quyền định đoạt
 • 1. Khái niệm và đặc điểm của sở hữu; 2. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu; 3. Khái niệm và đặc điểm của quyền chiếm hữu; 4. Khái niệm và đặc điểm của quyền sử dụng; 5. Khái nịêm và đặc điểm của quyền định đoạt;

  doc3p hoanghue22 08-04-2011 413 53   Download

 • Bài 10 Những lưu ý trong giao dịch L/C thuộc bài giảng thanh toán quốc tế trong ngoại thương, trong bài học này trình bày kiến thức về: Quy tắc xuất trình chứng từ, thời gian kiểm tra chứng từ, quyền định đoạt chứng từ của NHPH, thông báo bất hợp lệ, NHPH/NHXN mất quyền từ chối bất hợp lệ,...

  pdf43p tienaganhgiaotieps234 10-05-2014 87 21   Download

 • Quyền tự định đoạt của người lập di chúc. Cụ thể hoá và hướng dẫn thực hiện một số quy định của Luật an ninh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2005 về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan và cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trong đó quy định tương đối chi tiết, cụ thể về công tác bảo vệ người cộng tác, người tố giác, người làm chứng, người bị hại trong các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và các vụ án...

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 37 3   Download

 • Bài viết Quyền tự định đoạt của đương sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam năm 2004. Hoàn thiện khái niệm, làm rõ bản chất, ý nghĩa và cơ sở của quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự. Xác định nội dung quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. Đánh giá thực trạng và thực tiễn thực hiện các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 về quyền tự định đoạt của đương sự tại các Tòa án,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p lauchiquay 19-04-2018 35 1   Download

 • Bài viết đề cập đến việc quản lý, định đoạt tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo pháp luật Việt Nam và so sánh với pháp luật nước Cộng hoà Pháp. Từ đó, bài viết có những đánh giá trong mối liên hệ với điều kiện kinh tế xã hội ở Việt Nam để đề xuất những giải pháp hoàn thiện pháp luật điều chỉnh quan hệ tài sản của vợ chồng đảm bảo tốt hơn nữa quyền và lợi ich hợp pháp của vợ chồng, của gia đình, của người thứ ba có liên quan.

  pdf12p meolep4 02-01-2019 20 1   Download

 • Qua bài viết này, tác giả sẽ phân tích đánh giá một số quy định của pháp luật liên quan tới quyền quyết định và tự định đoạt của đương sự trong các giai đoạn tố tụng sơ thẩm, phúc thẩm và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật.

  pdf7p meolep4 02-01-2019 50 1   Download

 • Biện pháp bảo đảm cung cấp cho bên nhận bảo đảm quyền định đoạt có điều kiện. Điều đó có nghĩa là bên nhận bảo đảm có quyền áp dụng bất kỳ phương thức định đoạt nào đối với tài sản bảo đảm khi xảy ra sự kiện vi phạm nghĩa vụ được bảo đảm miễn rằng việc định đoạt tài sản bảo đảm được thực hiện trong điều kiện thương mại hợp lý hoặc một cách thiện chí trung thực. Lý thuyết này được áp dụng phổ biến ở nhiều nước.

  pdf8p truongtien_09 10-04-2018 37 5   Download

 • Trong tố tụng dân sự, quyền tự định đoạt biểu hiện ở khả năng khi tham gia tố tụng, các đương sự tự do định đoạt các quyền, phương tiện tố tụng nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình trước các xâm hại. Đó cũng là quan niệm chung nhất được pháp luật tố tụng dân sự của nhiều quốc gia trên thế giới thừa nhận, áp dụng và trở thành một nguyên tắc tố tụng cơ bản.

  doc10p vituonglan 19-08-2011 379 128   Download

 • Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình- Tập 2 Tài sản thuộc sở hữu chung theo phần được quản lý theo nguyên tắc nhất trí (BLDS 2005 Điều 221). Đặc biệt, việc định đoạt tài sản chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu chung. Quy tắc này đáng chú ý trong trường hợp hôn nhân chấm dứt do ly hôn: ta biết rằng trong thời kỳ hôn nhân, vợ hoặc chồng có quyền tự mình định đoạt tài sản chung trong khá nhiều trường hợp; nay, do ly hôn, vợ (chồng), với tư cách...

  pdf10p meoheo1 07-04-2011 235 85   Download

 • Điều kiện EXW (viết tắt của thuật ngữ tiếng Anh "Ex Works" dịch ra tiếng Việt là "Giao dịch tại xưởng" có nghĩa là người bán giao hàng khi đặt hàng hóa dưới quyền định đoạt tại cơ sở của người bán hoặc tại một địa điểm quy định

  doc3p tiep_maithanh 26-03-2010 360 56   Download

 • . Người nhận cầm cố tài sản có quyền gì đối với tài sản? a. Quyền sở hữu b. Quyền chiếm hữu c. Quyền sử dụng d. Quyền định đoạt 2. Khi tổng hợp nhiều bản án có hình phạt tù có thời hạn thì mức cao nhất là a. 20 năm b. 30 năm c. 35 năm d. 50 năm 3. yếu tố nào sau đây không thể hiện nội dung mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật và sự thiệt hại của xã hội

  doc11p muamuathutk92 07-01-2013 106 14   Download

 • Nhiều công ty lớn đã thất bại do các quyết định sai lầm của lãnh đạo cấp cao trong khi các lãnh đạo cấp trung lại nằm trong quyền định đoạt của cấp trên. Bài học mà Michael Useem đã đúc kết được khi kết thúc cuộc hành trình lên đỉnh Everest.

  pdf6p hongnhung_2 29-12-2010 96 9   Download

 • Trong Luật Đất đai 2003, ghi: “ Đất đai thuộc sở hữu tòan dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” ( điều 5); Nhà nước thực hiện quyền định đọat đối với đất đai , trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và điều tiết các nguồn lợi từ đất đai. Theo Hiến pháp quy định thì rừng tự nhiên cũng thuộc sở hữu tòan dân và trong dự thảo Luật BV&PTR, tại khoản 1 điều 6 ghi” Nhà nước sở hữu rừng tự nhiên…”Nhưng theo chúng tôi, tùy cùng là tài nguyên...

  pdf7p miumiungon 06-02-2012 51 8   Download

 • Cơ sở pháp lý của quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sự Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh phải ra quyết định cưỡng chế và phê duyệt kế hoạch cưỡng chế thi hành án trong thời hạn theo quy định. Trường hợp không phê duyệt phải có văn bản trả lời nêu rõ lí do. Trưởng văn phòng thừa phát lại có quyền khiếu nại đến thủ trưởng cơ quan thi hành án cấp cao hơn để xem xét ra quyết định giải quyết trong thời hạn...

  pdf3p duongphuongtim 23-04-2013 72 6   Download

 • Bài viết đề cập đến vướng mắc từ thực tiễn xác định thẩm quyền theo thỏa thuận trọng tài và thỏa thuận tòa án từ quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010 và Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐTP ngày 20/3/2014 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật trọng tài thương mại năm 2010.

  pdf6p meolep4 02-01-2019 29 3   Download

 • Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Căn cứ pháp lý của việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm tăng cường quyền tự định đoạt của các chủ thể và bảo đảm pháp luật được các chủ thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, nhưng không phương hại đến các giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf166p sohucninh321 09-07-2019 13 3   Download

 • Trong Luật Đất đai 2003, ghi: “ Đất đai thuộc sở hữu tòan dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu” ( điều 5); Nhà nước thực hiện quyền định đọat đối với đất đai , trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất và điều tiết các nguồn lợi từ đất đai.

  pdf8p miumiungon 02-02-2012 32 2   Download

 • Quyền tác giả và quyền sở hữu công nghiệp thường được gọi chung là quyền sở hữu trí tuệ, quyền này có các đặc tính khác với quyền sở hữu các tài sản khác. Quyền sở hữu bao gồm quyền sử dụng, quyền hưởng dụng và quyền định đoạt đối với một tài sản; các quyền lợi này gọi là các quyền lợi đối với vật vì được hành xử trên các vật hữu hình. Mời các bạn cùng tìm hiểu qua phần 1 tài liệu được chia sẻ dưới đây.

  pdf124p thuongdanguyetan08 16-04-2019 26 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là: Luận giải làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn nội hàm quyền lựa chọn pháp luật trong hoạt động kinh doanh, thương mại có yếu tố nước ngoài. Căn cứ pháp lý của việc giới hạn quyền lựa chọn pháp luật của chủ thể kinh doanh, thương mại nhằm tăng cường quyền tự định đoạt của các chủ thể và bảo đảm pháp luật được các chủ thể lựa chọn có phạm vi áp dụng rộng nhất, nhưng không phương hại đến các giá trị nền tảng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

  pdf49p hanh_tv30 24-04-2019 17 0   Download

 • Luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam về quyền của nguyên đơn đồng thời nâng cao hiệu quả của việc bảo đảm thực hiện quyền của nguyên đơn trong giải quyết vụ việc dân sự tại huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình trên thực tế.

  pdf26p vica999 05-04-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
530 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quyền định đoạt
p_strCode=quyendinhdoat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2